Fornybar energi

Fornybar energi - master

Utfordringene knyttet til klimaendringer og bærekraftig energibruk skaper stor interesse for fornybar energi. Studiet gir prosjekt- og gjennomføringskompetanse og du lærer å vurdere styrker og svakheter ved ulike energialternativene.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Velger du Fornybar energi får du viktig komptanse innen energi.

Velger du Fornybar energi får du viktig komptanse innen energi.

Foto
Gyn9037, Shutterstock
Hva blir jeg?
Utdannnelsen gir godt grunnlag for jobb i energibedrifter, konsulentselskaper, organisasjoner og offentlig forvaltning. Du får en allsidig kompetanse innen analyse, planlegging og etablering av anlegg for produksjon av fornybar energi med vekt på bioenergi, vind- og vannkraft. Systemforståelse er en fellesnevner, og du lærer om teknologi, økonomi og miljøeffekter.
Hva lærer jeg?

Du blir kvalifisert til å lede operativ og strategisk virksomhet knyttet til fornybar energi. Du skal kunne kombinere og anvende kunnskap fra et bredt spekter av fagområder relatert til produksjon av fornybar energi. Du skal kunne klassifisere og rangere ulike alternativer, trekke slutninger og anbefale valg av løsninger. Utdanningen gir et solid utgangspunkt for arbeid med planlegging, prosjektledelse og gjennomføring av prosjekter innen fornybar energi.

Kort om studiet

Vi legger vekt på variert undervisning med forelesninger, prosjektoppgaver, seminarer, utferder og god faglig oppfølging. Forståelse for samarbeid på tvers av fagområder er viktig. Vi anbefaler våre studenter å ta et semester i utlandet og hjelper til med å tilrettelegge for dette. Du kan jobbe hos energiprodusenter, konsulentselskaper, organisasjoner med aktivitet på fornybar energi, samt i offentlig forvaltning med informasjon, strategier, planer og konsesjoner. Studiet er opprettet etter ønske fra energinæringen, og vi har hatt representanter fra denne med i planleggingen av studiet.

For å få opptak må du ha en Bachelorgrad, eller tilsvarende, innenfor følgende: Fornybar energi, Økonomi med fordypning i miljø-, ressurs- eller energiøkonomi, miljø/naturressurser, ingeniørvitenskap med relevante emner innen energi. Studentens bakgrunn kan legge føringer for valgmulighetene i masterstudiet.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?