Naturbasert reiseliv

Naturbasert reiseliv

Master (toårig) 2 år heltid

Bli en del av en voksende næring.

Foto
Stian Steinsland, NMBU

Er du interessert i natur og friluftsliv, eller vil jobbe med å utvikle Norge som en bærekraftig reiselivsdestinasjon etter koronapandemien? Da er denne tverrfaglige utdanningen midt i blinken for deg!

Søknadsfrist 

15. april

Oppstart
Høst 2023
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

Studentenes informasjonstorg:
sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

NMBU tilbyr landets eneste master i naturbasert reiseliv. Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, og etterspørselen etter naturbaserte opplevelser øker kraftig. Viktige temaer i studiet er fritidsbruk av natur, bærekraft og næringsvirksomhet, og om hvordan vi bruker naturressurser som verneområder, vilt og fisk i opplevelsesnæring.  

Turistnæringen i Norge har over tid vokst betydelig, noe som har skapt både muligheter og utfordringer. Næringen har mange små og mellomstore aktører som tilbyr sine gjester ulike naturopplevelser. Koronapandemien svekket reiselivsnæringen som helhet, men samtidig søkte flere naturbaserte opplevelser. Nå har reiselivet en unik mulighet til en ny og mer bærekraftig start. Samtidig kan høye besøkstall fortsatt føre til overturisme med problemer for lokalsamfunn og natur og med store klimautslipp. 

Viktige spørsmål som du møter i denne utdanningen er: 

 • Hva er potensialet for naturbasert reiseliv i Norge?  
 • Hvordan lage attraktive naturopplevelser som folk vil betale for?  
 • Hvordan forvalte naturområder slik at en ivaretar både besøksopplevelser, naturverdier, og lokalsamfunn. 
 • Hvordan balansere inntjeningskrav og gode opplevelser? 
 • Hva innebærer et bærekraftig reiseliv? 

Studiet fokuserer på bærekraft, verdiskaping, nytenking og besøksforvaltning. Som ferdig kandidat skal du kunne vurdere miljøkonsekvenser og sosiale konflikter ved utvikling av naturbasert reiseliv og bruk av natur til friluftslivsformål. 

Hva blir du?

Du blir kvalifisert for å jobbe med naturbasert reiseliv og friluftsliv, både i det private og det offentlige.  

Det er mange aktuelle arbeidsgivere. I det private er det mulig å få jobb i interesseorganisasjoner som arbeider med å fremme og tilrettelegge for frilufts- og reiseliv, som Turistforeningen, Norsk Friluftsliv og Norges KFUK-KFUM.  

Enkelte starter egen bedrift eller får jobb i bedrifter som spesialiserer seg på naturbaserte opplevelser og aktiviteter som for eksempel Glød Explorer, og Uteguiden.  

Andre typiske stillinger er naturveileder ved et nasjonalparksenter eller ansatt i et destinasjonsselskap. 

I det offentlige kan du jobbe på alle nivå, både kommunalt, regionalt og statlig. Her er en typisk arbeidsoppgave å jobbe med bedriftsutvikling, markedsføre en spesifikk region eller destinasjon, eller samordne lokale reiselivsaktører og tilrettelegge for at de får flere kunder.  

Jobbene finnes både i urbane strøk og i områder med storslagne naturopplevelser. Det er derfor gode muligheter for den som ønsker å kombinere livsstil og arbeid. 

Du kan lese intervjuer med noen av våre tidligere kandidater her. 

Hennie Lindøe studerer naturbasert reiseliv ved NMBU. Hun vil ha en utdanning hvor reiseliv og bærekraftig bruk av naturen står sentralt:

 

Hva lærer du?

Du lærer om naturbasert reiseliv, naturforvaltning, forretningsutvikling, planlegging og jus. Du får ferdigheter innen innovasjon og gründervirksomhet, og skal kunne planlegge og iverksette forretningsplaner for en naturbasert reiselivsbedrift. Du får kunnskap om de muligheter og utfordringer som ligger i en økt kommersiell bruk av naturressursene. Forelesninger og gruppearbeid suppleres med utferder, seminarer og innovasjonscamp. 

Obligatoriske emner:

 • Introduksjon til masterstudiet i naturbasert reiseliv 
 • Miljøforvaltningsrett 
 • Naturbasert reiseliv 
 • Naturveiledning 
 • Besøksforvaltning 
 • Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft 
 • Innovasjonsbedrift 
 • Reiseliv  
 • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 

I tillegg til fagene nevnt over, tilbyr NMBU også mange andre relevante emner, som for eksempel, miljø og planlegging, organisasjons- og ledelsespsykologi, økonomistyring, landbrukspolitikk, stedsutvikling, interaksjoner mellom mennesker og vilt, fiskeforvaltning, og så videre.  Du kan ta valgfrie emner fra de fleste av NMBUs fakulteter. 

En detaljert studiestruktur ser du her. 

Natura Innova er studieprogrammets linjeforening. Du kan se hva de driver med på Facebook her. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende. Du må ha fordypning innen ett av følgende fagområder:

 • Reiseliv
 • Friluftsliv
 • Miljø-, skog- og utmarksfag
 • Geografi
 • Økonomi
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Eventuelt andre etter individuell vurdering

Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

Jeg gjør alt som kan gjøres i en opplevelsesbedrift, fra utvikling av produkter til å ta gjestene med over Finnmarksvidda på ski eller sykkel.

Ida Grubben, kontorsjef og guide i GLØD Explorer AS