Oslofjorden

Oslofjorden

Kunnskapsportal med forskningsbaserte løsninger for å redde miljøet og dyrelivet i Oslofjorden. Ekspertlister, forskning, filmer og mye mer.

Overblikk

Bildet er fra Oslofjorden sted er ukjent

Hvorfor dør Oslofjorden?

Livet i Oslofjorden har endret seg dramatisk de siste årene. Se filmen om NMBU-forskerne som prøver å finne svar på spørsmålene om hvorfor.

Fisk i Oslofjorden ser ut som spøkelser: Tilgang på livsviktige vitaminer kan forklare (Forskning.no)

Bilde av professor ved KBM, Knut Rudi. Bildene er tatt november 2021.

Podcast om mulig tiltak

Kan fjorden reddes ved å tilføre vitaminer, spør professor Knut Rudi? Hør podkast: Knut Rudi om bakteriene i sedementene

Forskningsnyheter

Ekspertliste

Tema: sirkulære avsløpsløsninger

Det vil koste minst 330 milliarder å fikse det enorme vedlikeholdsetterslepet på avløpsnettet i Norge, viser beregninger. Både rent vann og avløpsvann lekker mange steder. Avløpslekkasjer kan forurense vann, sjø og grunn - og drikkevann blir sløst bort. Samtidig finnes det verdifulle næringsstoffer i avløpsvannet.

På NMBU har vi utviklet sirkulære løsninger som bedre fanger opp næringsstoffene og reduserer forurensningen.

Mer om sirkulære avløpsordninger