Illustrajon av plass i vann

Plast er et ekstremt verdifullt og mye brukt materiale som dessverre skaper mange problemer.

14 apr. 2021 - 31 des. 2024

NMBU

 • Prosjektet SmartPlast er en del av  NMBUs bærekraftsarenaer 2021- 2024

  Plast er avledet fra fossilt brensel. Plast er vanskelig å resirkulere selv i et samfunn med effektive avfallsinnsamlingssystemer. Plast nedbrytes sakte i naturen og har en tendens til å konvertere til stadig mindre partikler, såkalt mikroplast. Mikroplast forårsaker store problemer for levende systemer. Å løse “plastproblemet” er en enorm oppgave som krever en bred tverrfaglig tilnærming. NMBU vil derfor bygge videre på nyere utviklinger innen feltet og på sin egen spisskompetanse sammen med andre fagmiljøer. NMBU har allerede pågående aktiviteter som berører plastproblemet.


Arrangementer


 • Konkrete mål for senteret:

  • Etablere og gjennomføre ett nytt kurs på MSc / PhD-nivå om “Environmental Biotechnology”.
  • Årlig åpent bærekraftseminar om “Ny grønn (bio)teknologi for a bærekraftig fremtid”, for en bred målgruppe (industri, frivillige organisasjoner, politikere og studenter på alle nivåer).
  • Utvikle mer samspill med (ikke akademiske) interessenter og aktiviteter innen «Responsible Research and Innovation» (RRI).
  • Etablere og gjennomføre et EVU-kurs: Grønne (bio)teknologier for bærekraftige løsninger.
  • Piloteksperimenter i plastområdet for å styrke vår posisjon innen forskningsfeltet og legge til rette for utvikling av gode studentprosjekter og prosjektsøknader.
  • Utvikle relevante forskningsprosjekter (dvs. prosjektsøknader), sammen med interessenter.
  • Produsere informasjonsmateriell og / eller et nettsted dedikert spesielt til skoler.
  • Støtte plast-relaterte BSc- og MSc-prosjekter ved NMBU.

  I dette senteret vil NMBU-forskere med komplementær kompetanse slå seg sammen for å bidra til å løse “plastproblemet”, i nært samarbeid med interessenter. Basert på eksisterende toppkompetanse vil vi:

  • Utvikle enzymteknologi for nedbrytning av plast til gjenbrukbare byggesteiner
  • Studer plast nedbrytende mikrobielle samfunn for å utvikle mikrobielle prosesser for plasthåndtering og for å identifisere nye enzymsystemer for plastbehandling.
  • Utvikle nye biologisk nedbrytbare plasttyper basert på biomasse.
  • Studere miljøpåvirkningen av (mikro) plast i akvatiske økosystemer
  • Studere innvirkningen av (mikro) plast på (tarm)helse og velferd hos produksjonsdyr og laks.

  Vi vil forene kreftene fra tre fakulteter (KBM, BioVit, MINA) og eksterne partnere, inkludert plastprodusenter og miljøorganisasjoner. Dette initiativet, med fokus på plast, er en del av et bredere initiativ som tar sikte på å utvikle forskning, undervisning og kommunikasjon innen miljøbioteknologi, altså, bruk av innovative grønne bio(tekno)logiske løsninger for å oppnå et renere miljø.

   Prosjektleder: Prof. Vincent Eijsink, KBM; leder for ERC-Synergy-prosjektet Cube; spesialområder: enzymologi, proteomikk.

  Andre PI:

  • Prof. Deborah Oughton, MINA; Leder for det eneste SFF ved NMBU (Norwegian Center of Excellence). Spesialområder: økotoksikologi, nanopartikler, RRI.
  • Ass Prof. Phil B Pope, Biovit; En tidligere ERC starting grant holder spesialisert i mikrobiell økologi og holo-omics av ​​vert-mikrobe interaksjoner. Prosjektleder SuPAcow and ImprovAFish. Arbeidspakkeleder HoloRuminant and 3D’omics.
  • Ass Prof. Simen R Sandve, Biovit; spesialområder: Genomspesialist med stor interesse for å forstå hvordan miljøet regulerer gener og påvirker fysiologien til organismer.
  • Prof. Gustav Vaaje-Kolstad, KBM; spesialområder: Enzymologi, mikrobiell økologi, bioprosessering. Prosjektleder ENZYCLIC.
  • Prof. Yngvild Wasteson, VET; spesialområder: Mattrygghet, One Health, antibiotikaresistens. Prosjektleder PLASTPATH.

  Administrativ koordinator: Tina Rise Tuveng, forsker, KBM.


 • De planlagte aktivitetene i senteret, her samlet referert til som "plastforskning" eller "plastaktiviteter", er basert på følgende utgangspunkt:

  • Et ERC Synergy-prosjekt (2020 - 2026) hvor vi undersøker hvordan kraftige kobberredoks-enzymer kan skreddersys for å modifisere inerte plastoverflater, og dermed lette påfølgende separasjons-, konverterings- og / eller depolymeriseringsprosesser. Vår anerkjente kompetanse innen (redoks) enzymer er av særlig relevans for "plastproblemet".
  • Omfattende forskning på konvertering av biomasse til kjemiske byggesteiner for produksjon av for eksempel biologisk nedbrytbar plast (National Research Center, “FME”, som slutter i 2023).
  • Omfattende forskning innen industriell bioteknologi, inkludert meta-omics-basert enzymoppdagelse (Nationalt Forksningssenter, “SFI”, 2020-2028).
  • Flere meta-omics baserte prosjekter innen mikrobiell økologi; verdensledende kompetanse og flere prosjekter innen “holo-omiske” studier av vert-mikrobe interaksjoner i fordøyelsessystemene hos dyr og fisk.
  • Forskning på nano- og mikropartikkeløkotoksikologi, inkludert toppmoderne karakteriseringsmetodikk og sporingsteknikker for isotoper (CERAD SFF 2014-2022)

Forskere

SmartPlast bærekraftsarena ved NMBU
SmartPlast bærekraftsarena ved NMBU Foto: Illustration

Oppdataeringer fra SmartPlast

TV2 intervjuer Vincent G. H. Eijsink og Gustav Vaaje-Kolstad

TV2 på besøk

TV2 var på besøk 10. november 2023 for å lage innslag om enzymer og plast. Det forventes at innslaget vises på TV søndag 12. november. Les mer om forskningen her.

Vincent Eijsink åpnet fagdagen

Fagdag: Bioteknologiske løsninger på dagens miljøproblemer

Onsdag 8. november 2023 arrangerte SmartPlast en fagdag med fokus på å vise hvordan bioteknologi kan bidra til å løse (noen) av dagens miljøproblemer. Med gode foredrag fra Antec Biogas, Hias renseanlegg, Kai Baldenius og forskere fra KBM fikk publikum god innsikt i mulighetene bioteknologi gir. Mange VGS lærere fikk også være med inn på laben og gjøre forsøk med forskerne våre.

Yngvild Wasteson, NVH.

Ny innsikt i hvordan plast kan øke overlevelsen til matbårne bakterier

Data fra PLASTPATH prosjektet ledet av Yngvild Wasteson viser at matbårne patogene bakterier, f.eks. Listeria monocytogenes, har økt overlevelsesevne når de er festet til plastpartikler under når de utsettes for eksperimentelle forhold som likner fordøyelsessystemet til mennesker. Takket være støtte fra SmartPlast, kan forskerne nå gjøre RNA Seq studier av bakterier for å oppklare de bakterielle mekanismene som ligger bak den økte overlevelsen og for å forstå bedre hvordan bakteriene tilpasser seg for å feste seg på plast.

Eivind Norum

Nytt samarbeid skal gjøre plastavfall om til verdifulle ressurser

– Dette haster! Det er ekstremt viktig at vi som samfunn utvikler og tar i bruk ny teknologi for bærekraftig produksjon og resirkulering av alle typer plast, sier prosjektleder Gustav Vaaje-Kolstad, professor ved NMBU.

Plast i vann

NMBU-podden: Hva skal vi gjøre med all plasten?

Forsker Marit Kvalvåg Pettersen og professor Gustav Vaaje-Kolstad deler her sine vyer om plast.

Yngvild Wasteson

Er mikroplast hot-spot for antibiotikaresistente gener?

I regi av forskningsprosjektet PLASTPATH skal vi nå kartlegge forekomst av resistensgener i bakteriesamfunn som har bygget seg opp over tid på plastbiter som har vært plassert ut i renset og urenset avløpsvann og i elvevann.

Illustrasjon

Surfer fra Oslo til London

Merijn Tinga, også kjent som Plastic Soup Surfer, skal surfe fra Oslo til London for å sette fokus på viktigheten av innsamling av plastflasker. Starten går lørdag 17. juni kl. 12.00 fra stranden ved Operahuset i Oslo. SmartPlast ønsker lykke til!

Trial lecture Eirik G. Kommedal.

Eirik G. Kommedals prøveforelesning "Enzyme technology for recycling of plastics" tirsdag 24. mai, 2022.

Voksmøll-larvene kan gi oss en ny måte å gjenvinne plast på.

Artikkel om voksmøll som spiser plast fra NRK

Gustav Vaaje-Kolstad og Vincent Eijsink intervjues om voksmøll som kan spise plast. Dette er en del av Enzyclic-prosjektet ledet av Gustav Vaaje Kolstad.