Oppbygning og gjennomføring - nettbasert årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse

Av studieveileder-hh@nmbu.no

Denne planen gjelder fra og med studieåret 2023-2024.

Årsstudiet består av åtte emner à 7,5 studiepoeng hver, totalt 60 studiepoeng. Gjennomføringen foregår helt nettbasert over fire undervisningsperioder à åtte uker inkludert eksamen, to på høsten og to på våren. Etter opptak kan du velge å gjennomføre alle emnene på deltid over to til fire år, eller innenfor ett studieår på heltid. Emnene kan tas i vilkårlig rekkefølge. 

Oversikten under viser de åtte emnene som inngår i årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse, og når på året disse kan tas i høst- og vårsemesteret.  

 

Høstsemester

Undervisningsperiode 1/høst* (uke 36-43) 

AOS238-B Bærekraftige strategier (7,5) 

INN100-B Idéutvikling og bedriftsetablering (7,5) 

Undervisningsperiode 2/høst* (uke 44-51)  

AOS121-B Bærekraftig markedsføringsledelse (7,5)  

AOS229-B Ledelses- og organisasjonspsykologi (7,5) 

Vårsemester 

Undervisningsperiode 1/vår* (uke 5-12) 

BUS134-B Excel i økonomisk virksomhetsstyring (7,5) 

AOS100-B Bærekraftig lederskap (7,5) 

Undervisningsperiode 2/vår* (uke 13-21*)  

INN201-B Økonomistyring (7,5)  

BUS113-B Finansregnskap med bærekraftrapportering (7,5)  

*Undervisningsperioden hvor påsken faller, utvides med én (1) uke. 
**Ukenr. undervisningsperiodene faller på, justeres iht. Akademisk kalender. 

For å få godkjent årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse må alle 60 studiepoeng være avlagt ved NMBU. Andre emner som inngår i en bachelor innen økonomisk-administrative fagområder ved NMBU, kan eventuelt inngå i årsstudiet etter søknad. Det kan maksimalt godkjennes 30 studiepoeng tidligere avlagt ved NMBU (inkl. overlapp).

Årsstudiet er utviklet og gjennomføres første gang med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). 

Publisert - Oppdatert

Del på