INN100-B Ideutvikling og bedriftsetablering

Studiepoeng:7.5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Nils Sanne

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:187,5 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet gis første gang høsten 2023 og har undervisning/vurdering i høstparallellen. 8 uker undervisning i periode 1/høst, uke 36-43.

Om dette emnet

Faget ideutvikling og bedriftsetablering fokuserer på de teoretiske og praktiske aspektene ved å utvikle nye forretningsideer og etablere en bedrift. Studenter vil lære om hvordan man kan generere og evaluere ulike ideer, utarbeide en forretningsmodell, velge riktig selskapsform og etablere en virksomhet innenfor norske lover og regler. Gjennom nettkurset vil studentene få mulighet til å utvikle ferdigheter i kreativ tenkning, problemløsning og beslutningstaking, samt å få en forståelse av hva som kreves for å lykkes i en nystartet virksomhet

Tematisk er nettkurset delt inn i følgende hoveddeler:

 • Design tenkning
 • Forretningsmodeller
 • Bedriftsetablering

Dette lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten

 • kan gjennomføre en design tenkning prosess
 • vet hva en forretningsmodell er og hvilke deler som må være på plass for at en bærekraftig forretningsmodell skal kunne lykkes
 • kan de ulike stegene i prosessen med å utvikle og etablere en bedrift
 • kjenner til de viktigste lovene og reglene for å starte en bedrift i Norge

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan generere mange ulike ideer og løsninger på et problem, og å se på ting på nye og uventede måter
 • kan forstå og sette seg i andres sted, og å tenke på hvordan løsningene man utvikler vil påvirke brukerne
 • kan utvikle og teste hypoteser en forretningsmodell er bygget opp av
 • kan anvende ulike verktøy og teknikker for å generere og vurdere forretningsideer.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har en forståelse av ulike forretningsmodeller og hvordan man kan velge den som passer best for ens egen ide og mål.
 • har en forståelse av de ulike utfordringene og risikoene som følger med å starte en bedrift, og hvordan man kan håndtere dem.
 • har en forståelse av hvordan ulike markeder og bransjer påvirker forretningsmodellen og hvordan man kan tilpasse seg dem.
 • Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Læringsaktiviteter består av digital undervisning, egenrefleksjoner og besvarelse av individuelle oppgaver.
 • Canvas
 • Fagstoffet hentes fra nettsiden https://www.ser-vi-etter.no/, ulike offentlige nettsider, samt ulike fagartikler.
 • 3 timers digital hjemmeeksamen på kveldstid som teller 100 % av karakteren.

  Bestått / Ikke bestått.  Skriftlig hjemmeeksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Hver deltaker skal besvare individuelle oppgaver under emnene design tenkning, forretningsmodeller og bedriftsetablering. Alle tre emnene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.
 • 3-4 digitale videoforelesninger pr. uke, legges ut på Canvas.
 • Kun tilgjengelig for studenter tatt opp på nettbasert årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse
 • GSK