AOS229-B Ledelses- og organisasjonspsykologi

Studiepoeng:7.5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Nicolay Andre Melsæter Worren

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:187,5 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet gis første gang høsten 2023 og har undervisning/vurdering i høstparallellen. 8 uker undervisning i periode 2/høst, uke 44-51 inkludert eksamen.

Om dette emnet

Emnet er nettbasert og omfatter gjennomgang av teorier og metoder innenfor organisasjons- og ledelsespsykologi. Temaer som vil bli dekket inkluderer motivasjon og belønning, læring og erfaringsoverføring i organisasjoner, problemløsning og beslutningsprosesser, personlighet og ledelse, holdninger og organisasjonskultur, arbeidsmiljø, sosiale nettverk, og grupper og team.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Ha kjennskap til de viktigste teoribidragene innen organisasjonspsykologien.
 • Forstå hvordan empirisk forskning benyttes til å underbygge teorier på fagområdet.
 • Forstå hvordan psykologiske teorier kan bli anvendt til å forbedre produktivitet og velbefinnende i organisasjoner.

Ferdigheter

 • Kunne skille mellom sentrale antagelser knyttet til ulike psykologiske teorier/tilnærminger.
 • Kunne vurdere typiske utfordringer i en kunnskapsorganisasjon (f. eks. knyttet til motivasjon, læring, eller beslutningsprosesser) i lys av psykologiske teorier og prinsipper
 • Kunne identifisere hvilke psykologiske teorier og metoder som kan benyttes for å håndtere typiske utfordringer i moderne kunnskapsorganisasjoner.

Generell kompetanse

 • Økt bevissthet om og refleksjonsevne knyttet til betydningen av psykologiske aspekter ved arbeidslivet
 • Digital undervisning (video) som inkluderer aktiviteter.
 • Canvas.
 • Lærebok eller kompendium (vil bli oppgitt i Canvas ved oppstart av emnet).
 • 3 timers digital hjemmeeksamen på kveldstid.

  Bestått / Ikke bestått  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og eksamen.
 • Digital deltakelse i et forskningsprosjekt.
 • Videoforelesninger.
 • Kun tilgjengelig for studenter på Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse
 • Kurset overlapper 5 studiepoeng med AOS230/AOS230F Organisasjons- og ledelsespsykologi
 • Generell studiekompetanse (GSK)

  Studierett KVU-BEDØK.