AOS238-B Bærekraftige strategier

Studiepoeng:7.5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Thore Larsgård

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:-

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:187,5 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet gis første gang høsten 2023 og har undervisning/vurdering i høstparallellen. 8 uker undervisning i periode 1/høst, uke 36-43.

Om dette emnet

Dette nettkurset gir deltakerne kunnskap og evne til å delta på strategisk beslutningstaking og strategiimplementering i norske organisasjoner som har forpliktet seg til å fremme bærekraft i sin virksomhet. I tillegg til veletablert, grunnleggende kunnskap om strategiformulering og strategiprosess, får deltakerne innsikt i konsepter, verktøy og modeller som hjelper til å håndtere avveiinger og økt kompleksitet når strategisk beslutningstaking inkluderer finansielle og ikke-finansielle mål, flere interessenter, økt tidshorisont og hurtig utviklende regulatoriske krav.

Temaene som behandles i kurset er ekstern og intern analyse, strategiske valg og strategiimplementering.

Dette lærer du

Etter fullført kurs har deltakerne kunnskap om:

 • konseptet bærekraftig strategi
 • verktøy for å analysere virksomhetens eksterne omgivelser med vekt på å forstå hvordan miljø- og sosiale utfordringer leder til endret konsumentatferd, investoratferd, industrinormer samt regulatoriske endringer i ulike bransjer
 • teori og modeller for å forstå terskelressurser og - kapabiliteter for bærekraftige virksomheter samt oppbygging av bedriftens interne faktorer som kan bidra til konkurransefortrinn
 • de viktigste strategiske alternativene og fordeler og ulemper av disse for å realisere muligheter i form av nye produkter, markeder, og vertikalt og horisontalt samarbeid for bærekraftig forretning
 • organisering og implementering av bærekraftig strategi med vekt på interessentinkludering og håndtering av organisatoriske avveiinger

Etter fullført kurs kan deltakerne anvende konsepter, teoretiske rammeverk, og praktiske råd tatt opp i dette kurset for å:

 • gjennomføre en strategianalyse, presentere strategiske alternativer og gi anbefalinger om virksomhetens fremtidige strategi grunnet i analysene og fagkunnskap
 • beskrive og formulere strategi for bærekraftige virksomheter
 • foreslå og gjennomføre strategiprosesser som hjelper bærekraftige virksomheter å oppnå sine strategiske mål
 • Digitale forelesninger, video, quizer og frivillige digitale seminarer.
 • Canvas.
 • Kurset bruker lærebok av Frank Rothaermel (Strategic Management 6th Edition) og et utvalg av annet materiale. Listen over eksamenslitteratur og instruksjoner om tilgjengeligheten blir gitt på Canvas før kurset begynner.

  Lærebok og noe av undervisningsmateriellet vil være på engelsk.

 • 3 timers digital hjemmeeksamen på kveldstid: Bestått / Ikke bestått. Teller 100 % av karakteren.

  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • En ekstern sensor deltar på sensurering av eksamensbesvarelser.
 • Fire obligatoriske individuelle aktiviteter (quizer) som må være gjennomført/godkjent for å kunne delta på slutteksamenen.

  Instruksjoner om de obligatoriske aktiviteter gis ved kursstart.

  De obligatoriske aktivitetene er gyldige kun ett år, dvs. dersom en student vil ta kurset på nytt, må alle obligatoriske aktivitetene tas på nytt.

 • To felles samlinger digitalt i begynnelsen og slutten av kurset, videoforelesninger og to øvinger per uke. I tillegg kommer arbeid relatert til obligatoriske aktiviteter og eksamen.
 • Kun tilgjengelig for studenter på Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse
 • 7,5 studiepoeng overlapp med emnet AOS237 Foretaksstrategi.
 • Generell studiekompetanse (GSK)

  Studierett KVU-BEDØK