AOS100-B Bærekraftig lederskap

Studiepoeng:7.5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Astrid Charlotta Levay

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:187,5 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning og vurdering i vårparallellen. 8 ukers undervisning i periode 1/vår, uke 5-12 inkludert eksamen.

Om dette emnet

Emnet er nettbasert og gir en introduksjon til sentrale temaer i ledelse. Perspektivet i emnet er knyttet opp til sosial bærekraft, og vil ha stort fokus på norsk arbeidsliv og egen lederrolle.

Emnet starter med selvrefleksjon og analyse av egne lederegenskaper og styrker. Det vil bli gjennomgang av teori og drøfting av praksis på følgende temaer:

 • Den norske modellen i arbeidslivet
 • Styring og ledelse
 • Etikk og samspill
 • Lederatferd
 • Team og teamledelse
 • Kommunikasjon og endringsledelse
 • Makt og innflytelse

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om ledelse i organisasjoner og norsk arbeidsliv.

Ferdigheter: Studentene skal ha tilegnet seg ferdigheter i egenvurdering og rolleanalyse.

Generell kompetanse: Studentene skal ha generell kompetanse i å forstå, analysere og drøfte ledelsesformer i organisasjoner med særlig vekt på sosial bærekraft.

 • Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Læringsaktiviteter består av digital undervisning, egenrefleksjoner og besvarelse av individuelle oppgaver.
 • Læringsportalen Canvas.
 • Gary Yukl, Leadership in Organizations Global edition, 9. utgave 2019.

  I tillegg, artikler som blir annonsert på Canvas før kursstart.

 • 3 timers digital hjemmeeksamen på kveldstid. Bestått / ikke bestått.

 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Hver deltaker skal besvare ukentlige individuelle oppgaver, tilsammen 6 oppgaver. Det kreves fullført 4 av 6 oppgaver for å kunne gå opp til eksamen.
 • 3-4 digitale videoforelesninger pr uke som legges ut på Canvas.
 • Kun tilgjengelig for studenter på årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse (KVU-BEDØK)
 • Generell studiekompetanse (GSK)

  Studierett på årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse (KVU-BEDØK)