BUS134-B Excel i økonomisk virksomhetsstyring

Studiepoeng:7.5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Øystein Dahl

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:187,5 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. 8 ukers undervisning/vurdering i vårparallellen, periode 1/vår uke 5-12.

Om dette emnet

Emnet er nettbasert og gir en grunnleggende innføring i Microsoft Excel, som er et viktig dataverktøy for økonomer. Etter at studentene har fått grunnleggende ferdighet i Excel fokuseres det på bruk av Excel som et verktøy for økonomisk virksomhetsstyring.

Grunnleggende opplæring i bruk av formler, funksjoner og tabeller.

Det gis innføring i grunnleggende prinsipper og metoder for økonomisk virksomhetsstyring og demonstrasjoner og praktiske øvinger i å lage modeller for dette.

Presentasjon av modeller med bruk av formatering og grafikk. Analyse og behandling av data, inkludert eksterne data, med sortering, filtrering og bruk av pivot-tabell.

Dette lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

 • kjennskap til strukturen i Microsoft Excel
 • kjennskap til strukturering av økonomistyringsmodeller i Excel

Kandidaten kan:

 • sette opp grunndata for bruk i en modell - registrere, lime inn og importere data
 • strukturere grunndata - tilpasse formater, kvalitetssikre, justere, navnebruk
 • analysere data - fire regnearter, enkel statistikk, sortere
 • presentere data - formatere, tilpasse og lage grafer

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • utvikle effektive og strukturerte Excel-modeller for økonomisk virksomhetsstyring
 • arbeide effektivt med Excel
 • Digitale forelesninger (video, ikke strømming). 4-5 timer forelesninger pr uke. 2 øvingsoppgaver pr uke, tilpasset ukens forelesninger. 2 sesjoner à 2 timer med hjelp til øvingsoppgavene tilbys pr uke. Øvingstimene foregår parallelt i klasserom og digitalt, og er ikke obligatoriske.

  Studentene vil få tilgang til nettressurser på Canvas.

 • Canvas
 • Ingen obligatorisk lærebok, men anbefalt læringsstøtte i Excel for økonomistudenter, Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.
 • 3 timers digital hjemmeeksamen på kveldstid: Bestått / Ikke bestått. Teller 100 % av karakteren.

  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
 • Ukentlig flervalgsoppgave. Studentene må svare riktig på over 50 % på minst 2/3 av flervalgsoppgavene for å kunne avlegge eksamen.
 • Emnet er kun tilgjengelig for studenter tatt opp til Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse.
 • 4-5 timer videoforelesning og 2 ganger 2 timer øvinger per uke. Undervisningsperiode på 8 uker.
 • Kun tilgjengelig for studenter på Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse
 • Kurset overlapper 5 studiepoeng med emnet BUS133/BUS133F Excel for økonomer.
 • Generell studiekompetanse (GSK)

  Studierett KVU-BEDØK