Bioinformatikk og anvendt statistikk

Bioinformatikk og anvendt statistikk

Master (toårig) Heltid

Bioinformatikk og anvendt statistikk har et sterkt og godt faglig miljø ved NMBU

Foto
Kathrine Frey Frøslie

Bioinformatikk og anvendt statistikk er et spennende og rasktvoksende fagfelt i grenselandet mellom statistikk, informatikk og biovitenskap.

Opptakskrav

Bachelorgrad 180 sp, se detaljerte opptakskrav.

Søknadsfrist

15. april

Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

 

Dataomfanget man har tilgang til og klarer å generere har økt i takt med teknologien og det samles inn store mengder data fra forskningsmiljøer og i industri. Et studie innen bioinformatikk og anvendt statistikk gjør deg i stand til å håndtere og analysere slike data og formidle resultatene til ulike formål. NMBU har mange sterke tverrfaglige forskningsmiljøer hvor avansert dataanalyse har en sentral rolle og masterstudiet er sterkt knyttet opp mot flere av disse miljøene. Hos oss får du kunnskaper og ferdigheter innen dataanalyse, statistikk og koding som står seg over tid, og som er relevante langt utover biovitenskap. 

Masteroppgaver er mulig innen genetikk (avl og foredling), biokjemi (proteinstruktur, proteomikk), mikrobiologi (genomikk, mikrobiell økologi, patogene mikroorganismer, plantepatogener), eukaryot genomikk (genregulering, regulatoriske nettverk, komperativ genomikk) og rettsgenetikk. Anvendt statistikk åpner for metodestudier, i tillegg til anvendte studier innenfor eks. matvitenskap, kjemometri, økologi og økonomi.

Les mer om forskningen til BIAS forskningsgruppe

Hva blir du?

Du kan f.eks. arbeide innen biomedisinsk forskning eller farmasøytisk industri. Du kan jobbe med klimaovervåkning eller som analytiker i en foredlingsbedrift. Du kan også jobbe i bank eller forsikringsbransjen.

Du vil kunne utvikle modeller og prognoser for vidt forskjellige fenomer, f.eks. aksjer, populasjoner eller epidemier. Dessuten skoleres du for videre akademisk utdanning innen forskning og undervisning.

Hva lærer du?

Bioinformatikk og anvendt statistikk er nødvendig for å systematisere, tolke og analysere store mengder data. Bioinformatikk kombinerer matematiske og biologiske fag med fokus på biologiske problemstillinger.

Anvendt statistikk vektlegger matematiske/statistiske fag og ser på analysemetoder.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Gjeldende opptakskrav for opptak til studiestart høst 2022

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng innen matematisk-naturvitenskapelige fag, med karakter C eller bedre og minst 80 studiepoeng innen retningsspesifikke fagområder*.

De retningsspesifikke fagområdene må dekke:

For retning bioinformatikk:

For retning anvendt statistikk:

  • Viderekommen statistikk (f.eks. STAT200 / STAT210)
  • Minst 20 studiepoeng matematikk.

Kandidater som mangler enkelte viderekommende emner kan ta disse som en del av mastergraden etter avtale med studieveileder. Bachelorgrad i bioteknologi, retning bioinformatikk, fra NMBU kvalifiserer for opptak til retning bioinformatikk.

*Retningsspesifikke fagområder: matematikk, statistikk, bioinformatikk, programmering, datavitenskap, genetikk/genomikk, biokjemi, molekylærbiologi.

Kandidater med bioingeniørutdanning oppfordres til å ta et år med enkeltemner å kvalifisere for opptak til masterprogrammet. Studieplan for enkeltemneåret avtales med studieveileder.

Jeg jobber i et nasjonalt analyseteam hvor det er analytikere som er plassert på ulike steder i landet. Som analytiker i Skattetaten jobber man variert og på tvers av ulike faggrupper for å bygge kunnskap.

Hanne Brit Hetland, analytiker i Skatteetaten

Oppbygging

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2018.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Bioinformatikk
Emne Sp
Molekylær genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Utvalgte emner i funksjonell genomikk 10 Obligatorisk emne
Proteinkjemi 10 Velg minst 2
Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon 10 Velg minst 2
Teoretisk statistikk I 10 Velg minst 2
Studieretning: Anvendt statistikk
Emne Sp
Teoretisk statistikk I 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Statistisk programmering i R 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Anvendt statistikk
Emne Sp
Teoretisk statistikk II 10 Obligatorisk emne
Anvendte metoder i statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Bioinformatikk
Emne Sp
Statistisk genomforskning 10 Velg minst 2
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 60 Minst en av