Bioinformatikk og anvendt statistikk

Bioinformatikk og anvendt statistikk

Master (toårig) Heltid

Bioinformatikk og anvendt statistikk er nødvendig for å systematisere, tolke og analysere store mengder data.

Foto
Illustrasjon

Moderne biologi bruker bioinformatikk og anvendt statistikk til å analysere og systematisere data. NMBU har et sterkt forskningsmiljø innen disse fagområdene. Vi gir deg en etterspurt og fremtidsrettet kompetanse.

Opptakskrav

Bachelorgrad, se detaljerte opptakskrav.

Søknadsfrist

15. april

Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

 

Retningen Bioinformatikk har obligatoriske emner innen bioinformatikk, genomanalyse og statistikk. I retning Anvendt statistikk er blant annet emnet teoretisk statistikk obligatorisk. Forøvrig velger du matematiske og statistiske emner ut fra aktuell masteroppgave.

Moderne programvare og informasjonsteknologi er nødvendige verktøy i både bioinformatikk og anvendt statistikk. Du skriver en masteroppgave på 60 eller 30 studiepoeng.

Masteroppgaver er mulig innen genetikk (avl og foredling), biokjemi (proteinstruktur, proteomikk), mikrobiologi (genomikk, mikrobiell økologi, patogene mikroorganismer, plantepatogener), eukaryot genomikk (genregulering, regulatoriske nettverk, komperativ genomikk) og rettsgenetikk.

Anvendt statistikk åpner for metodestudier, i tillegg til anvendte studier innenfor eks. matvitenskap, kjemometri, økologi og økonomi.

Hva blir du?

Du kan f.eks. arbeide innen biomedisinsk forskning eller farmasøytisk industri. Du kan jobbe med klimaovervåkning eller som analytiker i en foredlingsbedrift. Du kan også jobbe i bank eller forsikringsbransjen.

Du vil kunne utvikle modeller og prognoser for vidt forskjellige fenomer, f.eks. aksjer, populasjoner eller epidemier. Dessuten skoleres du for videre akademisk utdanning innen forskning og undervisning.

Hva lærer du?

Bioinformatikk og anvendt statistikk er nødvendig for å systematisere, tolke og analysere store mengder data. Bioinformatikk kombinerer matematiske og biologiske fag med fokus på biologiske problemstillinger.

Anvendt statistikk vektlegger matematiske/statistiske fag og ser på analysemetoder.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen matematisk-naturvitenskapelige fag, med minst 80 studiepoeng i retningsspesifikke* emner. 

Blant de retningsspesifikke emnene må det inngå minst: 

  • Ett innføringsemne og ett viderekomment emne innen programmering (tilsv. INF120/STIN100 og INF200
  • Ett emne innen statistikk (tilsv. STAT100
  • Ett emne innen genetikk/molekylærbiologi (tilsv. BIO120
  • Ett emne innen lineær algebra (tilsv. MATH131

*Retningsspesifikke emner innen følgende områder: matematikk, statistikk, bioinformatikk, programmering, datavitenskap, genetikk/genomikk, biokjemi, molekylærbiologi. 

Bachelorgrad i bioteknologi, retning bioinformatikk, fra NMBU kvalifiserer til opptak. Kandidater fra andre læresteder kvalifiserer for opptak dersom de har et faglig innhold i bachelorgraden som gjør dem i stand til å fullføre en master i bioinformatikk og anvendt statistikk ved NMBU på to år (se programmets innhold og struktur). Kandidater som mangler enkelte videregående bacheloremner, kan ta disse som en del av mastergraden. Dette må avtales med studieveileder. 

Kandidater med bioingeniørutdanning oppfordres til å ta enkeltemner de mangler før de søker opptak til masterprogrammet. Dette må avtales med studieveileder. 

Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden. 

Jeg jobber i et nasjonalt analyseteam hvor det er analytikere som er plassert på ulike steder i landet. Som analytiker i Skattetaten jobber man variert og på tvers av ulike faggrupper for å bygge kunnskap.

Hanne Brit Hetland, analytiker i Skatteetaten

Oppbygging

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2021.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Bioinformatikk
Emne Sp
Utvalgte emner i genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Utvalgte emner i funksjonell genomikk 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Anvendt statistikk
Emne Sp
Statistisk teori 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Statistisk programmering i R 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Bioinformatikk
Emne Sp
Molekylær genomanalyse 10 Velg minst 2
Proteinkjemi 10 Velg minst 2
Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon 10 Velg minst 2
Datahåndtering og analyse 10 Velg minst 2
Anvendt maskinlæring II 10 Velg minst 2
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant