Bioinformatikk og anvendt statistikk

Master / Bioinformatikk og anvendt statistikk

Moderne biologi bruker bioinformatikk og anvendt statistikk til å analyser og systematisere data. NMBU har et sterkt forskningsmiljø innen disse fagområdene. Vi gir deg en etterspurt og fremtidsrettet kompetanse.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2017
Nettverk kan være komplekse slik som her.

Nettverk kan være komplekse slik som her.

Foto
Torgeir R. Hvidsten
Hva blir du?
Du kan f.eks. arbeide innen biomedisinsk forskning eller farmasøytisk industri. Du kan jobbe med klimaovervåkning eller som analytiker i en foredlingsbedrift. Du kan også jobbe i bank eller forsikringsbransjen. Du vil kunne utvikle modeller og prognoser for vidt forskjellige fenomer, f.eks. aksjer, populasjoner eller epidemier. Dessuten skoleres du for videre akademisk utdanning innen forskning og undervisning
Hva lærer du?

Bioinformatikk og anvendt statistikk er nødvendig for å systematisere, tolke og analysere store mengder data. Bioinformatikk kombinerer matematiske og biologiske fag med fokus på biologiske problemstillinger. Anvendt statistikk vektlegger matematiske/statistiske fag og ser på analysemetoder.

Kort om studiet

Retningen Bioinformatikk har obligatoriske emner innen bioinformatikk, genomanalyse og statistikk. I retning Anvendt statistikk er blant annet emnet teoretisk statistikk obligatorisk. Forøvrig velger du matematiske og statistiske emner ut fra aktuell masteroppgave. Moderne programvare og informasjonsteknologi er nødvendige verktøy i både bioinformatikk og anvendt statistikk. Du skriver en masteroppgave på 60 eller 30 studiepoeng.

Masteroppgaver er mulig innen: Genetikk (avl og foredling), biokjemi (proteinstruktur, proteomikk), mikrobiologi (genomikk, mikrobiell økologi, patogene mikroorganismer, plantepatogener), eukaryot genomikk (genregulering, regulatoriske nettverk, komperativ genomikk) og rettsgenetikk. Anvendt statistikk åpner for metodestudier, i tillegg til anvendte studier innenfor eks. matvitenskap, kjemometri, økologi og økonomi.

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon Eksempelplaner studiearet 17-18464.87 KB
Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2017 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Anvendt statistikk
Emne Sp
Teoretisk statistikk I 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Bioinformatikk
Emne Sp
Utvalgte emner i funksjonell genomikk 10 Obligatorisk emne
Molekylær genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Genomanalyse, metodekurs 5 Obligatorisk emne
Videregående forsøksplanlegging og variansanalyse II 10 Velg minst 2
Teoretisk statistikk I 10 Velg minst 2
Proteinkjemi 10 Velg minst 2
Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon 10 Velg minst 2

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Statistisk programmering i R 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Anvendt statistikk
Emne Sp
Utvalgte emner i statistikk. 5 Obligatorisk emne
Teoretisk statistikk II 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Bioinformatikk
Emne Sp
Statistisk dataanalyse 10 Velg minst 2
Statistisk genomforskning 10 Velg minst 2
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 60 Minst en av