Bioinformatikk og anvendt statistikk

Bioinformatikk og anvendt statistikk

Master (toårig) Heltid

Bioinformatikk og anvendt statistikk - illustrasjonsfoto av to studenter som jobber med faget.

Foto
Shutterstock

Bioinformatikk og anvendt statistikk er et spennende og raskt voksende fagfelt i grenselandet mellom statistikk, informatikk og biovitenskap.

Opptakskrav

Bachelorgrad 180 sp, se detaljerte opptakskrav.

Søknadsfrist 

15. april

Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

 

Som samfunn generer vi mer og mer data, i en større hastighet enn noen gang før i menneskets historie. Det er derfor et økende behov for mennesker som kan tolke og analysere ulike datasett. Mastergraden i bioinformatikk og anvendt statistikk gjør deg i stand til å håndtere og analysere slike data, og formidle resultatene. Du velger selv om du vil fordype deg i bioinformatikk eller anvendt statistikk.  Du kan skrive masteroppgaver innen
  • Bioinformatikk: genetikk (avl og foredling), biokjemi (proteinstruktur, proteomikk), mikrobiologi (genomikk, mikrobiell økologi, patogene mikroorganismer, plantepatogener) og eukaryot genomikk (genregulering, regulatoriske nettverk, komperativ genomikk).
  • Anvendt statistikk: åpner for metodestudier, i tillegg til anvendte studier innenfor eks. rettsgenetikk, matvitenskap, kjemometri, økologi og økonomi.

Les intervjuer med noen av våre studenter (på engelsk):

Hva blir du?

Du bli i stand til å arbeide med anvendte analysemetoder inn mot ulike fagfelt i offentlig virksomhet og industri. Du kan for eksempel arbeide innen biomedisinsk forskning, med klimaovervåkning eller som analytiker i en foredlingsbedrift. Du kan også jobbe i bank eller forsikringsbransjen.

Du vil kunne utvikle modeller og prognoser for vidt forskjellige fenomer, som for eksempel populasjoner eller epidemier. Dessuten kan du gå videre med akademisk utdanning innen forskning og undervisning.

Les mer om forskningen på feltet ved NMBU på nettsiden til BIAS forskningsgruppe.

Les intervjuer med noen av våre tidligere studenter:

Hva lærer du?

I mastergraden Bioinformatikk og anvendt statistikk lærer du kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å systematisere, tolke og analysere store mengder data. 

NMBU har sterke, tverrfaglige forskningsmiljøer hvor avansert dataanalyse har en sentral rolle og masterstudiet er tett knyttet opp mot flere av disse miljøene. Hos oss får du kunnskaper og ferdigheter innen dataanalyse, statistikk og koding, som er relevant også langt utover biovitenskap.

Du velger selv om du vil fordype deg i bioinformatikk eller anvendt statistikk. 

  • Bioinformatikk kombinerer matematiske og biologiske fag med fokus på biologiske problemstillinger.
  • Anvendt statistikk vektlegger matematiske/statistiske fag og ser på analysemetoder.

Klikk her for å se flere eksempler på masteroppgaver i dette studiet (OBS - lenke til side på engelsk)

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Få obligatoriske emner gir stor mulighet for utveksling i første studieår. 

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng innen matematisk-naturvitenskapelige fag, med karakter C eller bedre og minst 80 studiepoeng innen retningsspesifikke fagområder*.

*Retningsspesifikke fagområder: matematikk, statistikk, bioinformatikk, programmering, datavitenskap, genetikk/genomikk, biokjemi, molekylærbiologi.

De retningsspesifikke fagområdene må dekke:

For retning bioinformatikk:

For retning anvendt statistikk:

  • Viderekommen statistikk (f.eks. STAT200 / STAT210)
  • Minst 20 studiepoeng matematikk.

Kandidater som mangler enkelte viderekommende emner kan ta disse som en del av mastergraden etter avtale med studieveileder. Bachelorgrad i bioteknologi, retning bioinformatikk, fra NMBU kvalifiserer for opptak til retning bioinformatikk.

Kandidater med bioingeniørutdanning oppfordres til å ta et år med enkeltemner for å kvalifisere til opptak til masterprogrammet. Studieplan for enkeltemneåret avtales med studieveileder.

Som bioinformatiker kan jeg få mening ut av store mengder biologisk data og visualisere hva som skjer i en kreftsvulst på en skjerm. Jeg får god nytte av den sterke biologibakgrunnen fra NMBU, ikke minst kombinasjonen av biologi og informatikk.

Solveig Knoph Klokkerud, ingeniør i genetikkgruppen ved Radiumhospitalet