Skogfag

Skogfag

Bachelor 3 år heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Vil du ha en grønn karriere i en bærekraftig næring? Riktig bruk av skogen er en viktig nøkkel i fremtidens klimanøytrale samfunn. Med en skogfaglig utdanning vil du forvalte en av naturens viktigste ressurser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Skogen er levested for mange dyr og planter, en viktig arena for friluftsliv, samt en kilde til treprodukter og bioenergi. På globalt nivå står verdens skogøkosystemer ovenfor alvorlige trusler som avskoging, forringelse og globale miljøforandringer.

Samtidig er skogen er også nøkkelen til løsningen på klimautfordringene. Visste du at norske skoger binder omtrent 60 prosent av alle klimagassene som slippes ut i Norge? Eller at verdens nordligste regnskog finnes langsmed trøndelagskysten?

Skogen må forvaltes riktig og bærekraftig. Til dette behøves fagpersoner med skogfaglig utdanning. I skogfaget møter du både natur- og samfunnsfag. Du kombinerer biologisk kunnskap om skogen som økosystem, med viktige tema som økonomi, planlegging, teknologi og forvaltning.

Når du er ferdig utdannet skal du forstå alle ledd i verdikjeden, fra skogøkosystemet til tre og papirprodukter, biologisk mangfold, industri og friluftsliv. I jobb skal du bidra til å finne balansen mellom de økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn som en skogeier må ta.

Hva blir du?

Med denne bachelorgraden kan du jobbe med skog- og miljøforvaltning i forskjellige organisasjoner. Du kan også bli skogbruksleder i en skogeierforening eller jobbe hos en skogsentreprenør.   

Utdanningen er tett koblet til skognæringen, og den etterlyser flere med skogfaglig utdanning. Prosjektet VelgSkog jobber med rekruttering og kompetanse og har som mål å få flere til å søke seg til skogfag. 

Som student besøker du relevante bedrifter og organisasjoner hvor du får se hvordan det du lærer brukes i praksis. Da får du samtidig møte potensielle arbeidsgivere og knytte nettverk.  

Mange av våre studenter velger å gå videre og ta en mastergrad. Aktuelle masterprogram er:   

Med en master i skogfag og de riktige valgfagene kan du få tittelen Forstkandidat.  

Hva lærer du?

Du får god kunnskap om skog, skogforvaltning og skogindustri. Du lærer hvordan du kan bidra til en bærekraftig forvaltning og bruk av skogen, og hvordan den kan brukes som ressurs.   

Skogens biologi og produksjon
Sentrale fag her er:  

 • Skogbiologi 
 • Skogskjøtsel  
 • Viktige arter i skogen: insekter, planter og sopp 
 • Økologi (samspillet mellom artene) 

Skogplanlegging og -forvaltning
Sentrale fag her er:  

 • Digitale verktøy, som kart og GPS  
 • Driftsteknikk og logistikk 
 • Kartlegging av skogressurser, inkludert bruk av laserscanning og fotogrammetri 
 • Naturforvaltning 
 • Rettslære 
 • Skogplanlegging 

Treprodukter og skogindustri
Sentrale fag her er: 

 • Skogøkonomi 
 • Trevirkets egenskaper og bruksmuligheter (treteknologi) 
 • Trelastindustri (valgfritt) 

Hverdagen som student er variert, og du veksler mellom å være inne på forelesning og ute i naturen når du lærer. Samarbeid er viktig, og du bruker derfor mye tid på å løse faglige problemstillinger sammen med andre studenter. 

NMBU og Campus Ås huser landets desidert største fagmiljø innen alle områder innen skogfag. Det gir deg som student stor faglig frihet, mange valgmuligheter, og er en garanti for at din utdanning er basert på den aller nyeste forskningen. 

P.S. Har du lest bloggen til skogbiologene våre? Sjekk ut "Under trekrona" her :)

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Verdens skoger dekker 30% av kloden, og tømmer er en verdifull, internasjonal handelsvare. Skogforvaltningen varierer stort mellom land, og et internasjonalt perspektiv er viktig.  

Vi oppfordrer våre studenter til å ta en del av studiet i utlandet. Vi har mange avtaler med universiteter i utlandet. Særlig aktuelle destinasjoner for studentene på dette programmet inkluderer Sverige, Finland, Canada og USA.   

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Studiet gir en bred utdannelse, er spennende, og man blir godt rustet til å takle mange ulike arbeidsoppgaver. Den gir også et godt grunnlag for videre utdanning.

Runa Aanerød Stenhammer, Masterstudent i skogfag