Skogfag

Skogfag - bachelor

Skogen er levested for mange arter, en viktig arena for friluftsliv, samt en kilde til treprodukter og bioenergi. Klimaendringer gir økt fokus på skogens rolle i en bærekraftig utvikling. Skogfaglig kompetanse er derfor etterspurt i inn- og utland.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir jeg?
Med en bachelorgrad i skogfag er du kvalifisert til å planlegge skogbehandling og skogsdrift, og til å forvalte større skogeiendommer. Bachelorgraden gir deg et godt utgangspunkt for videre masterstudier, både ved NMBU og andre læresteder i inn og utland. Dersom du fortsetter med en master i skogfag har du mulighet til å velge fag som gir deg tittelen Forstkandidat.
Hva lærer jeg?

Studiet gir deg grunnleggende kunnskaper om skog, skogforvaltning og skogindustri. Du lærer om økologi, skogbehandling og -teknikk, om trevirkets egenskaper og bruksmuligheter og om skogøkonomi. Du får kompetanse slik at du kan bidra til å finne en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn i skogforvaltningen. Du skal forstå alle ledd i verdikjeden fra skogøkosystemet til tre og papirprodukter, biologisk mangfold og rekreasjon.

Kort om studiet

Undervisningen er basert på forelesninger, feltkurs og utferder. Vi vektlegger variert undervisning og god faglig oppfølging. Studentene får benyttet sin faglige kunnskap gjennom konkrete oppgaver. Deler av undervisningen foregår ute i skogen eller i kontakt med bedrifter og offentlig skogforvaltning. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?