Økologi og naturforvaltning

Økologi og naturforvaltning

Bachelor 3 år heltid

Richard Bischof er professor i naturforvaltning ved NMBU. Han forsker blant annet på rovdyr. Her slipper han løs en rev som har blitt merket med GPS.

Foto
Cyril Milleret (NMBU/MINA)

Vil du være med å sikre Norges naturverdier for fremtiden? Vil du lære om dagens miljøutfordringer, og hvordan du kan bruke biologi, økologi og samfunnsfag til å forvalte naturen på en god og bærekraftig måte?

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Antall studieplasser
30
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Er du opptatt av en god balanse mellom hensynet til naturen og menneskets krav og behov? Da er dette studiet for deg!

Naturen må forvaltes bærekraftig. Da behøves ikke bare biologisk kunnskap, men også kunnskap om hvordan samfunnet fungerer, og hvordan menneskets handlinger påvirker den. Fagfolkene i dette skjæringspunktet kalles naturforvaltere, og har ofte studert økologi og naturforvaltning.

Her møter du både natur- og samfunnsfag. Du kombinerer kunnskap om norsk natur og økosystemer, med økonomi, juss og forvaltning.

Eksempler på faglige tema:

 • Forvaltning av viktige fisk- og viltarter, som elg, ulv, bjørn, gaupe, skogsfugl, laks og ørret
 • Bruk og vern av naturområder
 • Kartlegging av naturtyper
 • Klimaendringer og deres effekter på økosystemene
 • Forurensning i naturen, særlig ferskvann
 • Biologisk mangfold, inkludert insekter
 • Bruk av naturen, f.eks i forb. med friluftsliv, veibygging, skogbruk, rovdyr og beitedyr

Hva blir du?

Med denne bachelorgraden er du kvalifisert til å jobbe med natur- og miljøforvaltning i ideelle, private og offentlige organisasjoner og etater. For å bli ettertraktet og konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, anbefaler vi å ta en mastergrad, noe de fleste av våre studenter gjør. 

Aktuelle masterprogram er:   

Hva lærer du?

Studiet kombinerer biologiske fag med teknologi- og samfunnsfag. Undervisningen varierer mellom årstidene: som student er du både inne på forelesningssalen, jobber på laboratoriet, og ute i naturen.   

Biologisk kunnskap:  
Kjernen i studiet er naturens mangfold, spesielt pattedyr, fugler, insekter og planter. Du lærer også mye om økologiske prosesser og forskjellige naturtyper.  

Typiske fag her er:  

 • Botanikk 
 • Zoologi 
 • Økologi 

Du får gode artskunnskaper, blant annet fordi du er mye utendørs i felt de første årene. Å kunne navn på dyr og planter er viktig kunnskap når naturen skal kartlegges, og ofte etterspurt av arbeidsgivere. 

Anvendt biologi:  

Et gjennomgående tema som du møter i flere fag er hvordan vi mennesker påvirker naturen og dens ressurser, og hva slags konsekvenser det kan få.  

Viktige fag er da:  

 • Vilt- og fiskeforvaltning 
 • Forvaltning av ferskvann 
 • Bruk og vern av natur 
 • Kjemi og forurensning 

Teknologi og samfunnsfag: 
For å kunne ta gode faglige beslutninger er det også nødvendig at du har noen viktige teknologiske og samfunnsfaglige emner. Dette gir deg en solid tverrfaglig plattform. Eksempler på disse er:  

 • Konsekvensanalyse  
 • Miljø- og ressursøkonomi 
 • Forvaltningsrett 
 • Digitale verktøy, som kart og naturdatabaser

NMBU har landets desidert største fagmiljø innen naturforvaltning. Det gir deg som student stor faglig frihet, mange valgmuligheter og er en garanti for at din utdanning er basert på den aller nyeste forskningen. De ansatte har også samarbeid med private og offentlige aktører innen naturforvaltningssektoren. Dette garanterer studiets relevans og fokus på tidsaktuelle problemstillinger.

Vi har blant annet flere fagmiljø som blogger, sjekk ut disse: 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Biologi, økologi og naturforvaltning er svært internasjonale fagområder, og det er mulig å ta relevante fag på universiteter over hele verden.  Du har gode muligheter til å ta en del av studiet i utlandet. Vi har mange slike avtaler du kan benytte deg av. 

Populære destinasjoner blant studentene på dette programmet inkluderer blant annet USA, Nederland, Australia og New Zealand.  

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Å studere økologi og naturforvaltning er å lære hvordan vi kan ta vare på naturen på best mulig vis. Med et aktivt og variert studentmiljø har du også muligheten til å kombinere studier med alle slags aktiviteter og festligheter her på campus!

Rebekka Sundøy Haldorsen, student

Oppbygging

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Innføringskurs i naturforvaltning 10 Obligatorisk emne
Generell zoologi 5 Obligatorisk emne
Brukerkurs i matematikk 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Plantediversitet 5 Obligatorisk emne
Grunnleggende økologi 5 Obligatorisk emne
Insekter og edderkoppdyr 5 Obligatorisk emne
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Geologi 10 Minst en av B
Jordlære 5 Minst en av B
Innføring i skogforvaltning 5 Minst en av D
Skogforvaltning 10 Minst en av D
Statistikk 10 Obligatorisk emne
GIS - praktisk introduksjon 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell økologi 10 Obligatorisk emne
Virveldyr 10 Obligatorisk emne
Miljø- og ressursøkonomi 5 Obligatorisk emne
Kartlegging av natur 10 Obligatorisk emne
Vern og forvaltning av norsk natur 5 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett 5 Obligatorisk emne
Viltbiologi og forvaltning 15 Velg minst et emne C
Limnologi / ferskvannsøkologi 10 Velg minst et emne C

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Tverrfaglig konsekvensanalyse 10 Obligatorisk emne
Fiskeforvaltning 10 Velg minst et emne C