Master i entreprenørskap og innovasjon - oppbygging og gjennomføring 2024

Av Studieveileder Handelshøyskolen

Studieplanen under gjelder for studenter med opptak høsten 2024. Siden er under oppdatering.

Se studieplan for tidligere kull her.

Grunnblokk - obligatoriske emner

År 1

Augustblokk
INN301 Nyskaping, 5 stp.

Høstparallellen
INN200 Økonomistyring, 5 stp. 
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode*, 5 stp. 

INN340 Entreprenørkap i praksis og teori, 15 stp. fortsetter og avsluttes i januar
Valgfritt emne, 5 stp 

Januarblokk

INN340 Entreprenørkap i praksis og teori, 15 stp.

Vårparallellen
INN332 Internship abroad, 25 stp

Her kan du også lese mer om Internship abroad

År 2

Augustblokk
TEL100 Elektronisk prototyping, 5 stp.
eller AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 stp.
eller AOS300 Mitt lederskap, 5 stp.

Høstparallellen 
AOS340 Kvalitativ metode, 5 stp.
M0-EI Planlegging av masteroppgave, 0 stp.
Valgfrie emner* - 20 stp.

Januarblokk og vårparallellen
M30-EI Masteroppgave, 30 stp,

Noen forslag til valgfrie emner

Merk: Siden masterprogrammet har studenter med ulike fagbakgrunner er listen over valgfrie emner tilpasset dette. Det er derfor hver enkelt student sitt ansvar å selv sette seg inn i om de har de nødvendige forkunnskapene for å ta emnet. De valgfrie emnene kan være interessante og relevante emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.  I hovedsak skal det være emner på 200- og 300-nivå, men et emne på 100-nivå kan godkjennes (dette avklares med studieveileder). 

Høst
INN360 Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon - 10 stp (Anbefalt valgfritt emne)
INN345 Mentoring i praksis - 5 stp (Anbefalt valgfritt emne)
BUS334 Internship for økonomer - 10 stp (Anbefalt valgfritt emne)


BUS313 Strategisk virksomhetsstyring - 10 st
BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions - 10 stp
IND200 Praktisk prosjektstyring - 10 stp
IND220 Innovasjonsbedrift - 10 stp
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D - 10 stp
AOS341 Kvantitative metoder - 5 stp

BUS340 Supply Chain Management - 10 stp
ECN306 Økonomi og bærekraft - 5 stp
EDS260 Globale miljøutfordringer - 5 stp

FORNY200 Fornybare energikilder og -teknologier - 10stp

FORNY320 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser - 5 stp
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling - 5 stp
INF200 Videregående programmering - 10 stp

AOS235 Praktisk endringsledelse - 5 stp

Vårparallellen
BUS311 Miljøledelse og bærekraftrapportering - 5 stp
AOS235 Praktisk endringsledelse - 5 stp

AOS335 Endring i virksomheter - 10stp

Andre emner ved NMBU
Lenke til Emnesøk

_______________________________________________________

De som har tatt et lignende emne i bachelorgraden kan det erstattes med et valgfritt emne på 5 studiepoeng.

Tidligere studieplaner kan du finne her.

Publisert - Oppdatert

Del på