Bachelor
Heltid
Økologi og naturforvaltning

Vil du være med å sikre Norges naturverdier for fremtiden? Vil du lære om dagens miljøutfordringer, og hvordan du kan bruke biologi, økologi og samfunnsfag til å forvalte naturen på en god og bærekraftig måte?

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

30

Opptakskrav:

Studiekompetanse + REALFA

 • Realfagskompetanse (REALFA*): Du må ha generell studiekompetanse (GENS) + matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

  * Mangler du realfagskompetanse fra videregående? Studiet Ettårig grunnstudium gir deg muligheten til å oppnå kompetansen du mangler, og få direkte overgang til miljøvitenskap uten å måtte studere et år ekstra!

Forsker slipper fri rev.
Bilde av studenter i felt
Bilde av student og lappugleunge
wolf
Bilde av studenter i felt ved Syverudbekken

Er du opptatt av en god balanse mellom hensynet til naturen og menneskets krav og behov? Da er dette studiet for deg!

Naturen må forvaltes bærekraftig. Da behøves ikke bare biologisk kunnskap, men også kunnskap om hvordan samfunnet fungerer, og hvordan menneskets handlinger påvirker den. Fagfolkene i dette skjæringspunktet kalles naturforvaltere, og har ofte studert økologi og naturforvaltning.

Her møter du både natur- og samfunnsfag. Du kombinerer kunnskap om norsk natur og økosystemer, med økonomi, juss og forvaltning.

Eksempler på faglige tema:

 • Forvaltning av viktige fisk- og viltarter, som elg, ulv, bjørn, gaupe, skogsfugl, laks og ørret
 • Bruk og vern av naturområder
 • Kartlegging av naturtyper
 • Klimaendringer og deres effekter på økosystemene
 • Forurensning i naturen, særlig ferskvann
 • Biologisk mangfold, inkludert insekter
 • Bruk av naturen, for eksempel i forbindelse med friluftsliv, veibygging, skogbruk, rovdyr og beitedyr

Karrieremuligheter

Med denne bachelorgraden er du kvalifisert til å jobbe med natur- og miljøforvaltning i ideelle, private og offentlige organisasjoner og etater. For å bli ettertraktet og konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, anbefaler vi å ta en mastergrad, noe de fleste av våre studenter gjør.

Aktuelle masterprogram er:

Naturforvaltning

Økologi

Skogfag

Naturbasert reiseliv

Fornybar energi

Miljøvitenskap

Her kan du lese noen eksempler på hva tidligere masterstudenter jobber med:

Økologi

Naturforvaltning

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Kan formidle problemstillinger innen økologi og naturforvaltning muntlig og skriftlig og kan kritisk vurdere relevant vitenskapelig litteratur

  Kan samarbeide i et tverrfaglig miljø og bidra til konfliktløsning

  Kunnskaper:

  Har solid kunnskap om økologi, naturforvaltning og andre fagfelt som er viktige for forvaltningen av natur i Norge og globalt

  Har god oversikt over økosystemer, økologiske prosesser og biologisk mangfold i Norge

  Forstår effekter av menneskelig aktivitet på naturmiljøet i Norge og globalt 

  Kjenner til oppbygningen av den norske miljøsektoren

  Ferdigheter:

  Kan vurdere hvordan natur og biologiske ressurser kan forvaltes på en bærekraftig måte

  Kan anvende grunnleggende kunnskaper innen samfunnsfag og økologi på ulike problemstillinger innen norsk og internasjonal naturforvaltning

  Kjenner til hvordan man kan integrere kunnskap fra fagområder som naturforvaltning, økologi, jus og økonomi for å utføre tverrfaglige utredninger

  Kan utføre analytiske oppgaver, vurdere kvantitativ informasjon, samle inn data om arter og naturressurser, og kartlegge romlig informasjon

 • Biologi, økologi og naturforvaltning er svært internasjonale fagområder, og det er mulig å ta relevante fag på universiteter over hele verden. Det mest hensiktsmessige er at dette skjer i vårsemesteret i andre studieår eller høstsemesteret i det tredje studieåret. NMBU har mange utvekslingsavtaler du kan benytte deg av og fakultetet har lang erfaring i å innpasse emner fra utenlandske læringsinstitusjoner.

  Populære destinasjoner blant studentene på dette programmet inkluderer blant annet USA, Nederland, Australia og New Zealand. Disse, og universiteter i et titalls andre land, tilbyr utmerkede utdanninger og fantastiske opplevelser. 

  NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?
 • Programmet er treårig og består av felles obligatoriske emner, begrenset valgfrie emner og helt valgfrie emner. Det første studieåret består av obligatoriske emner innen naturforvaltning, zoologi, botanikk, miljøøkonomi, matematikk, Ex.phil og kjemi. Det andre studieåret tar studentene økologi, statistikk, GIS, samt videregående emner i naturforvaltning og zoologi. Tredje studieår tar studentene et videregående emne i økologi, samt emner i jus, vegetasjonskartlegging og i tverrfaglig konsekvensanalyse. I andre eller tredje studieår skal studenten i tillegg velge minst et emne innen fagfeltene naturforvaltning og geologi/jord. I andre og tredje studieår er det også valgfrihet som studenten bruker til å spesialiserer seg mot sitt interesseområde.

  Du finner en oversikt over studieplanen her. 

  • En av de store utfordringene i verden i dag er å løse problemene knyttet til presset på naturen forårsaket av mennesker. Utdanningen gir en basis for å forstå disse problemene og hvordan de kan løses. Utdanningen gir grunnleggende kunnskap om dyr, planter og miljø, og hvordan naturmiljøet påvirkes ved ulike former for utnytting og inngrep.
  • Studenten tilegner seg, bearbeider og drøfter kunnskap gjennom en kombinasjon av forelesninger, seminarer, prosjektoppgaver, labrapporter, semesteroppgaver, feltkurs og utferder.
  • Evalueringsformene er varierte og vil bestå av skriftlig og muntlig eksamen, semesteroppgaver, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, kollokvieoppgaver, filmprosjekter og rapporter fra laboratoriearbeid, feltkurs og utferder.
  • Fakultetetet har et bredt spekter av emner som gis på engelsk, enten på fast basis eller etter forespørsel fra studentene. Fakultetet kan derfor tilby utenlandske studenter et normert studieår på engelsk innen fagområdene naturforvaltning og økologi.

Studieveileder(e):

Espen Arestøl

Espen Arestøl

Seniorrådgiver