Bildet er tatt i forbindelse med kurs for studenter fra MINA NMBU som lærer seg plantekjennskap
NMBU

KARRIEREEKSEMPLER

Master i naturforvaltning

Våre kandidater får jobb over alt i samfunnet hvor natur og naturverdier forvaltes. Arbeidsmarkedet er godt og våre kandidater er en velkjent merkevare. "Naturforvalteren kan brukes til alt!" (sitat arbeidsgiver).


Sindre Valan

Sindre: Nasjonalparkforvalter

Sindre Kolstad Valan jobber som nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark.

Les mer om jobben hans her.  

Hanna Utseth

Hanna: Jobber med verneområder og truede arter

Hanna Utseth jobber hos Statsforvalteren med forvaltning av verneområder, truede arter og naturtyper, og bekjempelse av fremmede arter.

Les mer om jobben hennes her.  

Erlend Ekeland

Erlend: Naturguide som driver med moskus- og elgsafari

Erlend Ekeland jobber for Oppdal Safari hvor han deler naturinteressen sin med de besøkende. 

Les mer om jobben hans her.  

Ola E. Eian

Ola: Ivaretar Statskogs naturverdier

Ola E. Eian ivaretar naturverdiene i Statskog som forvalter 1/5 av fastlands-Norge.

Les mer om jobben hans her.  

Embla Vildalen Uleberg

Embla: Passer på naturmangfoldet

Embla Vildalen Uleberg jobber i Norconsult med naturmangfold. 

Les mer om jobben hennes her.  

Hilde Vindedal

Hilde: Forvaltar verneområde i Vestland

Hilde Vindedal jobber hos Statsforvaltaren i Vestland, med forvaltning av verneområde, og med oppgåver knytt til klimaendringane og klimatilpassing. 

Les meir om jobben hennar her.  

Hauk Liebe, master i naturforvaltning

Hauk: Rådgiver i Artsdatabanken

Hauk Liebe jobber i Artsdatabanken med å øke kunnskapen om dårlig kjente artsgrupper i Norge.

Les mer om jobben hans her.  

Arkiv