Det spirer i en stubbe.

seksjon

Fornybar energi og skogvitenskap

Vi har ledende nasjonal kompetanse innen fornybar energi, skogbiologi, skogforvaltning, skogregistrering og treteknologi.  

  • Totalt cirka 50 personer. 
  • Cirka 20 ph.d.-kandidater. 
  • Hovedansvarlig for våre studieprogrammer innen skogfag og fornybar energi. 

Professor Erik Trømborg er seksjonsleder.

Fornybar energi

Skogfag