Naturforvaltning

Ph.d. Naturforvaltning

Doktorgrad (Ph.d.) 3 år

Vassdrag

Foto
Jan Vermaat

Ph.d.-programmet i naturforvaltning ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA).

Oppstart
Løpende
Se mer
PhD contact
Kontakt studieveilederne

Ph.d.-programmet i naturforvaltning er en forskerutdanning som utdanner selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Hva blir du?

Ph.d.-programmet i naturforvaltning kvalifiserer for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innenfor alle fagområder ved Institutt for naturforvaltning og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

Hva lærer du?

Kandidatene:

  • Gjennomfører en utdanning som gir en dypere og utvidet kompetanse med grunnlag i en relevant masterutdanning eller tilsvarende.
  • Gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå.
  • Lærer kritisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid.

Oppbygging

Studieretninger:

  • Fornybar energi 
  • Økologi og naturforvaltning
  • Skogfag
  • Treteknologi
  • Naturbasert reiseliv