Nettbalansering fra store parkeringsanlegg og næringsbygg - NeX2G

Nettbalansering fra store parkeringsanlegg og næringsbygg - NeX2G

Vi vil bruke batteriene i parkerte elbiler som midlertidig energilager, og styre energikrevende utstyr i næringsbygg. Kan det bidra til en mer fleksibel og dermed økonomisk energibruk?

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Andelen fornybar energi øker, både nasjonalt og globalt. Kraft fra fornybar energi er ofte væravhengig samtidig som skifte fra bruk av fossil energi til økt bruk av elektrisitet øker variasjon i etterspørsel. Tilsammen blir det mer utfordrende å holde elforsyningen stabil. I prosjektet «Nettbalansering fra store parkeringsanlegg med el-biler og næringsbygg»" vil vi undersøke om energilagring i batteriene i parkerte elbiler og styring av energibruk i bygninger kan bidra til en mer fleksibel og dermed økonomisk energibruk. Vi vil både bruke batteriene i parkerte elbiler som midlertidig energilager, og styre energikrevende utstyr i næringsbygg. Da kan vi bruke mye elektrisitet om natten og mindre om morgenen og ettermiddagen. Det reduserer effekttopper og dermed behov forutbygging av nettet, som er kostbart og krever areal.

Mål

Vi vil bruke Oslo lufthavn Gardermoen som case. På flyplasser er det forutsigbart hvor lenge bileierne ønsker å la bilen stå parkert og dermed hvor lenge el-bilbatteriene er tilgjengelig. Vi vil lage en modell som sikrer bileier lading samtidig som vi optimaliserer bruk av energi-lageret. Vi vil utvikle et program for å beregne potensialet for fleksibilitet. Videre vil vi analysere økonomiske fordeler både samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk for aktørene

Mer om prosjektet

NeX2G er et kompetansebyggende prosjekt for næringslivet (KSP) støttet av NFR. 

Prosjektet koordineres av MINA, og er et samarbeid mellom MINA og REALTEK ved NMBU. I tillegg har vi eksterne partnere som OsloMet, Avinor, Eliva og Lyse.