Nettbalansering fra store parkeringsanlegg og næringsbygg - NeX2G

Nettbalansering fra store parkeringsanlegg og næringsbygg - NeX2G

Vi vil bruke batteriene i parkerte elbiler som midlertidig energilager, og styre energikrevende utstyr i næringsbygg. Kan det bidra til en mer fleksibel og dermed økonomisk energibruk?

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Ønsker du å delta i prosjektet og har en Nissan Leaf eller Nissan EV2000? 

Send en epost til thomas.martinsen@nmbu.no med informasjon om når du planlegger å parkere bilen på Gardermoen, så vil vi komme tilbake til deg med informasjon om deltakelse. 

Vi vil veldig gjerne ha deg med i prosjektet. Vi vil lade batteriet i bilen din noe opp og ut en til to ganger om dagen, omtrent som om du benyttet bilen til daglig. Utladning vil ikke gå under 20 % av batteriets kapasitet og opplding ikke over 80 %, oftest flutuere rundt 50 % batterilading slik at vi ikke påvirker kapasiteten til batteriet. Når du kommer å henter bilen vil batteriet selvfølgelig være fulladet. Strøm spanderer vi. Parkeringsplassene er nær inngangen og således av de mest attraktive på Gardermoen.     

Bakgrunn

Andelen fornybar energi øker, både nasjonalt og globalt. Kraft fra fornybar energi er ofte væravhengig samtidig som skifte fra bruk av fossil energi til økt bruk av elektrisitet øker variasjon i etterspørsel. Tilsammen blir det mer utfordrende å holde elforsyningen stabil. I prosjektet «Nettbalansering fra store parkeringsanlegg med el-biler og næringsbygg»" vil vi undersøke om energilagring i batteriene i parkerte elbiler og styring av energibruk i bygninger kan bidra til en mer fleksibel og dermed økonomisk energibruk. Vi vil både bruke batteriene i parkerte elbiler som midlertidig energilager, og styre energikrevende utstyr i næringsbygg. Da kan vi bruke mye elektrisitet om natten og mindre om morgenen og ettermiddagen. Det reduserer effekttopper og dermed behov forutbygging av nettet, som er kostbart og krever areal.

Mål

Vi vil bruke Oslo lufthavn Gardermoen som case. På flyplasser er det forutsigbart hvor lenge bileierne ønsker å la bilen stå parkert og dermed hvor lenge el-bilbatteriene er tilgjengelig. Vi vil lage en modell som sikrer bileier lading samtidig som vi optimaliserer bruk av energi-lageret. Vi vil utvikle et program for å beregne potensialet for fleksibilitet. Videre vil vi analysere økonomiske fordeler både samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk for aktørene

Mer om prosjektet

NeX2G er et kompetansebyggende prosjekt for næringslivet (KSP) støttet av NFR. 

Prosjektet koordineres av MINA, og er et samarbeid mellom MINA og REALTEK ved NMBU. I tillegg har vi eksterne partnere som Statnett, OsloMet, Avinor, Eliva og Lyse.