Fornybar energi og skogvitenskap

 ...

...

...

 

 

 

Forsker Ole Martin Bollandsås underviser nye studenter i skogfag ved NMBU.

Foto
Håkon Sparre

 Assosierte studieprogrammer: 

 

 

Kontakt våre faggruppeledere: 

Professor i fornybar energi og leder for faggruppa med samme navn.

Professor i skogskjøtsel og leder for faggruppa i skogfag.

Professor i skogregistrering og leder for faggruppa i skogregistrering og -overvåking.

Published 25. august 2022 - 15:36 - Updated 3. oktober 2022 - 15:08