By- og regionplanlegging

Institutt for by- og regionplanlegging

.

God by- og regionutvikling spiller en nøkkelrolle for å bygge en trygg og bærekraftig framtid. Instituttet utvikler faget gjennom å utdanne dyktige fagfolk, drive innflytelsesrik forskning og samarbeide tett med offentlige og private aktører.

BYREG-nyheter

Forebygging av skolesegregering i Oslo

Forebygging av skolesegregering i Oslo

Grunnskolene i Oslo er forholdsvis sterkt segregert sosialt, etnisk og økonomisk sammenlignet med andre byer i Europa. Forskere og myndigheter samarbeider for å gjøre noe med dette.

Tverrfaglig masterklasse Oslofjorden: Regnskapets time – Oslofjorden død eller levende?

Tverrfaglig masterklasse Oslofjorden: Regnskapets time – Oslofjorden død eller levende?

Ønsker du å skrive masteroppgave om Oslofjorden? Vi inviterer til informasjonsmøte om tverrfaglig masterprosjekt for økt innsikt i bærekraftsutfordringer. Det serveres pizza! 

Studenter med forslag til utviklingsstrategier for Norefjell og Reinsjøfjell

Studenter med forslag til utviklingsstrategier for Norefjell og Reinsjøfjell

Studenter fra NMBU har arbeidet frem forslag til strategier for bærekraftig utvikling av områdene Norefjell og Reinsjøfjell. Resultatene vil være kunnskapsgrunnlag i et prosjekt for regionen, om besøksforvaltning og bærekraftig reiselivs- og hytteutvikling.

Stiller spørsmål ved Oslos sosiale bærekraft

Stiller spørsmål ved Oslos sosiale bærekraft

Prioritering av miljømessig bærekraft ved urban fortetting kan føre til sosial ekskludering. Det er konklusjonen i Rebecca Cavicchias  doktorgradsarbeid ved NMBU.

Om instituttet

Institutt for by- og regionplanlegging består av et vitalt fagmiljø av forskere og studenter med kompetanse til å forme framtidas samfunn. Med byer som vokser i rekordfart, og nye landområder som skal utformes, er det et økende behov for å styre utviklingen i en trygg, levedyktig og bærekraftig retning. 


Instituttleder Kristine Lien Skog

Kontaktinformasjon:

Vi har kontorer i bygningen Cirkus på Campus og i bygningen Ormen Lange i Kirkeveien 25, Ås.

Fredrik Dahlsvei 15
Postboks 5003 NMBU 
1432 Ås
Se større kart i Google Maps

Epost:
landsam@nmbu.no

Telefon:
Instituttet har ikke betjent sentralbord, men du kan finne direktenummeret til hver enkelt ansatt her. NMBUs sentralbordnummer er 67 23 00 00

Kontaktinformasjon for Fakultet for landskap og samfunn

 

Følg oss på sosiale medier