Fiskebåt
FiskebåtFoto: TT Photo/Shutterstock

Kystsonen er en attraktiv arena for både matproduksjon og energiproduksjon. Forskningsprosjektet PlanCoast undersøker rammevilkårene for en helhetlig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen.

01 jan. 2016 - 31 des. 2019

Norges forskningsråd