2015

Dette er en av de mest innflytelsesrike artiklene

Dette er en av de mest innflytelsesrike artiklene

Artikkelen “Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes” er rangert som en av de mest innflytelsesrike vitenskapelige artiklene i 2015. 

Juleribba blir mer miljøvennlig

Juleribba blir mer miljøvennlig

Hver jul fortærer vi nordmenn om lag 6500 tonn med svineribbe. Grisen fôres i dag hovedsakelig opp på importert soya som proteinkilde. Nå skal også grisen bli mer miljøvennlig.

Trengs mer kunnskap om bakterieresistens i mat

Trengs mer kunnskap om bakterieresistens i mat

Generelt spiller norske husdyr og norskprodusert en ubetydelig rolle for spredning av antibiotikaresistente bakterier til befolkningen. Fjørfekjøtt, levende gris og fjørfe er unntakene.

Eit grønt skifte frå Paris

Eit grønt skifte frå Paris

Det grøne skiftet vart årets nyord. Laurdag vart 196 land einige om ein klimaavtale som skal gjelda fram til 2020, og verta utbetra kvart femte år. Foreløpig er imidlertid spriket mellom løfter og mål stort.

Norsk hestekraft i off road race

Norsk hestekraft i off road race

Den gamle styrkeprøven Skeid er igjen tatt i bruk blant våre nasjonale hesteraser - en historisk kappestrid hvor hestene får vist det de er gode på, i hodet og i terrenget.

Nytt prosjekt: Aktivitetar for personar med demens

Nytt prosjekt: Aktivitetar for personar med demens

Behovet for dagaktivitetstilbud for personar med demens er aukande. No skal alle aspekt ved eit slikt tilbud forskast på.

Nytt stort forskningsprosjekt på naturbasert reiseliv

Nytt stort forskningsprosjekt på naturbasert reiseliv

Professor Peter Fredman og kolleger har fått bevilget 35 millioner kroner til et forskningsprosjekt på naturbasert turisme og dens plass i den nye bioøkonomien.

Landets første professor i skatteøkonomi

Landets første professor i skatteøkonomi

Annette Alstadsæter begynner som professor ved Handelshøyskolen, NMBU og blir da landets første professor i skatteøkonomi.

Tar kontrollen på flomvannet

Tar kontrollen på flomvannet

I årene som kommer vil det falle mer og kraftigere regn. Med innovative løsninger kan ledningsnett og renseanlegg utnyttes optimalt og spare både miljø og økonomi.

Naturen: De fattiges forsikring

Naturen: De fattiges forsikring

Å bevare skog er ikke bare viktig for å binde karbon og for biodiversitet. For mange fattige familier utgjør høsting av naturressurser opp mot én tredel av deres inntektsgrunnlag.

Statsbudsjettet for NMBU

Statsbudsjettet for NMBU

Den politiske dragkampen om budsjettet sikra åtte millionar kroner til eit nytt forskingssenter, Search, på Høyland i Sandnes. - Ei gledeleg tildeling, seier NMBUs rektor Mari Sundli Tveit.

Roboter fra NMBU besøker Brasil

Roboter fra NMBU besøker Brasil

Roboten Doris med flere reiser i prominent selskap med blant andre kronprinsen, næringsministeren, rektor og forskere ved NMBU.

Nasjonale grenser vanskeliggjør overvåking av internasjonale bjørner

Nasjonale grenser vanskeliggjør overvåking av internasjonale bjørner

Ny forskning viser at bjørner som krysser landegrenser kan føre til sterkt overdrevne estimater av hvor store bestandene er.

Frå forsking til ny næring

Frå forsking til ny næring

Kva moglegheiter gir satsing på forsking og utvikling for å styrka norsk matproduksjon, utvikla nye produkt og utvikla bioøkonomien som ei framtidsnæring? Seminar 10. november i Vitenparken.

Møt årets vinnarar av Yara-stipend

Møt årets vinnarar av Yara-stipend

NMBU og Yara Noreg samarbeider om ei stipendeordning der fire dyktige NMBU-studentar får 50 000 kroner kvar i arbeidet med masteroppgåvene sine.

NMBU støttar flyktningdugnad og minner om innsamling

NMBU støttar flyktningdugnad og minner om innsamling

NMBU stiller seg attom UIOS initiativ til akademisk dugnad for at flyktningar kan bruka eller gjera ferdig den høgare utdanninga si i Noreg – og oppmodar til å halda fram med å gi til menneske på flukt.

Tettare samarbeid mellom NMBU og regionalt næringsliv på trappene

Tettare samarbeid mellom NMBU og regionalt næringsliv på trappene

Ser på moglegheiter for tettare kontakt mellom NMBU og regionalt næringsliv.

Plukket fra hverandre hundeskitt-teori for Giardia-smitte

Plukket fra hverandre hundeskitt-teori for Giardia-smitte

Høsten 2004 ble mange tusen bergensere smittet av parasitten Giardia. Hundeeierne fikk skylden. Nå er teorien tilbakevist.

Oppdag hjarteinfarkt på førehand

Oppdag hjarteinfarkt på førehand

Tenk deg at eit hjarteinfarkt under utvikling kan oppdagast ved å kombinere EKG med matematiske utrekningar. 

Lærdommer fra Amazonas

Lærdommer fra Amazonas

Pirres nysgjerrigheten din gjennom helgens TV-aksjon og du får lyst til å lære mer om urfolks rettigheter? På nyåret starter et nytt kurs i Indigenous rights and politics.

Ny rapport: Økt hogst - større krav til skogvern

Ny rapport: Økt hogst - større krav til skogvern

NMBU og NINA har sett på hva som kan skje dersom vi øker hogsten med 50% fra dagens nivå.

Alternative læringsarenaer kan auka realfagsinteresse

Alternative læringsarenaer kan auka realfagsinteresse

Nytt doktorgradsarbeid argumenterer for at smart bruk av alternative læringsarenaer kan styrka læringsutbyttet.

Ti ting du ikke visste om katten

Ti ting du ikke visste om katten

Katten kan oppleves som et litt mystisk dyr som det ikke er så lett å forstå seg på. Den er en spennende dyreart med mange egenskaper som ikke er så godt kjent, sier professor Bjarne O. Braastad ved NMBU.

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

NMBU skal lede analysedelen i nytt prestisjeprosjekt innen miljøforskning på torsk.

– Den viktigste fredsprisen på mange år

– Den viktigste fredsprisen på mange år

Det sier Stig Jarle Hansen ved Noragric, som har studert brorskapet i Tunisia.

Jubler for Foods of Norway

Jubler for Foods of Norway

8. oktober var det avspark for Foods of Norway. – Jeg er så stolt og glad, sa NMBU-rektor, Mari Sundli Tveit.

Statsbudsjettet - kunne gjort enda mer for grønt skifte

Statsbudsjettet - kunne gjort enda mer for grønt skifte

– Det er flott at regjeringen har lagt fram et ekspansivt forskningsbudsjett med satsing, men budsjettet kunne lagt enda bedre til rette for grønn omstilling, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Hva er likheten mellom en rosinbolle og en laksefilet?

Hva er likheten mellom en rosinbolle og en laksefilet?

Svaret, sett fra en genetikers ståsted, får du i dagens Aftenposten i innlegget fra NMBU-forskerne Simen Rød Sandve og Torgeir Rhodén Hvidsten.

Derfor kunne ikkje NMBU kjøpa Follo dyreklinikk

Derfor kunne ikkje NMBU kjøpa Follo dyreklinikk

- Dessverre vart prisen for høg og det lét seg ikkje gjera økonomisk, seier NMBUs prorektor. Her forklarer NMBUs leiing meir om kvifor kjøpet ikkje lét seg gjennomføra.

Nytt forskingsprosjekt vil bidra til ei meir berekraftig oppdrettsnæring

Nytt forskingsprosjekt vil bidra til ei meir berekraftig oppdrettsnæring

NMBU-leia prosjekt får millionstøtte til lakseforsking som skal bidra til det grøne skiftet.

Fikk prestisjeprosjekt i fornybar energi

Fikk prestisjeprosjekt i fornybar energi

Kan eit meir fleksibelt energisystem løysa utfordringa med stabil levering av kraft, òg når ein større del av krafta er fornybar?

NMBU tildelt millionprosjekt under nytt nasjonalt senter for bioteknologi

NMBU tildelt millionprosjekt under nytt nasjonalt senter for bioteknologi

Det nye senteret «Digitalt Liv» får ein kvart milliard i støtte for å forska innovativt og tverrfagleg på bioteknologi.

Vil demokratisere landskapsplanlegging

Vil demokratisere landskapsplanlegging

NMBU-ledet utdanningsprogram for mer demokratisk landskapsplanlegging innvilget tre millioner i Erasmus-støtte.

NMBU-prosjekt restaurerte øydelagt natur

NMBU-prosjekt restaurerte øydelagt natur

Tenk om‬ ein kan fiksa øydelagt natur? Forskarar og masterstudentar frå NMBU har lykkast med eit restaureringsprosjekt som skal brukast som pilotprosjekt for elvar over heile landet.

NMBU deltar i nytt forskningsprosjekt ved CAS

NMBU deltar i nytt forskningsprosjekt ved CAS

NMBU deltar i et forskningsprosjekt om klimaeefekter på store pattedyr som hospiterer ved det prestisjefylte "Senter for grunnforskning" (CAS) dette akademiske året.

Hester vil helst gå uten dekken

Hester vil helst gå uten dekken

I en undersøkelse gjort blant 23 hester, svarer hestene at eierne er for ivrige i bruk av dekken. For første gang får hester mulighet til å si ifra hva de ønsker.

Student medverka til grunnlag for atomavtalen med Iran

Student medverka til grunnlag for atomavtalen med Iran

Tidlegare masterstudent ved NMBU, Thomas Mo Willig, skisserte løysing som reduserer plutoniumproduksjonen i reaktor i Iran.

En geit i forskningens tjeneste

En geit i forskningens tjeneste

Når det er trangt om plassen i geitefjøset øker stresset og frykten i flokken. Men hvordan måler forskerne stress og frykt på en vitenskapelig måte?

Sentralbanksjefen holder foredrag ved Handelshøyskolen, NMBU

Sentralbanksjefen holder foredrag ved Handelshøyskolen, NMBU

Onsdag 14. oktober vil sentralbanksjef Øystein Olsen holde foredrag om oljen og norsk økonomi.

NMBU-studenter fikk gjennomslag for billigere kollektivtilbud

NMBU-studenter fikk gjennomslag for billigere kollektivtilbud

Alt er klart for billigere kollektivtrafikk i Follo etter at fylkespolitikere onsdag støttet studentenes krav om sonesammenslåing.

Studentaksjon og debattmøte om kollektivtrafikk

Studentaksjon og debattmøte om kollektivtrafikk

NMBU-studenter aksjonerer for sonesammenslåing i Follo, og fylkespolitikere stiller til klima- og kollektivdebatt på Ås.

Den enkle hagen

Den enkle hagen

NMBU-studenter har anlagt en moderne, nærmest vedlikeholdsfri hage for sine medstudenter i parken på campus Ås.

Millionstøtte til NMBU-forsking

Millionstøtte til NMBU-forsking

Millionstøtte til NMBU-leia prosjekt om vassressursforvalting og vass- og avløpsreinsing er tildelt millionar i årets søknadsrunde i Erasmus+ kapasitetsbygging.

Immatrikulering ved NMBU 2015

Immatrikulering ved NMBU 2015

Fredag 21. august 2015 ble 1100 nye studenter tatt personlig i mot av rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU. Rundt 200 av disse er utenlandske studenter som er med på å gjøre NMBU til et av Norges mest internasjonale universitet.

Laget NMBUs beste oppgave

Laget NMBUs beste oppgave

Masterstudent Marit Smith Wetlesen skrev den beste studentoppgaven ved NMBU i 2014.  Under immatrikuleringen ble hun hyllet for sin innsats.

Pølser og helse

Pølser og helse

Time skriver om pølser og næringsinnhold og spør "Should I Eat Hot Dogs?". En diskusjon hvor NMBUs forskning og forskere også er involvert i.

Bier vaksinerer sitt avkom helt naturlig

Bier vaksinerer sitt avkom helt naturlig

Nå har forskere avslørt hvordan bier beskytter sitt avkom. Bak funnene står flere solide internasjonale forskningsmiljø hvor Gro Amdam ved NMBU er en sentral aktør.

Flere søkere og høyere opptakskrav ved NMBU

Flere søkere og høyere opptakskrav ved NMBU

Studieprogrammene som trekker opp søkertallene finner vi blant annet innen veterinær, teknologi, sivilingeniør, økonomi og by- og regionplanlegging.

Ønsker du deg hund? Tenk deg godt om før du velger!

Ønsker du deg hund? Tenk deg godt om før du velger!

Kjøper du en smuglerhund, støtter du kriminell virksomhet og dyremishandling. Henter du hjem en hund rett fra gata i utlandet, spiller du russisk rulett med helsen til både folk og dyr.

Stor satsing på fremragende forskning og utdanning

Stor satsing på fremragende forskning og utdanning

Prestisjeprosjekter, satsing på talenter og kvalitet i alle ledd er bærebjelkene i NMBUs nye satsing.

Masteroppgave ved NMBU vekker oppsikt

Masteroppgave ved NMBU vekker oppsikt

 

Nettavisen skriver om hovedfunnene om mobilbetaling i Rune Alexander Hansens masteroppgave ved Handelshøyskolen, NMBU.

Våtmark renser avløpsvann i Nepal

Våtmark renser avløpsvann i Nepal

Håndtering av avløpsvann i byer i utviklingsland er utfordrende. Konstruerte våtmarker er en billig rensemetode som egner seg å bruke i byer.

Kartlegger oaser for arter

Kartlegger oaser for arter

I Norge gir noen få sjeldne naturtyper husly til haugevis av sjeldne arter. Den viktigste årsaken til at arter forsvinner er at leveområdene blir borte.

NMBU blant de beste i verden

NMBU blant de beste i verden

NMBU ligger på en 26. plass på en ranking av de beste universitetene i verden innen landbruk og skogbruk.

Dialogmøte om jordbrukets bidrag til bioøkonomien

Dialogmøte om jordbrukets bidrag til bioøkonomien

Alle inviteres til å si sin mening om jordbrukets bidrag til bioøkonomien - potensial, muligheter, barierer og tiltak på åpent dialogmøte 12. juni.

Queen’s Award til NMBU-forsker

Queen’s Award til NMBU-forsker

 Douglas Sheil har mottatt «Queen’s Award for Forestry» for hans omfattende vitenskapelige arbeid med skog og skogforvaltning.

Bioenergi i vinden

Bioenergi i vinden

Forskere tilknyttet Norsk senter for bioenergiforskning publiserte rekordmange vitenskapelige artikler i 2014. Og NMBU-studentene bidro med 46 masteroppgaver i fornybar energi.

Matsensor vant EAT-pris

Matsensor vant EAT-pris

Den lille holdbarhetsmåleren Keep-It, som har sin opprinnelse fra forskningsmiljøet ved NMBU, vant pris under EAT-konferansen.

Norad-millioner til NMBU-prosjekt

Norad-millioner til NMBU-prosjekt

Et NMBU-ledet prosjekt som tar sikte på å forbedre den fornybare teknologiutdanningen og -forskningen ved et ghanesisk universitet, er bevilget 8,5 millioner kroner gjennom Norads EnPe-program.  

Glimt fra NMBU-konferansen

Glimt fra NMBU-konferansen

Her finner du bilder fra NMBU-konferansen 2015.

Kjemper om å bli Norges beste studentbedrift

Kjemper om å bli Norges beste studentbedrift

I mars ble GeoBee kåret til den beste studentbedriften i Akershus. I neste uke skal de konkurrere nasjonalt om hederstittelen Norges beste studentbedrift 2015.

Følg NMBU-konferansen her

Følg NMBU-konferansen her

NMBU-konferansen handler i år om fremtidens landbruk. Her kan du følge konferansen via "live-stream" den 28.mai. Sendingen starter klokken 10.

Gravalvorlig landskapsarkitektur

Gravalvorlig landskapsarkitektur

Sterke tradisjoner ligger til grunn for utformingen av gravplassen, og de fremstår gjerne som uforanderlige. Likevel er de stadig i endring, viser en ny doktorgrad.

NMBU underviser politiet i dyrevelferd

NMBU underviser politiet i dyrevelferd

NMBU samarbeider med Politihøgskolen om undervisning i dyrevelferd i etterutdanningen i politiet.

Mindre rom for folk flest?

Mindre rom for folk flest?

Det er et demokratisk underskudd i byutfomingen når torg og andre viktige møteplasser privatiseres. Det kan føre til mindre rom for folk flest.

Byfugler er ikke smartere enn fugler på landet

Byfugler er ikke smartere enn fugler på landet

Fuglearter som bor i Oslo, har ikke større hjerne enn fuglearter som holder seg til landsbygda.

Listhaug åpnet nye bygg ved Senter for husdyrforsøk

Listhaug åpnet nye bygg ved Senter for husdyrforsøk

I strålende vårvær overleverte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug de nye forsøks- og undervisningsbygningene ved Senter for husdyrforsøk til NMBU.

Biskopen besøkte NMBU

Biskopen besøkte NMBU

Biskop Atle Sommerfeldt fikk i dag høre mer om noe av utdanningene og forskningsområder ved NMBU. Et besøk som kan sees i sammenheng med kirkens klima- og miljøsatsning.

  NMBU-professor inn i Videnskaps-Akademi

NMBU-professor inn i Videnskaps-Akademi

Professor Deborah H. Oughton er nytt medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Selskapshund – en champion i sykdom og lidelser

Selskapshund – en champion i sykdom og lidelser

Mange selskapshunder avles til et liv med sykdom og lidelse fordi et rasespesifikt utseende er det viktigste.

Felles satsing på innovasjon

Felles satsing på innovasjon

Innovasjonssatsingen på Ås har fått navnet Innovasjonssenter Campus Ås.

Drømmeløftet på NMBU om universiteter, innovasjon og næringsutvikling

Drømmeløftet på NMBU om universiteter, innovasjon og næringsutvikling

Denne uken inviterte NMBU til dialogmøte om hvordan de norske universitetene kan bidra til mer næringsutvikling.

NMBU-forskere med bredside mot homeopati som førstevalg for behandling av fisk

NMBU-forskere med bredside mot homeopati som førstevalg for behandling av fisk

Ny forskrift overkjører vitenskapelig fundert forvaltning, skriver NMBU-forskere i kronikk.

Gjør penger oss lykkeligere?

Gjør penger oss lykkeligere?

Forskjellen er ikke er så stor mellom fattig og rik når det kommer til lykke. Det er de samme tingene som slår inn: Vi blir litt lykkeligere av mer penger, sammenligner oss med naboen, og de nære ting teller mest.

NMBU øker igjen

NMBU øker igjen

Antallet personer som velger NMBU som sitt førstevalg som studiested blir stadig høyere. Det viser tallene fra Samordna opptak.

Norsk Landbruk 2030

Norsk Landbruk 2030

Er du opptatt av framtiden til Norsk Landbruk? NMBU-konferansen 28.mai handler om visjoner og hvordan kunnskap kan være avgjørende. Meld deg på i dag.

Sundli Tveit inn i  European University Associations styre

Sundli Tveit inn i European University Associations styre

– Det er en stor ære å bli valgt inn i styret i European University Association (EUA), en svært viktig organisasjon for europeiske universiteter, uttaler rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU.

NMBU-student fikk drømmejobb

NMBU-student fikk drømmejobb

Landskapsarkitekturstudent Ingeborg Skålnes sikret seg praksisplass hos Statsbygg, som tilbyr spesialiserte praksisprogram det er beinhard konkurranse om.

Finn din utdanning ved NMBU

Finn din utdanning ved NMBU

Søknadsfristen nærmer seg. Er du fortsatt usikker kan du se hva NMBU kan friste med. #tenkom du blir student hos oss.

Dyrevelferd i fjøset

Dyrevelferd i fjøset

Hvordan kan melkekyr og diende kalver være sammen når bonden skal melke? En ny doktorgrad belyser utfordringene.

Minnemarkering for Kenya-massakren

Minnemarkering for Kenya-massakren

- Et angrep på et universitet er et angrep på oss alle, sa NMBU-rektor om terrorangrepet på Universitetet i Garissa, Kenya, etter en minnemarkering på NMBU for ofrene i Kenya.

Nyvinnende forskning på kulturlandskap under press

Nyvinnende forskning på kulturlandskap under press

NMBU skal forske på forvaltningsutfordringer på Ørland, hvor ny kampflybase setter kultur- og naturverdier, derunder Austrått herregårdslandskap fra 1600-tallet, under press.

NMBU-student fikk andreplassen i «Energistjernen»

NMBU-student fikk andreplassen i «Energistjernen»

NMBU-student Kristian Omberg fikk delt andreplass i  en konkurranse for studenter og unge gründere som har utviklet løsninger eller produkter innen fornybar energi.

En hyllest til egget

En hyllest til egget

Egget er så næringsrikt at det omtrent er som å spise kjøtt og fisk samtidig.

Sminket oppdrettsnæring

Sminket oppdrettsnæring

Bare en politikk for forutsigbar vekst og klare kriterier for tildeling av tillatelser vil sikre norsk oppdrettsnæring, skriver Atle Guttormsen i forordet til ny stortingsmelding.

Satser på gründere

Satser på gründere

Forskningsmiljøene ved NMBU setter kreftene inn på å få realisert nye gründervirksomheter. Nå er Inkubator Ås AS på plass.

Årets unge leder med utdannelse fra NMBU

Årets unge leder med utdannelse fra NMBU

Anders Bostad er sivilingeniør innen miljøfysikk og fornybar energi, og jobber i dag i Statsnett. Han ble tidligere denne uken kåret til årets unge leder.

NMBU-jurister avgjør standsone-lovtolkning

NMBU-jurister avgjør standsone-lovtolkning

Sivilombudsmannen er enig med Fredrik Holth og Nikolai Winge om at byggeforbud i strandsonen også skal gjelde eldre reguleringsplaner.

Landskapsingeniør-studenter er blant landets mest fornøyde

Landskapsingeniør-studenter er blant landets mest fornøyde

Landskapsingeniørstudenter ved NMBU gir studiet 4,7 av 5 mulige poeng.

Innovasjonspris til Vincent Eijsink

Innovasjonspris til Vincent Eijsink

Professor Vincent Eijsink fikk årets Bioenergy Innovation Award under «CenBio day».

Fredag blir det mørkt, gir det nye svar?

Fredag blir det mørkt, gir det nye svar?

Hva om solformørkelsen kan fortelle oss ting om gravitasjonen som vi ikke helt skjønner i dag? Spør økonomiprofessor Espen Gaarder Haug.

Fullt fart under åpen dag

Fullt fart under åpen dag

Mer enn 400 elever fant vegen til NMBU på Campus Adamstuen og Ås for å høre om studietilbudene ved NMBU.

Gjorde rent bord på innovasjonscamp

Gjorde rent bord på innovasjonscamp

Studenter fra Handelshøyskolen NMBU vant både prisen for beste totalløsning og prisen for mest kreative idé under årets Innovasjonscamp med Norsk Gjenvinning.

Ny bok i fiskehelse og fiskeimmunologi

Ny bok i fiskehelse og fiskeimmunologi

Flere av NMBUs fagfolk har bidratt i en ny bok om fiskehelse og fiskeimmunologi.

Mikrober påvirker tarmhelse hos mus

Mikrober påvirker tarmhelse hos mus

Sammensetningen av mikroorganismer i tarmen hos mus har betydning for hvordan slimlaget i tykktarmen utøver sin funksjon som beskyttende barriere mot sykdomsfremkallende organismer.

Vant Gründeridol

Vant Gründeridol

Med overbevisende presentasjon av forretningsplan for et nytt og hemmelig snacks-produkt fra Nortura, gikk Stian, Oda og Truls Erik til topps i Gründeridol 2015.

På rekrutteringsjakt ved NMBU

På rekrutteringsjakt ved NMBU

- NMBU er en skole i vekst, og når vi ser at universitetet og studentene holder et faglig høyt nivå, vil dette alltid være veldig aktuelt for oss som rekrutteringsarena, sier Eivind Ungersness, partner i Deloitte.

Mange hunder har rottegift i kroppen

Mange hunder har rottegift i kroppen

Undersøkelser gjort ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet viser at hver femte hund har rottegift i kroppen.

Griser  på fiberdiett

Griser på fiberdiett

Skal lokale fôrressurser med mye fiber, som rapsmel, bli grisefôr, trenger man en gris som er svinaktig god til å fordøye fiber. Nå starter jakten på den.

Oljefondet til NMBU

Oljefondet til NMBU

Tirsdag 10. februar får NMBU Handelshøyskolen besøk av Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

NMBU skal lede EU-finansiert prosjekt om politireform

NMBU skal lede EU-finansiert prosjekt om politireform

Nytt Horisont 2020-prosjekt skal forske på politireform i post-konfliktområder som Afghanistan.

Ny førsteamanuensis i entreprenørskap og innovasjon

Ny førsteamanuensis i entreprenørskap og innovasjon

Siw Fosstenløkken er tilsatt som førsteamanuensis i entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen.

Ny bok om klimaendringer og sosial ulikhet

Ny bok om klimaendringer og sosial ulikhet

NMBU-forsker Siri Eriksen er aktuell med en ny bok om hvordan utviklingspolitikk kan bidra til å redusere miljøutslipp og sosial ulikhet som oppstår på grunn av klimaendringer.

Det grønne kullet

Det grønne kullet

Biokull lagrer CO2 og bedrer jordsmonnet på samme tid. Det gir revolusjonerende muligheter i fattige land.

Pris til NMBU-professor Bjørn Olav Rosseland

Pris til NMBU-professor Bjørn Olav Rosseland

Professor emeritus Bjørn Olav Rosseland har blitt tildelt aqKva-prisen av havbruksnæringen.

Verdien av villmark

Verdien av villmark

Ny forskning viser at Europas rovdyrbestander vokser, på tross av at de deler leveområdene sine med mennesker. Betyr dette at villmarksområder er mindre verdifulle enn antatt?

Forekomst av bly i norske rovfugler

Forekomst av bly i norske rovfugler

Veterinærinstituttet og NMBU har undersøkt blykonsentrasjon i lever hos 268 norske rovfugler innsamlet i 1973-2014. Ti fugler hadde et nivå forenlig med blyforgiftning.

Mongolsk hoppemelk – en sunnere festdrikk

Mongolsk hoppemelk – en sunnere festdrikk

Gjæret hoppemelk, airag, har igjen blitt en tradisjon i brylluper og ved feiringer i det som på Djengis Khans tid var en del av det store Mongolriket.

NMBU-forskere vant pris for Billebonanza

NMBU-forskere vant pris for Billebonanza

Fire bidrag gikk helt til topps i kampen om Forskerforbundets Hjernekraftpris 2014. Fra NMBU vant professorene Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe for sitt forslag "Billebonanza".

Ble jaget fra sine hjem da skogen skulle bevares

Ble jaget fra sine hjem da skogen skulle bevares

Flere titusener ugandere ble fordrevet fra sine bosteder da frivillige klimakvoter fra vestlige turister skulle redde Mount Elgon nasjonalpark i Uganda.

Friluftslivet blir sportifisert

Friluftslivet blir sportifisert

En aktuell og viktig friluftstrend er sportifiseringen av naturen, mener friluftsforsker ved NMBU.

Sopp og insekt ryddar skogvegen

Sopp og insekt ryddar skogvegen

Insekt tek med sporar av sopp frå tre til tre, der dei saman bryt ned død ved.