Kjemi

Kjemi

Bachelor 3 år heltid

NMBU-studenter i arbeid på laboratoriet.

Foto
NMBU

Kjemi spiller en viktig rolle i hverdagen til oss alle. I dette studiet lærer du om stoffene vi og omgivelsene våre er bygd opp av og hvordan miljøforurensninger påvirker naturen og mennesker.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Med en bachelorgrad i kjemi legger du et viktig grunnlag for videre studier og arbeid innen områder som medisin, industri, biologi, miljøvern, farmakologi og bioteknologi.   

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap har et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innen kjemi. Hos oss møter du engasjerte og faglig sterke professorer og veiledere som gir studentene våre tett oppfølging. 

Som kjemistudent ved NMBU tilbringer du mye tid i laboratoriene, i tillegg til å være på lesesalen, i studiegrupper og i forelesninger. Vi har også et samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), hvor mange av våre studenter velger å ta et semester.  

Hva blir du?

Med en bachelorgrad i kjemi kan du jobbe som ingeniør innen kjemi, bioteknologi, miljø, medisin eller farmasi. Du kan også jobbe som ingeniør i prosess-, olje- eller matindustri. I tillegg vil du være godkjent for å kunne undervise i kjemi.  

Noen studenter går direkte ut i jobb etter fullført bachelor-grad, men de fleste velger å fortsette med masterstudier. Mastergraden gir deg større valgfrihet enn med en bachelorgrad alene. 

Etter fullført bachelorgrad kan du søke masterstudier i kjemi, og kan kvalifisere deg for masterstudier i bioteknologimiljø- og naturressurser eller matvitenskap.  

Hva lærer du?

I første studieår får du en grundig innføring i kjemi og bioteknologi, samt matematikk, fysikk og statistikk. Examen philosophicum er også en del av det første studieåret. Andre og tredje år lærer du om organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi, samt biokjemi. Det er god plass til valgemner innen for eksempel geologi, bioteknologi, biologi eller mer teknologisk rettede fag. 

Kjemiundervisningen ved NMBU er kjent for å gi studentene mye tid i laboratoriet. Dette er den beste måten å lære kjemi på, samtidig som det gir deg verdifull, praktisk erfaring som er ettertraktet i arbeidslivet.  

På NMBU er kjemistudiene nært knyttet opp mot naturstoffkjemi og miljøkjemi, og de som underviser er også forskere innen disse fagområdene.  

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

To gode grunner til å studere kjemi er kvaliteten på studiet og studentmiljøet! Kjemi er spennende fordi foreleserne er dyktige, motiverende og relaterer pensum til hverdagen og stoffene vi har rundt oss.

Kari Pauchon, student i kjemi.

Oppbygging