Kjemi

Kjemi

Bachelor 3 år heltid

Foto
BASF SE / Eye of science, BASF SE

Du lærer om stoffene vi og omgivelsene våre er bygd opp av, og hvordan miljøforurensninger påvirker naturen og mennesker. Kjemi er et svært viktig grunnlag for forskning innen biologi, medisin, farmakologi og bioteknologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Søknadsfrist:

15. april 

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Første studieår gir deg innføringsemner i kjemi og bioteknologi, samt matematikk, fysikk, statistikk og examen philosophicum.

Andre og tredje år bygges studiet ut med organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi, samt biokjemi.

Det er god plass til valgemner i dette studiet, for eksempel innen geologi, bioteknologi, biologi eller mer teknologisk rettede fag.

Er du interessert i et semester på Svalbard? Høsten tredje studieår kan du følge arktisk rettede kjemiemner ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Noen kandidater går direkte ut i jobb, men de fleste velger å fortsette med masterstudier.

Mastergraden gjør deg mer selvstendig, og gir deg større valgfrihet enn med en bachelorgrad alene.

Hva blir du?

Du kan jobbe som ingeniør innen kjemi, bioteknologi, miljø, medisin eller farmasi. Du kan også jobbe som ingeniør i prosess-, olje- eller matindustri.

Du kan søke masterstudier i kjemi, og kan kvalifisere deg for masterstudier i bioteknologi, miljø- og naturressurser eller matvitenskap. Du får undervisningskompetanse i kjemi.

Hva lærer du?

Kjemi er en av de klassiske naturfagsdisiplinene, og er viktig i mange deler av norsk og utenlandsk industri.

Kjemifagene ved NMBU er kjent for mye laboratoriearbeid. Dette er den beste måten å lære kjemi på, samtidig som praktisk erfaring er ettertraktet i arbeidslivet.

På NMBU er kjemistudiene nært knyttet opp mot naturstoffkjemi og miljøkjemi, og de som underviser er også forskere innen disse fagområdene.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Foto
Shutterstock

To gode grunner til å studere kjemi er kvaliteten på studiet og studentmiljøet! Kjemi er spennende fordi foreleserne er dyktige, motiverende og relaterer pensum til hverdagen og stoffene vi har rundt oss.

Kari Pauchon, student i kjemi.

Studiets oppbygging

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2020.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Introduksjon i bioteknologi og kjemi 5 Obligatorisk emne
Brukerkurs i matematikk 10 Velg minst ett matematikkemne
Biologisk data-analyse 10 Velg minst ett matematikkemne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Fysikk og natur 10 Minst en av
Mekanikk 10 Minst en av
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Utvidet organisk kjemi 20 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Biokjemi 10 Obligatorisk emne
Uorganisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Eksperimentell og anvendt biokjemi 10 Velg minst 10 sp kjemiemner
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Analytisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Arctic Environmental Pollution - The University Centre in Svalbard 15 Velg minst 10 sp kjemiemner
Forurensning - miljø 10 Velg minst 10 sp kjemiemner

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Fysikalsk kjemi 10 Obligatorisk emne