Kjemi - bachelor

Kjemi - bachelor

Du lærer om stoffene vi og omgivelsene våre er bygd opp av, og hvordan miljøforurensninger påvirker naturen og mennesker. Kjemi er et svært viktig grunnlag for forskning innen biologi, medisin, farmakologi og bioteknologi.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
Foto
BASF SE / Eye of science, BASF SE
Hva blir jeg?
Du kan jobbe som ingeniør innen kjemi, bioteknologi, miljø, medisin eller farmasi. Du kan også jobbe som ingeniør i prosess-, olje- eller matindustri. Du kan søke masterstudier i kjemi, og kan kvalifisere deg for masterstudier i bioteknologi, miljø- og naturressurser eller matvitenskap. Du får undervisningskompetanse i kjemi.
Hva lærer jeg?

Kjemi er en av de klassiske naturfagsdisiplinene, og er viktig i mange deler av norsk og utenlandsk industri. Kjemifagene ved NMBU er kjent for mye laboratoriearbeid. Dette er den beste måten å lære kjemi på, samtidig som praktisk erfaring er ettertraktet i arbeidslivet. På NMBU er kjemistudiene nært knyttet opp mot naturstoffkjemi og miljøkjemi, og de som underviser er også forskere innen disse fagområdene.

Kort om studiet

Første studieår gir deg innføringsemner i kjemi og bioteknologi, samt matematikk, fysikk, statistikk og examen philosophicum. Andre og tredje år bygges studiet ut med organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi, samt biokjemi. Det er god plass til valgemner i dette studiet, for eksempel innen geologi, bioteknologi, biologi eller mer teknologisk rettede fag. Er du interessert i et semester på Svalbard? Høsten tredje studieår kan du følge arktisk rettede kjemiemner ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Noen kandidater går direkte ut i jobb, men de fleste velger å fortsette med masterstudier. Mastergraden gjør deg mer selvstendig, og gir deg større valgfrihet enn med en bachelorgrad alene.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Eksempelplaner