Svalbard (UNIS)

NB! Vær obs på at et semester ved UNIS ikke ansees som utveksling. For å få opptak på UNIS må man nomineres av NMBU. Ta kontakt med iben.andersen@nmbu.no.

Husk allikevel på å snakke med studieveileder om hvordan UNIS-emner kan tilpasses i din studieplan.

Om UNIS
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) gir studietilbud på universitetsnivå og driver forskning med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering i et høyarktisk område, og de spesielle fortrinn dette gir gjennom bruk av naturen som laboratorium, arena for observasjoner og innsamling og analyse av data. Studiene skal være et supplement til den undervisningen som gis ved universitetene på fastlandet, og så langt som mulig inngå i et ordinært studieløp som fører frem til eksamener og grader på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Hvem kan søke
Alle programstudenter ved NMBU kan søke, men det er mest aktuelt for studenter som tar fag innen biologi, geologi, kjemi, mikrobiologi, miljø og naturressurser, geofysikk og teknologi.

UNIS krever forkunnskaper utover generell studiekompetanse for opptak til alle emner.

Les mer om opptakskrav til hvert enkelt fagfelt og om generelle opptakskrav for emner.

Særskilte krav til forkunnskaper ved opptak til master- og doktorgradsemner er angitt i de enkelte emnebeskrivelsene.

Emnetilbud
Arctic biology    
Arctic geology   
Arctic technology  
Arctic geophysics 
Arctic Safety Center courses

Undervisningsspråk
Engelsk

Akademisk kalender
Sommeremner: mellom juni og august. Kursvarighet varierer.
Høstsemesteret: starten av august - midten av desember. For enkelte masteremner: fra midten av juni)
Vårsemesteret: starten av januar - begynnelsen av juni

Søknadsfrist
15.februar for sommeremner
15.april for høstsemesteret
15.oktober for vårsemesteret

Du søker direkte til UNIS her.

Skoleavgift
NMBU -studenter betaler kun semesteravgift + semesterregistrerer seg ved NMBU før de drar.

 

Published 16. mars 2011 - 11:00 - Updated 6. desember 2022 - 14:01