Kjemi

Kjemi - bachelor

Du lærer om stoffene vi og omgivelsene våre er bygd opp av, og hvordan miljøforurensninger påvirker naturen og mennesker. Kjemi er et svært viktig grunnlag for forskning innen biologi, medisin, farmakologi og bioteknologi.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
Foto
BASF SE / Eye of science, BASF SE
Hva blir du?
Du kan jobbe som ingeniør innen kjemi, bioteknologi, miljø, medisin eller farmasi. Du kan også jobbe som ingeniør i prosess-, olje- eller matindustri. Du kan søke masterstudier i kjemi, og kan kvalifisere deg for masterstudier i bioteknologi, miljø- og naturressurser eller matvitenskap. Du får undervisningskompetanse i kjemi.
Hva lærer du?

Kjemi er en av de klassiske naturfagsdisiplinene, og er viktig i mange deler av norsk og utenlandsk industri. Kjemifagene ved NMBU er kjent for mye laboratoriearbeid. Dette er den beste måten å lære kjemi på, samtidig som praktisk erfaring er ettertraktet i arbeidslivet. På NMBU er kjemistudiene nært knyttet opp mot naturstoffkjemi og miljøkjemi, og de som underviser er også forskere innen disse fagområdene.

Kort om studiet

Første studieår gir deg innføringsemner i kjemi og bioteknologi, samt matematikk, fysikk, statistikk og examen philosophicum. Andre og tredje år bygges studiet ut med organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi, samt biokjemi. Det er god plass til valgemner i dette studiet, for eksempel innen geologi, bioteknologi, biologi eller mer teknologisk rettede fag. Er du interessert i et semester på Svalbard? Høsten tredje studieår kan du følge arktisk rettede kjemiemner ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Noen kandidater går direkte ut i jobb, men de fleste velger å fortsette med masterstudier. Mastergraden gjør deg mer selvstendig, og gir deg større valgfrihet enn med en bachelorgrad alene.

Eksempelplaner
Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Introduksjon i bioteknologi og kjemi 5 Obligatorisk emne
Brukerkurs i matematikk 10 Velg minst ett matematikkemne
Biologisk data-analyse 10 Velg minst ett matematikkemne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Fysikk og natur 10 Minst en av
Mekanikk 10 Minst en av
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Utvidet organisk kjemi 20 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Biokjemi 10 Obligatorisk emne
Uorganisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Eksperimentell og anvendt biokjemi 10 Velg minst 10 sp kjemiemner
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Analytisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Arctic Environmental Pollution - The University Centre in Svalbard 15 Velg minst 10 sp kjemiemner
Forurensning - miljø 10 Velg minst 10 sp kjemiemner

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Fysikalsk kjemi 10 Obligatorisk emne