Kjemi

Kjemi

Bachelor 3 år heltid

NMBU-studenter i arbeid på laboratoriet.

Foto
NMBU

Vil du bidra til å løse energiutfordringer, finne mer bærekraftige løsninger i industrien eller jobbe med miljøvern? Kjemi gir deg kunnskap om hvordan alt henger sammen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Med en bachelor i kjemi åpner du opp en verden av spennende muligheter innen blant annet fornybar energi, helse og miljø, enten du vil studere videre eller gå rett ut i jobb.  

Vi har også et samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), der du kan velge å tilbringe et helt semester med nordlys og isbjørn som en del av studiehverdagen.   

Hva blir du?

Én ting er helt sikkert: Det vil alltid være behov for folk som kan kjemi i arbeidsmarkedet.  

Som kjemiker kan du jobbe med alt fra energi og forsvar til helse og mat. De tidligere studentene våre jobber både på laboratorier, i konsulentselskaper, offentlige virksomheter og ved forskningssentre.  

Når du har fullført bachelorgraden, kan du velge å gå rett videre på masterstudiet, noe som vil gi deg enda større valgmuligheter i jobbmarkedet. I tillegg til en mastergrad i kjemi, kan mange også gå videre på en master i bioteknologi, miljø- og naturressurser eller matvitenskap

Les karriereintervjuer med tidligere studenter.

Hva lærer du?

På NMBU blir du del av et fremtidsrettet forskningsmiljø der du vil få tett oppfølging fra både professorer og andre veiledere med en boblende lidenskap for kjemi.  

På bachelorprogrammet får du en variert og spennende studiehverdag med mange lærerike timer på laboratoriet, som vil gjøre deg godt rustet for den fremtidige jobbhverdagen din. 

I det første studieåret får du en innføring i alt det spennende som skjuler seg i kjemiens og bioteknologiens verden, i tillegg til nyttig påfyll av matematikk, fysikk og statistikk.  

Andre og tredje år lærer du mer om ulike disipliner innen kjemi, samtidig som du kan velge å fordype deg i geologi, bioteknologi, biologi eller mer teknologisk rettede fag. 

På NMBU er foreleserne dine også forskere innen kjemi, noe som gjør at du får samarbeide tett med noen av landets fremste spesialister. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

To gode grunner til å studere kjemi er kvaliteten på studiet og studentmiljøet! Kjemi er spennende fordi foreleserne er dyktige, motiverende og relaterer pensum til hverdagen og stoffene vi har rundt oss.

Kari Pauchon, student i kjemi

Oppbygging