Fornybar energi

Bachelor / Fornybar energi

Fornybar energi som vindkraft, vannkraft og bioenergi kan bidra både til lønnsom energiproduksjon og til reduserte klimagassutslipp. Samtidig kan det medfører inngrep i naturen og konflikter med andre naturverninteresser.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2017
Fornybar energi.

Fornybar energi.

Foto
Artjazz, Shutterstock
Hva blir du?
Bachelorgraden gir deg et godt utgangspunkt for videre masterstudier i fornybar energi eller andre masterstudier ved NMBU eller andre universiteter i inn- og utland. Studiet er opprettet etter ønske fra energinæringen.
Hva lærer du?

Du lærer om økonomi, teknologi, areal og miljøforvaltning knyttet til arealkrevende energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/småkraft. Studiet fokuserer også på planleggingsprosesser knyttet til fornybare energiressurser, og du skal kunne arbeide med problemstillinger knyttet til foredling av fornybar energi. Studiet gir deg kompetanse innen analyse, planlegging, prosjektering og drift knyttet til fornybar energi.

Kort om studiet

Undervisningen baseres på forelesninger, oppgaveløsning, utferder og øvelser. Forståelse for samarbeid på tvers av fagområder er viktig. Det legges stor vekt på semesteroppgaver og gruppearbeid med praktiske problemstillinger, som gir mulighet for å kombinere kunnskap fra flere fagområder. Du får god trening i å samarbeide, løse problemer og presentere resultater. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet.

Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2017 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Juridisk metode og norsk rettssystem 5 Obligatorisk emne
Energi, miljø og samfunn 10 Obligatorisk emne
Kalkulus 1 10 Velg ett matematikkemne
Brukerkurs i matematikk 10 Velg ett matematikkemne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling 10 10 sp
Examen philosophicum - Engelsk versjon 10 Minst en Exphil-variant
Fysikk og natur 10 Obligatorisk emne
Grunnleggende økologi 5 Obligatorisk emne
Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Innføring i mikroøkonomi 5 10 sp
Skogforvaltning 10 Minst en av B
Innføring i skogforvaltning 5 Minst en av B
Excel for økonomer 5 Obligatorisk emne
GIS - praktisk introduksjon 5 Obligatorisk emne
Energisystemer og -teknologier 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Miljø- og ressursøkonomi 5 10 sp
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Vern og forvaltning av norsk natur 5 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Miljøforvaltningsrett 5 Obligatorisk emne

Semester: vår