Fornybar energi

Fornybar energi - bachelor

Fornybar energi er lønnsomt og klimavennlig, men må balanseres mot naturinngrep og andre naturverninteresser. Tverrfaglig kompetanse innen økonomi, økologi og forvaltning trengs for å møte de økonomiske og samfunnsmessige problemstillingene.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
Fornybar energi.

Fornybar energi.

Foto
Artjazz, Shutterstock
Hva blir du?
Bachelorgraden gir deg et godt utgangspunkt for masterstudier i Fornybar energi, Skogfag, Naturforvaltning eller Miljø- og naturressurser ved NMBU og lignende masterstudier ved andre universiteter i inn- og utland. Studiet er opprettet etter ønske fra energinæringen.
Hva lærer du?

Studiet fokuserer på tverrfaglige planleggingsprosesser knyttet til fornybare energiressurser, og du skal kunne arbeide med problemstillinger knyttet til foredling av fornybar energi. Studiet gir deg kompetanse innen analyse, planlegging, prosjektering og drift knyttet til fornybar energi. Du lærer om økonomi, teknologi, areal- og miljøforvaltning knyttet til arealkrevende energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/småkraft.

Kort om studiet

Undervisningen baseres på forelesninger, oppgaveløsning, utferder og øvelser. Forståelse for samarbeid på tvers av fagområder er viktig. Det legges stor vekt på semesteroppgaver og gruppearbeid med praktiske problemstillinger, som gir mulighet for å kombinere kunnskap fra flere fagområder. Du får god trening i å samarbeide, løse problemer og presentere resultater. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet.