Fornybar energi

Fornybar energi

Bachelor 3 år heltid

Vannkraft er en viktig kilde til fornybar energi i Norge.

Foto
Rune Engesæter/NVE

Vårt behov for fornybar energi øker. Samfunnet trenger flere fagfolk som kan løse kompliserte problemer knyttet til fornybar energiproduksjon. For å løse disse problemene trenger man kunnskap om fornybar energi, i tillegg til tverrfaglig kompetanse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Antall studieplasser
35
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Skiftet fra fossil til fornybar energi krever at vi som samfunn må endre måten vi produserer energi på. Vi må blant annet bruke større land- og havarealer til å produsere energi enn det vi har gjort tidligere. Dette skaper konflikter, og det er mange hensyn som må tas, både økonomiske, teknologiske og ikke minst de knyttet til bruk og vern av natur. 

Med en bachelor i Fornybar energi skal du kunne balansere alle disse interessene. Du får et tverrfaglig overblikk, og du skal kunne sette energiressursene våre inn i en større samfunnsmessig sammenheng. 

Viktige faglige tema som du møter inkluderer:

 • Energisystemer og ny energiteknologi
 • Energi- og miljøøkonomi
 • Hensyn til friluftsliv, rekreasjon og biologisk mangfold
 • Hvordan redusere klimagassutslipp, og samtidig sikre bærekraftig produksjon og leveranse av grønn energi til industri og samfunn?

Studiet er opprettet etter ønske fra energinæringen, og utviklet i samarbeid med denne.

Dersom det er ingeniørutdanning med mer vekt på matte og fysikk du er interessert i, så er det nok vår sivilingeniørgrad i energi og miljøfysikk du bør kikke på. 

Hva blir du?

Med en bachelorgrad i fornybar energi er du kvalifisert til å jobbe med fornybar energi i forskjellige bedrifter og organisasjoner. Du blir en nøkkelperson som jobber på tvers av fagområder, i samarbeid med jurister, planleggere og ingeniører.   

For å bli ettertraktet og konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, anbefaler vi å ta en mastergrad i fornybar energi. Andre masterprogram på NMBU kan også være aktuelle. 

Aktuelle masterprogram er:   

Hva lærer du?

Studiet fokuserer på verdikjeder, planleggingsprosesser og energisystemeffekter knyttet til utnyttelse av fornybare energiressurser og energieffektivisering. Du lærer hvordan fornybare energiteknologier og energimarkeder fungerer, og hvordan analysere prosjekter for å vurdere økonomisk og miljømessig bærekraft.  Bærekraftig utnyttelse av energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/småkraft er sentralt.   

Du lærer også å analysere produkter og energi- og avfallssystemer med tanke på hvilke miljø- og ressursbelastninger de medfører. Dette kalles for livsløpsvurdering, og er et tema som vil bli stadig viktigere i fremtiden. Du får kunnskap om bærekraftig forvaltning av energiressurser, inkludert avfallsressurser.  

Viktige fag i utdanningen er: 

 • Økonomi 
 • Energiteknologi
 • Energimarkeder
 • Miljø og planlegging 
 • Konsekvensanalyse
 • Rettslære

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Fornybar energi er et viktig globalt tema. Hvordan det enkelte land velger å håndtere samfunnets krav om økt fornybar energi og bærekraft varierer stort. I tillegg er energi i dag er en internasjonal handelsvare. Et internasjonalt perspektiv er derfor veldig viktig.   

Vi oppfordrer våre studenter til å ta en del av studiet i utlandet. Vi har mange avtaler med universiteter i utlandet. Populære destinasjoner for studentene på dette programmet inkluderer Østerrike, Nederland, Australia, New Zealand, Canada og USA.   

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Studiet har gitt meg en bred og tverrfaglig forståelse for kraftmarkeder og prosessen bak utbygging av ny fornybar energi både i Norge og resten av verden. Bacheloren ga meg interesse og et solid grunnlag for masteren jeg nå tar!

Ruben Rygh, masterstudent i Fornybar energi