Photo Credit: Nerea Martí Sesarino
Foto: Nerea Martí Sesarino

GreenSmart utvikler og koordinerer aktiviteter og prosjekter som setter søkelys på bærekraftig byutvikling. Vi arbeider i overlappet mellom sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, og knytter mennesker med prosjekter og kunnskap med handling.

14 apr. 2021 - 31 des. 2024

NMBU

 • GreenSmart er en av fem bærekraftsarenaer på NMBU, som pågår fra 2021 til 2024. Arenaen vil bruke ressurser på utvikling og koordinering av de ulike fagområdene på fakultetene ved NMBU. Særlig gjennom samarbeidsprosjekter knyttet til forskning og utvikling, samt utvikling av tverrfaglige og transfaglige emner og studieprogram (inkl. EVU). Prosjektet er forankret innen alle de syv fakultetene, samt NMBU Læringssenter og formidlings- og læringsarenaen Vitenparken.

  Arenaen innehar et bredt faglig mangfold, med samlet fokus på bærekraftig byutvikling. Dette omfatter en stor rekke interessante fagområder, som ressursbruk og energi, økologiske kretsløp, sirkulær økonomi, sosiale forskjeller, urbant landbruk og entreprenørskap. Eksterne partnere er også engasjert gjennom partnerskap med Pådriv, og vi oppfordrer andre eksterne aktører med interesse for samarbeid til å ta kontakt.

  Arenaen vil arbeide for å utvikle og etablere gode møteplasser og seminarserier, både fysisk og digitalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker samtidig å være et inkluderende hjem og vertskap for ansatte, studenter og eksterne parter. Der fellesnevneren er engasjement i konkrete prosjekter og temaer, med gjensidige lærings- og samarbeidsmuligheter, på alle emner knyttet til grønne og smarte byer.

 • Arenaen fokuserer på utvikling og gjennomføring gjennom formidling og konkrete prosjekter. Et eksempel er opprettelsen og etablering av NMBU Skolehage, hvor Institutt for lærerutdanning (ILU) og Vitenparken samarbeider. Videre arbeider inkluderer utforming av veileder for kommunene, om hvordan de kan bruke plan- og bygningsloven til å legge til rette for urbant landbruk i planarbeidet, slik regjeringen ønsker i Nasjonal strategi for bylandbruk. Samtidig har GreenSmart også prosjekter på kretsløp, avfall, entreprenørskap og sosial ulikhet i byutvikling. I mangfoldet av prosjekter vil vi videre også undersøke temaet bærekraftig bygging, med bruk av fornybare og resirkulerte materialer på byggeplasser.

  Arenaen utvikler en «digital tvilling» for arenaen og arenaens aktiviteter. Dette følger målet med å tilby en åpen arena – både nasjonalt og globalt, men også for å minimere arenaens fotavtrykk, ved å redusere behovet for å reise for å møtes. Ta gjerne kontakt for tilgang.

  Læringssenteret på NMBU vil aktivt bidra til arenaens tverrfaglige kunnskapsproduksjon og formidling internt og eksternt. Arenaens aktiviteter og prosjekter vil være basert på en bred bærekraftstilnærming med fokus på sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Dette inkluderer et spesielt fokus på mennesker, både individuelt og i et samfunnsperspektiv. I tillegg vil GreenSmart bli omfattende integrert i sirkulær økonomi og urbant landbruk ved å bruke biologi, teknologi, planlegging, økonomi og samfunnsvitenskap m.m., som grunnlag for forskning og utvikling knyttet til tematikken grønne og smarte byer.

  Gjennom det nye masterkurset i urbant landbruk utvikles studentaktiv læring ved hjelp av tverrfaglige samarbeidsgrupper, og denne skal overføres til andre fagområder, kurs, masterprogram og universitetsutdannelser. GreenSmart vil også aktivt bruke case-studien på SiEUGreen Campus, med resirkulering av husholdningsavfall, svart og grått vann, sammen med en innovativ drivhusteknologi, som et senter for studentaktivitet og demonstrasjon for fagfolk og allmennheten.

  Bærekraftsuniversitetet NMBU har en unik akademisk syntese av miljø- og biovitenskap, bioproduksjon, veterinærmedisin, teknologi, arealplanlegging og økonomi som gjør oss i stand til å bidra til å løse komplekse utfordringer. Dette muliggjør en bærekraftig fremtid mot oppnåelsen av FNs 17 bærekraftsmål og 169 delmål.

 • GreenSmart har sitt utspring fra Nasjonalt senter for urbant landbruk (NCUA) og er godt forankret i NMBUs gjeldende strategi. GreenSmart vil derfor bidra til å realisere NMBUs samlede satsing: «Felles innsats for en bærekraftig fremtid». Her har NMBU fire områder som skal støtte den samlede satsingen: (1) tverrfaglig forskning, utdanning og innovasjon, (2) det digitale samfunnet, (3) læring for livet og (4) mennesket som ressurs.

  I regi av NCUA har DIKU-prosjektet TRANSTIKK utviklet og etablert et tverrfaglig/transfaglig masterprogram i urbant landbruk (UA) hvor de første studentene var påmeldt fra august 2021. Nøkkelord er tett samarbeid med eksterne aktører og koordinering av faglige ressurser fra alle sju fakultetene ved NMBU. NCUA har også vært en flott plattform for å søke prosjekter; NCUA er nå medsøker eller støttespiller for flere prosjekter innen sirkulær økonomi. NCUA er videreutviklet og utvidet gjennom GreenSmart og vil fortsatt ha økologiske sykluser og bærekraft som nøkkelelementer med inspirasjon fra EU Horizon2020-prosjektet SiEUGreen.

  GreenSmart har samlede ambisjoner om å vektlegge innovasjon. Dette fordrer gode initativer og koblinger både på og utenfor campus. Eik Ideverksted og Ard Innovasjon har roller knyttet til studentinnovasjon og oppstartsselskaper. GreenSmart søker derfor også med tiden å etablere et strukturert samarbeid med disse, for å bidra til nytt grønt næringsliv innenfor bærekraftige rammer. Utenfor campus vil dialog med ulike inkubatorer være en del avplattformens aktiviteter.

  Vi inkluderer også våre internasjonale partnere i EU, Storbritannia, Minnesota, California, Kina og Australia for å bidra på digitale undervisningsplattformer innenfor våre fag, i et internasjonalt utdanningsmarked basert på NMBUs egenart. GreenSmart utvider også samarbeidet med VitenparkenLæringssenteret og flere tiltak ved NMBU. I tillegg lenker vi til SFI earthresQue og deres fokus på sykluser for jord- og vannressurser.

  Nyhetsbrev

  I samarbeid med Nasjonalt senter for urbant landbruk sender GreenSmart ut nyhetsbrev gjennom året. Vi sender aldri ut flere enn ett i måneden, og det er enkelt å melde seg av!

  Hold kontakt og meld deg på nyhetsbrevet her!

  Arrangementer

  Nyheter

  EKKO P2

  Smarte byer & urbant landbruk på NRK P2's EKKO!

  Urbant landbruk blir stadig mer populært. Det er det gode grunner til! 25. april var GreenSmart leder Professor Trine Hvoslef-Eide på EKKO og pratet om dyrking av mat i byene våre. Hør mer fra henne og U-reist sin daglig leder Andreas Capjon ved å følge lenken under!

  Lytt til episoden her!

  Studenter på vandring i parken

  Torsdag 21.09.23 var Stortingets referentseksjon på besøk hos NMBU. GreenSmart holdt foredrag fra England og gjennomførte guidet tur på biogasslaboratoriumet. Last ned Trine Hvoslef-Eide sitt foredrag under. Les mer om SiEUGreen laboratoriet på Campus Ås her.

  matavfall 1_ai art_hugo nilsen

  Hva gjør vi med alt matavfallet i fremtiden?

  Matavfall er ikke bare en kilde til økonomisk tap, men også en betydelig trussel mot miljøet. Ifølge FN kastes omtrent en tredjedel av alt vi produserer i året - noe som tilsvarer mer enn 1 milliard tonn mat per år. Dette har en enorm innvirkning på dyrevelferd, klimaendringer, vannforbruk og avskoging. Fra 2023-2026 skal pilotprosjektet "SirkulærMat" utforske løsninger for små- og mellomstore aktører.

  Les mer her

  Arbeidsledere