NMBUs arenaer for bærekraft

Universitetet satser stort på å finne ny kunnskap med fem bærekraftsarenaer.

NMBU Bærekraftsarenaer skal styrke kompetanseutvikling, undervisning, innovasjon og tverrfaglighet i NMBUs fagmiljøer i perioden 2021 til 2024.

NMBU oppretter egne arenaer for bærekraft

Forskerne har store foreventninger til forskningsresultater med opprettelsen av de fem nye bærekraftsarenaene.

Kan byer være bærekraftige?

Gjennom å gjøre byene våre våre grønnere kan vi minimere vår påvirkning på miljøet. Les vår artikkelserie om grønne byer.

Matproduksjon og klimaendringer

Roboter blir stadig mer vanlig i landbruket. Ved NMBU forsker vi på trygg og sunn mat nok til alle.

Forskerutdanning ved NMBU

Vurderer du en karriere innen forskning? Ved NMBU har vi forskerutdanning som gir mange muligheter .

Forskningen ved NMBU

NMBU har over 800 forskere og vel 520 doktorgradsstudenter fordelt på sju fakulteter. Les mer om forskningen ved universitetet her.