Skolehage

NMBUs lærerutdanning har siden midten av 1990-tallet årlig holdt kurset Økologiske skolehager og bærekraftig læring. I 2018 tilpasset vi, sammen med Oslo kommune, dette kurset inn i Dekomp-ordningen. NMBU har i dag Dekomp-samarbeid med kommunene Oslo, Hole, Vestby, Lillestrøm og Ås om opplæring i pedagogisk og praktisk bruk av skolehage. I perioden 2021-2023 vil vi også samarbeide med Steinerskoler og -barnehager og Montessori skoler og barnehager om etterutdanning innen praktisk og pedagogisk bruk av skolehage. 

Lærerne blir veiledet i ferdighetene som kreves gjennom årstidene for drift og etablering av en skolehage. Pedagogiske opplegg for å integrere fag i skolehagearbeid blir valgt og presentert i plenum av de enkelte deltagerne. Spesiell vekt vil bli lagt på bærekraftig utvikling gjennom forståelse av forutsetningene for livsprosesser, næringsstoffenes sykluser og betydning av kompostering, vær- og klimaprosesser knyttet til matproduksjon. Bruk, lagring og videreforedling av produktene, samt ernæring blir en del av kurset. Arbeid med skolehager er med og bidrar til at elevene kommer tettere på naturen og gjør virkelige erfaringer med den. Skolehagen gir elevene mulighet til en positiv og handlingsorientert tilnærming til bærekraftig utvikling.

I NMBUs kompetansepakke får lærerne verktøy til:

  • Å kartlegge fysiske og personalmessige ressurser for en skolehage på egen skole
  • Å velge omfanget av skolehageprosjektet i et spenn fra urter i en kasse eller minihage i en pallekarm, til en grønnsaks- og blomsterhage på skoletomten eller i samarbeid med hager i nærliggende områder
  • Å arbeide fra konkrete læringsoppgaver til læringsmål («omvendt læreplanarbeid»)
  • Å bedømme passende oppgaver og didaktiske grep for forskjellige alderstrinn
  • Å organisere arbeidsøkter med elevene
  • Å sette arbeidet og produktene inn i en sosialt meningsfull kontekst
  • Å differensiere oppgavene i forhold til elevenes mestringspotensial
  • Å forstå betydning av matproduksjon og ernæring for bærekraftig utvikling
  • Å knytte skolen til skolehageprosjekter i andre land

Tilrettelagt for:
Barnehagelærere og lærere i trinn 1-13
Det er en fordel å involvere ansatte ved skolefritidsordningen også.

Les mer her om hvordan en samling i skolehage foregår

Opplæringsvideoer: 

Videoene er laget i samarbeid med Økologisk Norge og Gartneriet på Bygdøy

Published 29. mai 2019 - 14:52 - Updated 16. mai 2022 - 12:19