Skolehage

Sammen med Gartneriet på Bygdøy, Vitenparken Campus Ås eller Lystgården - senter for mat og urbant lanbruk tilbyr lærerutdanningen ved NMBU kompetanseutvikling innen praktisk og pedagogisk bruk av førskolehage og skolehage. Vi tilpasser opplegg rettet mot ansatte i barnehage og skole (trinn 0-13). Hos oss får deltakerne kunnskap og ferdigheter som kreves gjennom årstidene for drift og etablering av en dyrkningsarena. Spesiell vekt vil bli lagt på bærekraftig utvikling gjennom forståelse av forutsetningene for livsprosesser, næringsstoffenes sykluser og betydning av kompostering, vær- og klimaprosesser knyttet til matproduksjon. Bruk, lagring og videreforedling av produktene, samt ernæring blir også vektlagt. Arbeid med dyrking av mat bidrar til at barn og unge kommer tettere på naturen og gjør virkelige erfaringer med den. Skolehagen gir dem en positiv og handlingsorientert tilnærming til bærekraftig utvikling. Vi tar utgangspunkt i konkrete aktiviteter for å knytte an til rammeplanen for barnehagen og læreplanverket i skolen.

Vår etter- og videreutdanning fokuserer på:

  • Å kartlegge fysiske ressurser for etablering av egen skolehage eller førskolehage
  • Å velge omfanget av dyrkningsprosjektet i et spenn fra urter i en kasse eller minihage i en pallekarm, til en større grønnsaks- og blomsterhage, eller til samarbeid med andre lokalt
  • Å bedømme passende oppgaver og didaktiske grep for forskjellige alderstrinn
  • Å arbeide fra konkrete læringsoppgaver til læringsmål («omvendt læreplanarbeid» og baklengsplanlegging)
  • Å organisere arbeidsøkter for ulike alderstrinn
  • Å sette arbeidet og produktene inn i en sosialt meningsfull kontekst
  • Å differensiere oppgavene i forhold til barnas mestringspotensial
  • Å forstå betydning av matproduksjon og ernæring for bærekraftig utvikling

 NMBUs lærerutdanning har siden midten av 1990-tallet årlig holdt kurset Økologiske skolehager og bærekraftig læring. I dag har vi etter- og videreutdanningsprosjekter med Oslo, Hole, Vestby, Lillestrøm og Ås. Vi samarbeider også med Steinerskoler og -barnehager og Montessoriskoler og -barnehager i Oslo, Viken og Vestland fylke om kompetanseutvikling innen praktisk og pedagogisk bruk av kolehage.  

Vi tilrettelegger kompetanseutvikling for barnehagelærere og lærere i trinn 0 - 13. Det er en fordel å involvere ansatte ved skolefritidsordningen også.Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med praktisk eller pedagogisk utvikling av skolehage: Mette Nordby, mette.nordby@nmbu.no, +47 67 23 15 35.

Les mer her om hvordan en samling i skolehage foregår

Opplæringsvideoer: 

Videoene er laget i samarbeid med Økologisk Norge og Gartneriet på Bygdøy

Published 29. mai 2019 - 14:52 - Updated 15. April 2023 - 18:55