Prosjekter

Forskningsprosjekter ved NMBU

Illustrasjon til forskningsavdelingens sider

Nyeste prosjekter

Kartlegging av naturskog gjennom bruk av fjernmåling

1. januar 2017 til 31. desember 2018

40% av Norge er dekket av skog. Det er en naturtype med stor variasjon i struktur og livsmiljø, og med et stort mangfold av arter. NMBU har utviklet...

Universitetsskoler

1. oktober 2017 til 31. desember 2021

Høsten 2018 inngikk NMBU og Akershus fylkeskommune en avtale om samarbeid mellom universitetet og fire videregående skoler - Frogn, Hvam, Ski og Ås.

NMBUs lærerutdanning med i ny satsning på skolebasert kompetanseutvikling

2. mars 2018 til 31. desember 2021

Regjeringen endrer modellen for etterutdanning av lærere. Nå skal skoleeiere inngå partnerskap med universitet- og høgskolesektoren og sammen søke om...

Grisefine lunger - en målrettet og samlet innsats for bekjempelse av luftveissykdom hos gris i Norge.

1. januar 2017 til 1. juni 2021

Vi trenger mer kunnskap om forekomsten av smittestoffene og relevante risikofaktorer for nå målet om å komme frem til korrekte forebyggende tiltak,...

Fast eiendom i endring

1. september 2014 til 30. august 2018

Prosjektet Fast eiendom i endring er et forskningsprosjekt som ser på den jobben kommunen gjør når eiendommer skal endres. Hovedproblemstillingen er...

PlanCoast – Forvaltning og planlegging av arealer og rettigheter i kystsonen.

1. januar 2016 til 31. desember 2019

Forskningsprosjektet undersøker rammevilkårene for en helhetlig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen på tvers av sektorer og...

Se alle prosjekter

For NMBU-forskere (krever innlogging):
- Legg til prosjekt

Sider