Prosjekter

Forskningsprosjekter ved NMBU

Illustrasjon til forskningsavdelingens sider

Nyeste prosjekter

LIVESTOCK - sustainable livestock production

1. April 2019 til 31. mars 2023

LIVESTOCK er et 4-årig prosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd, og hvor vi har som mål å dokumentere bærekraft i norske produksjonssystemer for...

Data driven approach for prediction of power flexibility

1. oktober 2020 til 30. september 2023

The expected outcome of this project is to develop a methodology for prediction and trading of power flexibility, including the development of new...

RECOVER – Biological processes for resources recovery

1. oktober 2015 til 1. oktober 2020

RECOVER skal finne nye prosesser for å gjenvinne fosfor og nitrogen, samtidig som det legges til rette for utnyttelse av energi fra avløpsvannet.

ABC-Salt - Advanced Biomass Catalytic Conversion

1. April 2018 til 31. mars 2022

ABC-Salt will validate a novel route to produce sustainable liquid biofuels at laboratory scale

Klimasmart skogbruk Norge

1. januar 2020 til 31. desember 2024

Vi skal utvikle verktøy som forbedrer skogens motstandsevne mot klimaendringer og som bidrar til reduserte klimagassutslipp ved å erstatte...

UnveilMe: Hvordan kan tarmbakterier påvirke spedbarns utvikling?

1. mai 2020 til 30. April 2022

Forskningsprojsektet skal undersøke hvordan tarmbakterier kan påvirke utviklingen hos spedbarn. Vi vet at disse bakteriene er viktige for helsen vår...

Se alle prosjekter

 

For NMBU-forskere (krever innlogging):
- Legg til prosjekt

Følg oss på sosiale medier

Sider