Prosjekter

Forskningsprosjekter ved NMBU

Illustrasjon til forskningsavdelingens sider

Nyeste prosjekter

CO-CREATING PUBLIC HEALTH

1. oktober 2021 til 30. september 2025

Dette forskningsprosjektet vil frembringe viktig forskningsbasert kunnskap om betydningen av kommunale folkehelsetiltak ved å studere etableringen og...

GoatMilkSCC: Høyt innhold av somatiske celler i geitemelk – betydning for produktkvalitet

1. mai 2021 til 30. juni 2024

I dette prosjektet skal vi forske på hva slags type celler som er tilstede i melka, og hvordan disse cellene påvirker kvaliteten til geitemelka og...

EcoGene – Økonomiske og biologiske virkninger, muligheter og risiko ved bruk av nye genredigeringsverktøy i moderne bioproduksjon

1. august 2019 til 31. mars 2023

EcoGene ser på bruk av nye genredigeringsverktøy som CRISPR i f.eks. i lakse- og kjøttproduksjonen. Vi vil studere eventuelle uønskede genetiske...

MerSmak - Egenskaper ved kjøtt fra gamle norske saueraser

15. juli 2021 til 1. juli 2022

Spiller rase en rolle?
For å bevare de gamle norske husdyrrasene, er økt bruk og kunnskap om de ulike rasenes egenskaper av svært stor betydning...

Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene

1. mars 2021 til 31. desember 2023

Innovasjonsprosjektet tar i bruk stordata og maskinlæring for å utvikle digitale verktøy som skal forhindre feilaktig utbetaling av helserefusjoner,...

NorZymeD- Innovative enzyme technology for the Norwegian bioeconomy

30. november 2018

NorZymeD har som et av de store, næringsrelevante forskerprosjektene i BIOTEK2021, vært et flaggskip for norsk enzymforskning. I prosjektet NorZymeD...

For NMBU-forskere (krever innlogging):
- Legg til prosjekt

Sider