Prosjekter

Forskningsprosjekter ved NMBU

Illustrasjon til forskningsavdelingens sider

Nyeste prosjekter

NMBU bærekraftsarena: Framtidsrettede løsninger på plastproblematikken

14. April 2021 til 31. desember 2024

Plast er et ekstremt verdifullt og massivt brukt materiale som dessverre skaper mange problemer.

NMBU Sustainability Arena: Grønne og smarte byer

14. April 2021 til 31. desember 2024

Arenaens aktiviteter og prosjekter skal baseres på en bred bærekraftstilnærming med fokus på sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Den sosiale...

NMBU Sustainability Arena: Smart landbruk og grønn innovasjon

14. April 2021 til 31. desember 2024

Verdens befolkning forventes å øke fra dagens 7,8 milliarder til opp mot 10 milliarder i 2050. Dette krever en sterk økning i matproduksjonen. Med...

HoliCow: A holistic approach to an old problem: deciphering complex host-microbiome-pathogen relationships in bovine mastitis

1. august 2021 til 31. desember 2024

Prosjektet ser på mikrobiomer i juret hos melkekyr og hvordan dette påvirker mastitt (jurbetennelse). Målet er å bidra med ny kunnskap for å...

LIVESTOCK - sustainable livestock production

1. April 2019 til 31. mars 2023

LIVESTOCK er et 4-årig prosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd, og hvor vi har som mål å dokumentere bærekraft i norske produksjonssystemer for...

Data driven approach for prediction of power flexibility

1. mars 2021 til 28. February 2024

The expected outcome of this project is to develop a methodology for prediction and trading of power flexibility, including the development of new...

For NMBU-forskere (krever innlogging):
- Legg til prosjekt

Sider