Prosjekter

Forskningsprosjekter

Nyeste prosjekter

Kartlegging og overvåking av naturskog med flybåren laser (ALS)

1. januar 2013 til 30. juni 2017

Målet med dette delprosjektet er å undersøke om bruk av laserdata kan gi skognæringen og forvaltningen en kostnadseffektiv metode for storskala...

EDUPROMO : Promoting higher education through collaboration and exchange

1. januar 2022 til 31. desember 2026

In this brand new project, partner universities in Tanzania, Zambia, Uganda and Norway will promote quality and sustainability in higher education by...

circWood

22. juni 2022

Forskningsprosjektet circWOOD utføres on en intgrert del av SirkTRE som skal etablere den helsirkulære verdikjeden for tre. NMBU skal modllerere...

circWood

22. juni 2022

Forskningsprosjektet circWOOD utføres on en intgrert del av SirkTRE som skal etablere den helsirkulære verdikjeden for tre. NMBU skal modllerere...

KlimaGrovfôr-Strategier i grassurfôrproduksjon for å redusere enterisk metanutslipp fra drøvtyggere

1. august 2019 til 31. juli 2023

Overordna mål for prosjektet er å utvikle strategier i surfôrproduksjonen som reduserer enterisk metanutslipp hos drøvtyggere.

DeLignoBact - Bakteriell nedbrytning av lignin

1. desember 2021 til 1. April 2026

I dette prosjektet skal vi lete etter bakterielle enzymer som bryter ned lignin.

Sider