Prosjekter

Forskningsprosjekter ved NMBU

Illustrasjon til forskningsavdelingens sider

Nyeste prosjekter

Realfag for yrkesfagelever

1. august 2019 til 31. desember 2022

Flere elever med bakgrunn fra de tekniske yrkesfagene bør velge ingeniørstudier. Realfag oppleves som lite relevant for yrkesfagelever. I dette...

Presisjonsskogbruk for bedre ressursutnyttelse og redusert råte i norske skoger (PRECISION)

1. januar 2018 til 1. januar 2022

Soppen rotkjuke angriper grantrær, og fører hvert år til store tap for den norske skogindustrien. I dette prosjektet skal vi bruke digitale data fra...

FOSTERING QUALITY GRADUATE AND POSTGRADUATE TRAINING AND RESEARCH THROUGH ENHANCED ACADEMIC COLLABORATION AND MUTUAL STUDENT EXCHANGE (FORTECASE)

5. november 2019 til 31. august 2023

The FORTECASE is a collaboration project between the Veterinary Faculty at NMBU and the School of Veterinary Medicine at the University of Zambia

HUNT En Helse

26. august 2017 til 26. august 2021

HUNT Én Helse er et underprosjekt under Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

The AMS project - New approaches for management and breeding of dairy cows in automatic milking systems (AMS)

1. januar 2016 til 31. desember 2022

In this project we study traits related to breeding, feeding, health and reproduction in dairy cows on AMS farms. Management of AMS farms is also an...

NorENS: Utviklingen av det norske energisystemet i den europeiske energiomstillingen

1. April 2018 til 1. juli 2021

NorENS vil utforske de sannsynlige retningene av den europeiske energiomstillingen. Prosjektet vil utvikle fremtidsorienterte analysemodeller som...

Se alle prosjekter

For NMBU-forskere (krever innlogging):
- Legg til prosjekt

Sider