Prosjekter

Forskningsprosjekter ved NMBU

Illustrasjon til forskningsavdelingens sider

Nyeste prosjekter

Klimasmart skogbruk Norge

1. januar 2020 til 31. desember 2024

Vi skal utvikle verktøy som forbedrer skogens motstandsevne mot klimaendringer og som bidrar til reduserte klimagassutslipp ved å erstatte...

UnveilMe: Hvordan kan tarmbakterier påvirke spedbarns utvikling?

1. mai 2020 til 30. April 2022

Forskningsprojsektet skal undersøke hvordan tarmbakterier kan påvirke utviklingen hos spedbarn. Vi vet at disse bakteriene er viktige for helsen vår...

WelCow: Bedre dyrevelferden i storfebesetninger

1. mai 2020 til 31. desember 2024

God dyrevelferd er viktig. I Norge er den sikret og regulert, men vi trenger likevel økt kunnskap om status for dyrevelferden hos husdyr. Prosjektet...

Realfag for yrkesfagelever

1. august 2019 til 31. desember 2022

Flere elever med bakgrunn fra de tekniske yrkesfagene bør velge ingeniørstudier. Realfag oppleves som lite relevant for yrkesfagelever. I dette...

Presisjonsskogbruk for bedre ressursutnyttelse og redusert råte i norske skoger (PRECISION)

1. januar 2018 til 1. januar 2022

Soppen rotkjuke angriper grantrær, og fører hvert år til store tap for den norske skogindustrien. I dette prosjektet skal vi bruke digitale data fra...

FOSTERING QUALITY GRADUATE AND POSTGRADUATE TRAINING AND RESEARCH THROUGH ENHANCED ACADEMIC COLLABORATION AND MUTUAL STUDENT EXCHANGE (FORTECASE)

5. november 2019 til 31. august 2023

The FORTECASE is a collaboration project between the Veterinary Faculty at NMBU and the School of Veterinary Medicine at the University of Zambia

Se alle prosjekter

 

For NMBU-forskere (krever innlogging):
- Legg til prosjekt

Følg oss på sosiale medier

Sider