Prosjekter

Forskningsprosjekter ved NMBU

Illustrasjon til forskningsavdelingens sider

Nyeste prosjekter

STARVOX - Innvirkning av sult og oksidativ stress på denitrifiserende bakterier: basis for innovativ lystgassreduksjon og industrielle applikasjoner

1. oktober 2021 til 30. April 2025

Bakterier i jord er hovedkilden til lystgassutslipp. STARVOX skal fordype kunnskapen om bakteriers regulering av lystgassproduksjon, med det...

Utvikling av ny enzymteknologi for resirkulering av plast (ENZYCLIC)

1. desember 2021 til 1. desember 2025

ENZYCLIC-prosjektet kombinerer biokjemi, kjemi og samfunnsvitenskap for å aksellerere utviklingen av ny teknologi for resirkulering av plast.

Mangfold

1. august 2017 til 23. juni 2023

Målet for prosjektet er utfo­­­­­rsking av mangfold i det urbane naturfagrommet.

Lærerkompetanse i bærekraftig utvikling

1. september 2020 til 30. April 2024

Utdanning for bærekraftig utvikling er en utdanning som har som mål å utdanne mennesker som kan bidra til et mer bærekraftig og rettferdig samfunn...

Dokumentasjon og utvikling av pedagogisk praksis på EIK Lab

1. juni 2021 til 31. desember 2023

PhD-prosjektets objekt – pedagogisk praksis i EIK Lab - som er et godt eksempel på en nedenfra og opp pedagogisk innovasjon som svarer opp...

Studentaktiv læring i høyere utdanning

1. januar 2021 til 31. desember 2024

Vårt fokus er utvikling av studentaktive læringsformer i høyere utdanning, og effekten dette har på læring

For NMBU-forskere (krever innlogging):
- Legg til prosjekt

Sider