Prosjekter

Forskningsprosjekter ved NMBU

Illustrasjon til forskningsavdelingens sider

Nyeste prosjekter

Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene

1. mars 2021 til 31. desember 2023

Innovasjonsprosjektet tar i bruk stordata og maskinlæring for å utvikle digitale verktøy som skal forhindre feilaktig utbetaling av helserefusjoner,...

NorZymeD- Innovative enzyme technology for the Norwegian bioeconomy

30. november 2018

NorZymeD har som et av de store, næringsrelevante forskerprosjektene i BIOTEK2021, vært et flaggskip for norsk enzymforskning. I prosjektet NorZymeD...

AQUAeD - On-site monitoring of aquaculture impact on the environment by open-source nanopore eDNA analysis

1. juni 2021 til 31. mai 2025

Prosjektet har som mål å kunne implementere en helt ny og enklere standard for å måle miljøtilstand basert på DNA.

SIMBA – Sustainable Innovation of Microbiome Applications in the Food System

1. november 2018 til 1. oktober 2022

Kan kjent kunnskap om fermentering av mat brukes på proteinrike, plantebaserte råvarer som vi ikke spiser i dag? I SIMBA undersøker vi hvordan...

Single cell protein production by anaerobic respiration (AnaPro)

1. september 2021 til 31. desember 2025

En stadig tettere befolket verden krever nye, bærekraftige løsninger for produksjon av mat og fôr. I dette prosjektet forsker vi på nye løsninger for...

NMBU bærekraftsarena: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

14. April 2021 til 31. desember 2024

Arenaen som jobber for bærekraftige byer og lokalsamfunn vil utforske lokale transformasjoner i møte med globale utfordringer. Prosjektet er også...

For NMBU-forskere (krever innlogging):
- Legg til prosjekt

Sider