SiEUGreen: For morgendagens bærekraftige og motstandsdyktige byer

Av Hugo Andrè Mowinckel Nilsen

SiEUGreen
SiEUGreenFoto: Hugo Nilsen

Kan vi bygge byer og boliger som effektivt og trygt resirkulerer og gjenutnytter det vi skyller i toalettet? På NMBU i Ås har ny teknologi i et sirkulært system i flere år omgjort avfall fra studenttoaletter, til biogass, viktig plantenæring og sunne friske grønnsaker. Med små desentraliserte anlegg kan vi produsere biogass, strøm og trygg mat, i syklus, rett tilbake til beboerne. Les mer og se video nederst!

Med økende geopolitisk uro, urbanisering og stadig mer press på miljøet har SiEUGreen-prosjektet vært et betydningsfullt initiativ for å styrke båndene mellom Den europeiske unionen (EU) og Kina. Samarbeidsprosjektet har arbeidet for å forbedre sirkulær ressursutnyttelse og urbant jordbruk, med mål om å øke mattrygghet, ressursbrukseffektivitet, og utvikling av smarte og motstandsdyktige byer.

SiEUGreen-prosjektets oppdrag har vært å fremme samarbeidet mellom EU og Kina, som begge har unike utfordringer og erfaringer knyttet til byutvikling. Kina har opplevd en rask urbanisering, noe som har ført til utfordringer som avfallshåndtering, miljøforringelse og manglende kommunikasjon mellom byens beboere. På den andre siden har EU utviklet ekspertise innen urbant jordbruk, men står overfor utfordringer som energi- og vannbevaring, avfallsreduksjon og klimagassutslipp. Sammen signerte derfor Kinas statsminister Li Keqiang og EU en felleserklæring om Kina-EU-partnerskap for urbanisering i 2013 for å takle disse problemene.

SiEUGreen har her fokusert på konkrete løsninger for å møte viktige utfordringer. Arbeidet har utviklet teknologi som kombinerer svært betydelig vannsparing, god utnyttelse av verdifulle ressurser i meningsfulle kretsløp, og produsjon av energi fra det vi ellers i dag oppfatter som avfall. Samtidig har prosjektet koblet dette til dyrking av grønnsaker og kunnet resirkulere trygg mat til boligen som systemet var koblet til.

Ved å bygge ut et mindre desentralisert system, har prosjektet testet teknologien i full skala, med norske studenter på Campus Ås og NMBU. Resultatet er en helt ny og innovativ måte å gjenvinne kommunalt avfall og rense kloakk for å bedre ressursutnyttelsen og gjenopprette urbane økosystemer.

SiEUGreen har samtidig skapt sosiale arenaer for bybeboere gjennom initiativer som grønnsakhager og balkonggrønnsakhager. Dette har ført til økt sosial deltakelse og følelse av fellesskap, spesielt blant sårbare grupper som eldre og funksjonshemmede, ved å dele kunnskap og erfaringer knyttet til urbant jordbruk.

Gjennom tett samarbeid mellom forskere, teknologileverandører, små og mellomstore bedrifter (SMEs), finansiører, lokale myndigheter og kritiske sammfunsaktører har SiEUGreen styrket samarbeidet mellom EU og Kina innen urbant jordbruk. Prosjektet har tjent som en bro for å dele kunnskap og dagens beste praksis, og har bidratt til å legge til rette for intensivt samarbeid mellom internasjonale forskningsinstitusjoner og bedrifter.

SiEUGreen-prosjektet ble ledet av NMBU og har vært støttet av Den europeiske unionens Horizon 2020-program for forskning og innovasjon og Kinas vitenskaps- og teknologidepartement.

En visjon for byer i fremtiden

SiEUGreen har spiren til langt mer enn et akademisk prosjekt; sammen har det hjulpet oss å se helt nye muligheter for bærekraftige og motstandsdyktige byer. Ved å adressere utfordringene knyttet til mattrygghet, ressursbrukseffektivitet og sosial bærekraft, har SiEUGreen bidratt med ny og kraftig teknologi til å forme byer og samfunn. Prosjektets aktive samarbeid mellom interessenter, utvikling av bærekraftige forretningsmodeller og grundig evaluering av økonomiske, miljømessige og sosiale virkninger har sørget for at prosjektets påvirkning vil kunne vedvare i fremtiden.

NMBU ser nå etter norske kommuner og private aktører som er klare for å ta et viktig neste steg i sirkulær- og innovativ eiendoms- og samfunnsutvikling. På Campus Ås er det også mulig å besøke laboratoriet og bobleveksthuset (med såpeboblevegger), der forskningsarbeidet og dyrkingen videreutvikles. Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Lær mer - se video av prosjektet her!

Publisert - Oppdatert

Del på