GreenSmart

NMBU Bærekraftsarena: Grønne og smarte byer

GreenSmart utvikler og koordinerer aktiviteter og prosjekter som setter søkelys på bærekraftig urban utvikling. Arenaen sikter inn på overlappet mellom sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft og utforsker mulighetene for grønne og smarte byer.

GreenSmart
14. Apr 2021 - 31. des 2024
NMBU
Om prosjektet

GreenSmart er en av fem bærekraftsarenaer på NMBU, som pågår fra 2021 til 2024. Arenaen vil bruke ressurser på utvikling og koordinering av de ulike fagområdene på fakultetene ved NMBU. Særlig gjennom samarbeidsprosjekter knyttet til forskning og utvikling, samt utvikling av tverrfaglige og transfaglige emner og studieprogram (inkl. EVU). Prosjektet er forankret innen alle de syv fakultetene, samt NMBU Læringssenter og formidlings- og læringsarenaen Vitenparken.

Arenaen innehar et bredt faglig mangfold, med samlet fokus på bærekraftig byutvikling. Dette omfatter en stor rekke interessante fagområder, som ressursbruk og energi, økologiske kretsløp, sirkulær økonomi, sosiale forskjeller, urbant landbruk og entreprenørskap. Eksterne partnere er også engasjert gjennom partnerskap med Pådriv, og vi oppfordrer andre eksterne aktører med interesse for samarbeid til å ta kontakt.

Arenaen vil arbeide for å utvikle og etablere gode møteplasser og seminarserier, både fysisk og digitalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker samtidig å være et inkluderende hjem og vertskap for ansatte, studenter og eksterne parter. Der fellesnevneren er engasjement i konkrete prosjekter og temaer, med gjensidige lærings- og samarbeidsmuligheter, på alle emner knyttet til grønne og smarte byer.

Arrangement
1
Apr
Lunsjseminar med GreenSmart og Læringssenteret på Bikuben i april!

Når: Fredag 1. april 2022. Tidspunkt: 12:00 - 14:00

Hvor: Bikuben på Campus Ås, Grønn Uke. Stream digitalt på Zoom: Zoom-lenke

Program:

Møteledelse – Trine Hvoslef-Eide, Prosjektleder for GreenSmart bærekraftsarena

- Case

12:00 Erfaringer fra masterprogram i urbant landbruk og følgeforskning om læring v/professor Sigrid Gjøtterud, ILU, RealTek

- Verktøy

12:25 Master i entreprenørskap og innovasjon – digitalressurs Ser-vi-etter og mentoropplæring v/ universitetslektor Nils Sanne, HH

12:50 pause

13:00 Master i agroøkologi – verktøykasse – klikkbar handlingsorientert læringsmodell og studenterfaringer v/ Anna Marie Nicolaysen, Marie Henriksen Bogstad, og Kristiane Brudevoll, agroøkologi-gruppa, Biovit

- Viderearbeid

13:25 Søknad om et senter for fremragende utdanning – 360° Academy v/ professor Elin Kubberød, HH

13:50 Fellesdiskusjon

14:00 Slutt

Nytt fra prosjektet

Første GreenSmart frokostseminar i 2022 er nå tilgjengelig

GreenSmart-seminarene er korte samlinger som belyser viktige temaer, utfordringer og prosjekter på campus og i samfunnet. Fokuset er bærekraftig byutvikling, og tematikken spenner fra urban utvikling og dyrking, til sosial ulikhet og entreprenørskap. Årets første frokostseminar gir spennende innblikk i arbeid og prosjekter hos Eik LabDigital eiendomsforvaltning og Ard Innovation.

Klikk her for å se opptaket av seminaret!

Forum for sirkulær økonomi i avløpsbransjen

GreenSmart ønsker det nye forumet hjertelig velkommen i bærekraftsarenaens aktiviteter. 

Vi anbefaler alle med interesse i tematikken om å besøke det nye nettstedet, samt å kontakte forumet med eventuelle spørsmål og tanker om mulige samarbeid.

Deltakere

Trine Hvoslef-Eide
Trine Hvoslef-Eide
Prosjektleder
Anna Marie Nicolaysen
Anna Marie Nicolaysen
Urbant landbruk og samfunn.
Elisabeth Iversen
Elisabeth Iversen
Skolehager
Helen Kristine French
Helen Kristine French
Vann, jord, næringsstoffer i kretsløp.
Jorge Mario Marchetti
Jorge Mario Marchetti
Ressurser og energi.
Nils Sanne
Nils Sanne
Samfunn og økonomi.
Roberta Cucca
Roberta Cucca
Bærekraftig bygging
Michael Kirby Moulton
Michael Kirby Moulton
Transfaglige læringsressurser

Eksterne deltakere

Solveig Arnesen, Vitenparken