Studier

Bachelorprogram:

 • Dyrepleie

  Dyrepleierutdanningen ved NMBU Veterinærhøgskolen kvalifiserer til autorisasjon som dyrepleier i Norge. Studiet er normert til seks semestre og gir 180 studiepoeng.


  Det er økende etterspørsel etter dyrepleiere fra legemiddelfirmaer, fôrleverandører, hestesentre, forsikringsbransjen og utstyrsleverandører til det veterinærfaglige området. Arbeidsmarkedet er sammensatt og behov for dyrepleiere har vært jevnt stigende. Yrket er i stor utvikling, som er utfordrende og spennende for fremtidige dyrepleiere. Etterspørselen etter dyrepleier er også stor - og økende - i landets smådyrklinikker.

Profesjonsutdanning:

 • Veterinærmedisin

  Det veterinærmedisinske studiet er en profesjonsutdanning som fører frem til graden cand.med.vet. og autorisasjon som veterinær.

  Etter fullført veterinærstudium får du autorisasjon som veterinær og kan gå ut i jobb på alle de ulike fagområdene som studiet kvalifiserer til. Noen veterinærer tar også mer utradisjonelle yrkesvalg, da utdannelsen er bred og grundig. De fleste forbinder veterinærstudiet med den praktiserende veterinæren innen fagområdene smådyrmedisin, hestemedisin, produksjonsdyrmedisin og akvamedisin, men mange veterinærer arbeider også med dyrevelferd, folkehelse og mattrygghet.

  Mulige arbeidsplasser er som ansatt/privatpraktiserende på dyreklinikker, privatpraktiserende som veterinær på landsbygda, Mattilsynet, NMBU, departementer, Veterinærsinstituttet, legemiddel og fôrbransjen, forsikringsbransjen, akvanæringen, dyreorganisasjoner og interesseorganisasjoner for husdyrnæringene. Arbeidet kan bestå i forebygging, rådgivning og diagnostisering og behandling av enkelt dyr eller på besetningsnivå, forvaltning, undervisning, forskning og utvikling.

Forskerudanning:

 • Ph.d veterinærvitenskap


  Ph.d.-programmet er normert til tre års fulltidsstudier, fordelt på minimum 30 studiepoeng med doktorgradsutdanning og minst 2,5 år med forskningsarbeid. Noen har fire års ansettelse, noe som gir utvidet tid til forskningsdelen eller mulighet for annet faglig arbeid ved NMBU Veterinærhøgskolen.

   

  Ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap er en forskerutdanning som skal utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå. Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet innen veterinærmedisinske fag inkludert dyrevelferd, mattrygghet og helse, samt for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt relatert til produksjonsdyr, fisk eller selskapsdyr. 

Etter- og videreutdanning:

 • Kurstilbud ved Senter for etter- og videreutdanning
  Senter for etter- og videreutdanning tilbyr en rekke kurs man kan for å få faglig påfyll eller endt utdannelse.
 • Europeisk veterinærspesialist (diplomatutdanning)
  I veterinærmedisin er det mulig å utdanne seg som europeisk spesialist (diplomat) i flere ulike fagfelt. Denne videreutdanningen tar vanligvis 3-4 år etter fullført veterinærutdannelse.

  Som veterinærspesialist vil man kunne inneha en rolle som bindeledd mellom akademia og praksis, bidra i opplæring og utdanning av studenter og kolleger, samt være aktuell som henvisningspart ved behov.

Akkreditering – EAEVE

Published 22. juni 2017 - 12:39 - Updated 3. desember 2020 - 14:26