Studier

Bachelorprogram:

Profesjonsutdanning:

Forskerudanning:

Etter- og videreutdanning:

Akkreditering – EAEVE

 

«Fiskevelferden skal bedres»

Marianne Moljord
Foto
NMBU
Et av de største problemene oppdrettsnæringen har, er lakselusa. Ulike behandlingsmetoder og legemidler er forsøkt, men alternativene er få på grunn av resistens hos lusa. En av metodene er den omdiskuterte varmtvannsmetoden. Veterinærstudent Marianne Moljord er involvert i et prosjekt som skal forsøke å bevise at det å utsette fisken for varmt vann ikke er god fiskevelferd.

Dyrevelferd er et tema med stadig økende fokus, og er viktig for mange forbrukere når de velger hvilken mat de skal kjøpe. Å la fisken gå gjennom en smertefull behandling er verken godt for fisken eller god butikk. Fisk dekkes også av dyrevelferdsloven, og det å ha fokus på fiskevelferd er svært viktig.


Les mer om Mariannes prosjekt og andre banebrytende studenter ved NMBU på banebryter.no

Published 22. juni 2017 - 12:39 - Updated 13. oktober 2020 - 10:34