Om oss

Veterinærmedisinen tar for seg dyrehelse og dyrevelferd. Sentralt står kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Fagfeltet omfatter både produksjonsdyr og oppdrettsfisk samt sports- og familiedyr.

Samfunnsmedisinen tar for seg alle sider ved forebygging av smitte fra dyr til mennesker – et fagfelt som blir stadig viktigere.

Økt forståelse for sammenhengen mellom humanhelse og dyrehelse er avgjørende for å møte noen av nåtidens største helseutfordringer. Nesten 80 prosent av alle kjente infeksjonssykdommer som rammer mennesker, stammer fra dyr.

På NMBU Veterinærhøgskolen utdanner vi veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap, og vi forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

Vi driver også vårt dyresykehus, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar imot pasienter fra hele landet.

Høy kompetanse og avansert utstyr, sammen med det ypperste innen laboratorietjenester, sikrer pasientene våre optimal behandling.

Veterinærhøgskolen skal utdanne veterinærer som:

  • har gode grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen veterinærmedisin slik at de kan arbeide for å bedre dyrehelse, folkehelse og dyrevelferd
  • forstår både betydningen av begrepene «én helse – én verden» og «dyrets egen verdi» og handler etisk i tråd med dette
  • har en bred forståelse av naturvitenskapelige problemstillinger og er i stand til å identifisere, formulere og løse komplekse problemstillinger innenfor det veterinære arbeids- og forskningsfeltet
  • har evnen til å kommunisere på en forståelig, effektiv og respektfull måte med klienter, offentligheten, kolleger og ansvarlige myndigheter
  • kjenner sine faglige begrensninger, og ivaretar faglig ansvar gjennom videreutdanning, opplæring og faglig utvikling gjennom hele livet

NMBU Veterinærhøgskolen består av de fire instituttene
Institutt for prekliniske fag og patologi
Institutt for parakliniske fag
Institutt for produksjonsdyrmedisin
 Institutt for sports- og familiedyrmedisin

Ledergruppen ved NMBU Veterinærhøgskolen:

Dekan Anne Storset
Instituttleder Ane C. W. Nødtvedt , Institutt for produksjonsdyrmedisin
Instituttleder Arild Espenes, Institutt for prekliniske fag og patologi
Instituttleder Thea B. Blystad Klem, Institutt for parakliniske fag
Instituttleder Åse Ingvild Risberg, Institutt for sports- og familiedyrmedisin
Administrasjonssjef Hilde Fossum

Organisasjonskart (last ned PDF)

 

Veterinærhøgskolens forskningsutvalg (FU) er ledet av Espen Rimstad.
Veterinærhøgskolens studieutvalg (SU)  er ledet av Lisbeth Hektoen.

Informasjon om fakultetsstyret ved Veterinærhøgskolen finnes her.

Smådyrklinikken på Adamstuen, NMBU. På bildet: John Debenham (veterinær) undersøker før keisersnitt på en kanin.

 

Published 22. juli 2015 - 12:34 - Updated 27. september 2022 - 14:33