Om oss

Veterinærmedisinen tar for seg dyrehelse og dyrevelferd. Sentralt står kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Fagfeltet omfatter både produksjonsdyr og oppdrettsfisk samt sports- og familiedyr.

Samfunnsmedisinen tar for seg alle sider ved forebygging av smitte fra dyr til mennesker – et fagfelt som blir stadig mer etterspurt.

Økt forståelse for sammenhengen mellom humanhelse og dyrehelse er avgjørende for å møte noen av nåtidens største helseutfordringer. Nesten 80 prosent av alle kjente infeksjonssykdommer som rammer mennesker, stammer nemlig fra dyr.

På NMBU Veterinærhøgskolen utdanner vi veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Høy kompetanse og avansert utstyr, sammen med det ypperste innen laboratorietjenester, sikrer pasientene ved alle klinikkene våre optimal behandling.

Virksomheten vår er organisert under fire institutter:

Smådyrklinikken på Adamstuen, NMBU. På bildet: John Debenham (veterinær) undersøker før keisersnitt på en kanin.

Smådyrklinikken på Adamstuen, NMBU. På bildet: John Debenham (veterinær) undersøker før keisersnitt på en kanin.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Published 22. juli 2015 - 12:34 - Updated 24. mars 2017 - 11:02