Om oss

Ledelse:

Veterinærhøgskolens ledelse består foruten dekan Anne Storset og administrassjonsjef Bendt Rimer av:

Virksomheten vår er organisert under fire institutter. Instituttledere inngår i Veterinærhøgskolens ledergruppe:

Veterinærmedisinen tar for seg dyrehelse og dyrevelferd. Sentralt står kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Fagfeltet omfatter både produksjonsdyr og oppdrettsfisk samt sports- og familiedyr.

Samfunnsmedisinen tar for seg alle sider ved forebygging av smitte fra dyr til mennesker – et fagfelt som blir stadig mer etterspurt.

Økt forståelse for sammenhengen mellom humanhelse og dyrehelse er avgjørende for å møte noen av nåtidens største helseutfordringer. Nesten 80 prosent av alle kjente infeksjonssykdommer som rammer mennesker, stammer nemlig fra dyr.

På NMBU Veterinærhøgskolen utdanner vi veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Høy kompetanse og avansert utstyr, sammen med det ypperste innen laboratorietjenester, sikrer pasientene ved alle klinikkene våre optimal behandling.

 

Smådyrklinikken på Adamstuen, NMBU. På bildet: John Debenham (veterinær) undersøker før keisersnitt på en kanin.
Smådyrklinikken på Adamstuen, NMBU. På bildet: John Debenham (veterinær) undersøker før keisersnitt på en kanin.
Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Published 22. juli 2015 - 12:34 - Updated 27. mars 2020 - 9:52