Innovativ undervisning ved MINA

NMBU ønsker å bygge kompetanse og fremme initiativer innen innovativ undervisning. For fjerde året på rad er det delt ut støtte til prosjekter med mål om å utvikle undervisningen. Seks prosjekter er tildelt støtte i 2019, og to av disse er fra MINA.

Koble teori og praksis

Innsjøer er dynamiske systemer som viser store sesongmessige og årlige variasjoner, og det er nær kobling mellom hendelser i nedbørfeltet og de fysiske, kjemiske og biologiske prosessene i vannet. Erfaring viser at det kan være vanskelig å formidle slike komplekse sammenhenger på en teoretisk måte. MINAs undervisere skal i et av prosjektene styrke koblingen mellom praktisk og teoretisk undervisning.

Innsjø på nett

– Målet er å etablere et digitalt utelaboratorium, og gi studentene mulighet til å se og dermed forstå sammenhengene mellom endringer i miljøforhold som studentene selv observerer, for eksempel værendringer, og prosessene i en innsjø, sier MINAs professor Gunnhild Riise.

Dette skal gjøres ved å sanntidsdata automatisk i innsjøen. Disse skal igjen gjøres tilgjengelig via en internettbasert plattform som setter måleresultatene i sammenheng med for eksempel værdata.

Prosjektets fulle tittel er «Årungen online – etablering av et utelaboratorium for realitetsnær undervisning i limnologi». Det skal integreres i emnene VANN200 - Hydrologi, VANN210 - Limnologi/ferskvannsøkologi, VANN211 - Limnologiske metoder og VANN300 - Vannforurensning I. Prosjektledere er Gunnhild Riise og Thomas Rohrlack. 

Viktig kunnskap om marine arter

Førstelektor Ronny Steen har fått midler til å lage og bruke digitale 3D-modeller og virtuell virkelighet (VR) for å redegjøre for sammenhengen mellom bygning og levesett hos norske sjøpattedyr.

Han er emneansvarlig for ZOOL210 – Virveldyr. I det emnet skal studentene kunne identifisere norske virveldyr til art ut fra utseende, lyder og sportegn. De skal også kunne redegjøre for sammenhengen mellom bygning og levesett.
– Av praktiske årsaker har vi ingen arter av sjøpattedyr i studiesamlingen vår, sier Steen.
– De er jo for store.
– Det er uheldig siden kunnskap om dyrelivet langs kysten og i havet er viktig.

Digitale hvaler

Han skal derfor lage digitale 3D-modeller av de fleste hvalartene som opptrer langs norskekysten. Ved hjelp av VR-briller kan studentene studere dyrene i detalj i «virkelig» størrelse.
– Dette blir en god anledning til å kombinere forskjellige læringsaktiviteter på en ny måte, sier Steen.

– Prosjektet vil gjøre det mulig for studentene å studere sjøpattedyr på et detaljnivå som ellers ikke hadde vært praktisk mulig.

Her finner du link til en 3D-modell av en knølhval som er laget til emnet tidligere.

 

 

Published 19. juni 2019 - 14:15 - Updated 19. juni 2019 - 15:19