Cathrine Glosli

Cathrine Glosli

Seniorrådgiver

  • Fakultetsadministrasjon, MINA

Jeg jobber med kommunikasjon, forskningsformidling, webkultivering og sosiale medier ved NMBU.

Jeg er ansvarlig for forskningsformidling og nettsider ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). 

Jeg er ekstern mediekontakt, følger opp medieforespørsler. Jeg arrangerer vitenskapsformidlingsaktiviteter, som for eksempel stands på arrangementer. Andre ansvarsområder inkluderer publisering og vedlikehold av innhold på fakultetets interne og eksterne nettsider. Jeg er også administrator for og innholdsprodusent for fakultetets sosiale medier.

Jeg har samarbeidet om et bredt spekter av forskningsprosjekter med formidling, fra mindre selvfinansierte prosjekter til NFR- og EU-prosjekter.

Bakgrunn: Jeg har en mastergrad i økologi.