IKBM sin evalueringspris våren 2015

Vårsemesteret 2015 gjekk prisen til: 

 Emne  Ansvarleg
 BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi  Dzung Diep  
 MVI292 Immunsystemet, mat og helse  Tor Lea        
 STAT200 Regresjon  Hilde Vinje    
 BIO233 Eksperimentell miljømikrobiolog  Knut Rudi
 KJM311 Organisk spektroskopi  Yngve Stenstrøm   
 BIO332 Eksperimentell molekylær mikrobiologi   Åsa Frostegård
 KJM100 Generell kjemi  Morten Sørlie
 MVI273 Melk og melkebehandling  Gerd Vegarud
 STIN300 Statistisk programmering i R  Lars Snipen

Prisen er pålydande kr. 10 000,- og skal nyttast til føremål som stimulerar til vidare utvikling av fag, pedagogisk kvalitet og/eller ytterligare forbetring av undervisninga. 

Vi gratulerer vinnarane! 

Published 28. november 2016 - 12:37 - Updated 23. mai 2017 - 19:16