2016

Klimaendringene gjør Svalbardreinen enda mindre

Klimaendringene gjør Svalbardreinen enda mindre

At isbjørnen strever i et varmere klima vet vi, men også Svalbardreinen er preget. Gjennomsnittlig har dyra mistet sju kilo kroppsvekt de siste 21 år og det har blitt flere av dem.

Bakteriociner – det nye våpenet mot antibiotikaresistente bakterier

Bakteriociner – det nye våpenet mot antibiotikaresistente bakterier

Bakteriociner har et stort potensiale som antimikrobielle midler både innenfor medisinen og i matindustrien. De kan bidra til å løse eksisterende og fremtidige problemer forbundet med antibiotikaresistens. 

Oljete fingre gir engasjerte siv.ing.studenter

Oljete fingre gir engasjerte siv.ing.studenter

Som ledd i å nå målet om enda mer fremragende undervisning har NMBU gitt ekstra midler til seks innovative undervisningsprosjekter som prøver ut nye metoder. Her er ett av dem.

Hva skjer med helsen når vi får i oss mange typer hormonforstyrrende stoffer?

Hva skjer med helsen når vi får i oss mange typer hormonforstyrrende stoffer?

Vi vet lite om hvordan blandinger av kjemikalier virker på kroppen og hormonene våre. Nå skal norske og internasjonale forskere tette kunnskapshullene. 

Hvem i Skandinavia gjemmer penger i skatteparadis?

Hvem i Skandinavia gjemmer penger i skatteparadis?

Handelshøyskolen NMBU, ved professor Annette Alstadsæter har fått fri prosjektstøtte til sitt prosjekt "How to tax capital in a globalized world? Lessons for population-wide administrative data" hvor blant annet svaret på spørsmålet i overskriften vil gis.

Fremtidens diabetes er her

Fremtidens diabetes er her

De nye nasjonale retningslinjene for diabetes gir et helt nytt bilde på hvordan helsetjenesten tilnærmer seg diabetes.

NMBU-forskere får støtte til nye prosjekter innen bioøkonomi, klima og internasjonale forskningssamarbeid

NMBU-forskere får støtte til nye prosjekter innen bioøkonomi, klima og internasjonale forskningssamarbeid

Flere nye forskningsprosjekter ved NMBU får støtte fra Forskningsrådets programmer.

- Colombia er fortsatt langt unna fred

- Colombia er fortsatt langt unna fred

- Dette er det rette saken å gi Nobels fredspris til, men Juan Manuel Santos er langt fra en helgen og Colombia er dessverre fortsatt langt unna fred, sier NMBUs John-Andrew McNeish om lørdagens fredsprisutdeling.

Hva skal til for å få dispensasjon fra plan- og bygningsloven?

Hva skal til for å få dispensasjon fra plan- og bygningsloven?

Er det virkelig sånn at det er lettere å få dispensasjon for noen enn for andre?  Nå har saksbehandlerne avslørt sin hemmelighet.

Frykter gatehunder bringer med seg farlige sykdommer

Frykter gatehunder bringer med seg farlige sykdommer

"Vi frykter den dagen rabiesvirus blir påvist hos en av våre pasienter," skriver NMBU-veterinærer i en kronikk hos Forskning.no.

Humanitær politikk og praksis i et klima i endring

Humanitær politikk og praksis i et klima i endring

Vi må tenke nytt for å kunne knytte kortsiktig humanitære kriser med langsiktig bærekraftig tilpasning til klimaendringer.

Satser på kvalitet i utdanningen

Satser på kvalitet i utdanningen

For NMBU har 2016 vært sterkt preget av fokus på kvalitet i utdanningen. Arbeidet fortsetter videre i 2017. 

To Toppforsk-prosjekter til NMBU

To Toppforsk-prosjekter til NMBU

Hvordan påvirker parasitter nervesystemet til folk og dyr? Og hvordan former den grønne økonomien styringsmodeller og utvikling i Sør? 

May the forest be with you

May the forest be with you

Er du Star Wars-fan? Skogen er minst like spennende som en science fiction-film. Derfor gjør vi lurt i å ta vare på den, mener NMBU-professor Anne Sverdrup-Thygeson.

Mer kunnskap om algeoppblomstring

Mer kunnskap om algeoppblomstring

12 års forskningsarbeid har frambrakt ny kunnskap om hvordan oppblomstringer av alger fungerer. Klima, parasitter og evolusjon spiller en viktig rolle.

Regjeringa sin nye bioøkonomistrategi

Regjeringa sin nye bioøkonomistrategi

NMBU er ein sjølvskriven samarbeidspartnar og kunnskapsleverandør til Regjeringa sin nye bioøkonomistrategi.

Kartlegger grisens følelsesliv

Kartlegger grisens følelsesliv

Hva sier grisens grynt, snøft og hyl om dyrets følelsesliv? Det skal det europeiske forskningsprosjektet Soundwel finne ut mer om. Prosjektet er ett av tre NMBU-prosjekter innen dyrehelse og dyrevelferd som finansieres av EU.

Bioøkonomien inntar grisebingen

Bioøkonomien inntar grisebingen

Norge har rik tilgang på biomasse, som trær, tang og tare og gras. Nå leter NMBU-forskere etter de grisene som er godt egnet til å foredle lokale fôrressurser.

Nye prosjekter - full pott for NMBU

Nye prosjekter - full pott for NMBU

Da forskningsmidler for jordbruk og matindustri på 71 millioner kroner skulle fordeles, søkte NMBU om fem forskningsprosjekter. Samtlige søknader ble innvilget.

Årets julegave til siv.ing.studentene

Årets julegave til siv.ing.studentene

Nå kan NMBUs grønne sivilingeniører juble over at de får bedre fasiliteter, for Kunnskapsdepartementet tildeler 35 mill. kroner til rehabilitering av lokalene de holder til i.

Gi deg selv i julegave

Gi deg selv i julegave

Jakter du på den unike julegaven? Hva med å gi deg selv? Det er både enklere og rimeligere enn du tror. NMBUs sivilingeniørstudenter gir deg oppskriften.

Kartlegger naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge

Kartlegger naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge

Norsk reiseliv er i kraftig vekst. Nå vil forskere vite mer om omfang og hvordan norsk natur brukes for å skape kommersielle reiselivsaktiviteter.

Pengedryss til skogfagsstudenter

Pengedryss til skogfagsstudenter

Den 24. november delte landbruks- og matminister Jon Georg Dale ut 350.000 kroner i stipend til 7 skogfagsstudenter. Simen Løken fra Trysil fikk pris for å ha levert kullets beste masteroppgave.

Myter om mat fra havet

Myter om mat fra havet

Sjømat og fiske hører sommeren til. Men hvordan kan du vite at rekene er ferske og blåskjellene er friske? Og kan all fisk spises om sommeren?

Akademisk dugnad i praksis

Akademisk dugnad i praksis

Khaled Khalil er utdannet innen matvitenskap i Syria, og har fått praksisplass i meieriet ved NMBU.

 

 

Samling til bekjempelse av skrantesjuke

Samling til bekjempelse av skrantesjuke

Et to dagers seminar i Oslo satte fokus på bekjempelsen av sykdommen skrantesjuke hos hjortedyr. Formålet var å samle oppdatert kunnskap om sykdommen og ta opp hvilke strategier som er best for å bekjempe sykdommen.

Er husdyrgjødsel fra slakterier en risiko for plantehelse?

Er husdyrgjødsel fra slakterier en risiko for plantehelse?

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), hvor NMBU er tungt inne i mange av faggruppene, har foretatt en vurdering av risiko for plantehelse ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier.

 

Positive til tigere i nabolaget

Positive til tigere i nabolaget

Korridorer mellom vernede områder hjelper tigere med komme seg fra A til B uten at lokalbefolkningen lider negativt, viser en ny studie fra NMBU. 

Ugras i eng og beitemark

Ugras i eng og beitemark

Sivarter er et økende ugrasproblem som reduserer næringsverdien i grasavlingene. Doktorgradsforskningen til Wiktoria Kaczmarek-Derda vil bidra med mer kunnskap om hvordan sivartene kan bekjempes i eng- og beitemarkene våre.

NMBU-student med råd til Orkla om bærekraft

NMBU-student med råd til Orkla om bærekraft

NMBU-student Lauren Guido ble valgt ut til et team med studenter som skal utrede og rådgi Orkla om hvordan selskapet kan bli mer attraktivt for unge forbrukere gjennom mer fokus på bærekraftige løsninger.

Kommunene utnytter ikke spillemidlene godt nok

Kommunene utnytter ikke spillemidlene godt nok

Til tross for at myndighetene har vektlagt at en større andel av spillemidlene skal gå til egenorganisert fysisk aktivitet, søker ikke kommunene om midler til dette.

Invitasjon til seminar: Bekjempelse av skrantesjuke i Norge – hvilke strategier er best?

Invitasjon til seminar: Bekjempelse av skrantesjuke i Norge – hvilke strategier er best?

NMBU, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Forskningsrådet inviterer til seminar om håndteringen av hjortedyrsykdommen skrantesjuke (CWD).

Sanselig naturfagsundervisning

Sanselig naturfagsundervisning

Musikk åpner ørene mot naturen, sier komponist og forsker Edvin Østergaard.

En bedre helse for mennesker, dyr og miljø

En bedre helse for mennesker, dyr og miljø

Ved å se på samspillet mellom mennesker, dyr og miljø forstår vi forekomst og spredning av smittsomme sykdommer. Dette kalles Én helse-perspektivet.

NMBU-parken er "Årets grønne park"

NMBU-parken er "Årets grønne park"

- Vi har fulgt parken på NMBU gjennom flere år. Vi ser at det har skjedde en positiv endring i NMBUs prioritering av parken. Prisen tildeles ikke bare for god form og estetiske kvaliteter, men vel så mye for god skjøtsel og vedlikehold, sa Guri Vallevik Håbjørg i komiteen for Årets grønne park.

NMBU vant Utdanningskvalitetsprisen 2016

NMBU vant Utdanningskvalitetsprisen 2016

I går fikk NMBU og Institutt for plantevitskap tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2016 frå kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, for sitt arbeid med utdanninga av agroøkologar.

Lave gammadoser skadelig for mus

Lave gammadoser skadelig for mus

Det er ikke bare høye stråledoser som kan være skadelig. Genmodifiserte mus som blir utsatt for relativt lave doser gammastråling over tid tar skade av strålingen.

Jordflytting gav gode avlingar

Jordflytting gav gode avlingar

Noregs første jordflytting har gitt areal med jamt over gode avlingar i 35 år.

- Vi lever ikke i en så kjip verden

- Vi lever ikke i en så kjip verden

En undersøkelse gjennomført at Norstat for Norad tidligere i år viser at halvparten av alle nordmenn tror fattigdommen i verden er doblet de siste 15 årene. Sannheten er at den er halvert. I dag bidrar derfor NMBU-studenter til en kampanje hvor over 300 frivillige deler ut 100,000 eksemplarer av avisen "Verdens Beste Nyheter".

Æresprofessorat til norsk pioner innen radioaktiv forskning

Æresprofessorat til norsk pioner innen radioaktiv forskning

Professor Brit Salbu er fjerde forskergenerasjon etter Madame Curie. Denne uken blir hun formelt utnevnt til æresprofessor ved National University of Life and Environmental Sciences Ukraine (NUBIP).

Marin konferanse i Oslo

Marin konferanse i Oslo

Til høsten kommer en rekke toppledere fra mange land til Oslo for å snakke om muligheter som ligger i marin sektor.

Utdanningsprisen til Skrivesenteret

Utdanningsprisen til Skrivesenteret

Skrivesenteret og William Warner fikk NMBUs utdanningspris.

NMBU på topp i bistandsprosjekter

NMBU på topp i bistandsprosjekter

NMBU er det universitetet som har størst deltakelse i bistandsprosjekter for høyere utdanning. Vi er med i 17 av 46 prosjekter og tar del i over en kvart milliard kroner.

Luktfri utedo som kunstprosjekt

Luktfri utedo som kunstprosjekt

Drømmen om en luktfri utedo er innen rekkevidde. Du kan se det som en del av et kunstprosjekt på Høvikodden i sommer.

Statsbyggs mest kompliserte byggeprosjekt er på Ås

Statsbyggs mest kompliserte byggeprosjekt er på Ås

Veterinærbygningen på Campus Ås er det mest kompliserte byggeprosjektet Statsbygg har hatt. De fins få tilsvarende bygg, og mange av løsningene utvikles spesielt for denne bygningen.

Grisen kan gi svar på influensaspørsmål hos menneske

Grisen kan gi svar på influensaspørsmål hos menneske

Grisen kan fungere som en god modell for menneske ved studier av immunsystemets håndtering av smitte med influensavirus.

– Norsk teknologi går til USA fordi vi ikke satser

– Norsk teknologi går til USA fordi vi ikke satser

Trær, gjærsopper, tang og tare kan brukes som proteinkilder for dyrefôr i Norge. Metodene kan erstatte import av flere fôrråvarer. Likevel satses det ikke på teknologien her til lands.

12 forskere om det grønne skiftet

12 forskere om det grønne skiftet

Alle snakker om det grønne skiftet, men hva er det egentlig? Vi har utfordret 12 NMBU-forskere til å si hvordan det grønne skiftet former deres forskerhverdag, og hva de tror blir de største endringene fremover.

Grunnsteinsnedleggelse for veterinærbygningen

Grunnsteinsnedleggelse for veterinærbygningen

Det var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale som sammen satte ned grunnsteinen for veterinærbygningen på Ås mandag 9. mai.

Girer om for det grønne skiftet

Girer om for det grønne skiftet

Optimismen rår i Folloregionen når fylket, kommunene og forskningsinstitusjoner nå inngår en avtale om å samarbeide for næringsutvikling med en grønn profil. 

Uakseptabel innblanding av Sandberg

Uakseptabel innblanding av Sandberg

Også ved NMBU skapte Per Sandbergs uttalelser i Bergens Tidende forrige uke bølger.

Store klimagassutslipp fra kinesiske skoger

Store klimagassutslipp fra kinesiske skoger

Utslipp av lystgass utgjør en stor andel av verdens klimagassutslipp. Professor Jan Mulder ved institutt for miljøvitenskap har gjennom et stort forskningsprosjekt avdekket at lystgassproduksjon fra skogbunn kan være med å påvirke det globale klimaet.

Norge best og Niger verst i verden. Eller?

Norge best og Niger verst i verden. Eller?

Ifølge FNs levekårsundersøkelse er Niger det verste landet å bo i. Norge troner på topp som det beste landet. Men stemmer dette?

Vil ha studieplass ved NMBU

Vil ha studieplass ved NMBU

De besøkende under Åpen dag viste stor interesse for å begynne på et studieprogram ved NMBU.

Nitrogenet i grøngjødsel kan utnyttast betre

Nitrogenet i grøngjødsel kan utnyttast betre

Jordtypen og temperaturen påverkar omdanninga av nitrogenrikt plantemateriale i jorda. Med kunnskap om dette kan nitrogenet i grøngjødsel utnyttast betre og resultatet blir større avlingar og mindre miljøforureining.

Klimakvoter har knapt gitt utslippskutt i Norge

Klimakvoter har knapt gitt utslippskutt i Norge

NMBU-forskere viser i en ny rapport at hjørnesteinen i norsk klimapolitikk, klimakvotesystemet, så langt ikke har gitt nevneverdige utslippskutt her hjemme.

5 voksne tips om fremtidspraten

5 voksne tips om fremtidspraten

Kommer du til å prate om utdanning med tenåringen i jula? Her er 5 tips som gjør det lettere å komme i gang.

5 tips for å slippe fremtidsmas

5 tips for å slippe fremtidsmas

Er det mange som maser på deg om utdanning i jula? Her er 5 tips som gjør at du slipper unna.

Skal utdanne de beste vannteknologene

Skal utdanne de beste vannteknologene

Det rene norske drikkevannet er faktisk ingen selvfølge. Med klimaendringer blir tilgangen til og bruk av vann stadig viktigere. Dette fremtidsbildet skal studentene møte med kompetanse.

NMBU setter agendaen: Grønt skifte årets nyord

NMBU setter agendaen: Grønt skifte årets nyord

- Dette er virkelig til å begeistres over, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

Miljøgifter i mat

Miljøgifter i mat

En ny doktorgrad ved NMBU kan bli viktig for å forstå hvordan hormonene våre forstyrres av miljøgifter.

Økte avlinger og mindre klimagassutslipp med biokull

Økte avlinger og mindre klimagassutslipp med biokull

Biokull viser seg å ha gunstig virkning på både matproduksjon og klimaendring.

 

 

NMBU-studenter fikk 350.000 kroner

NMBU-studenter fikk 350.000 kroner

I samarbeid med Skoglauget delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug mandag ut 350.000,- kroner i stipend til seks skogfagstudenter fra NMBU.

Norges beste mastere – flere fra NMBU

Norges beste mastere – flere fra NMBU

NMBU får en førsteplass og to andreplasser i kåringen av Norges beste masterprogram.

Hyllest til NMBUs nye doktorer

Hyllest til NMBUs nye doktorer

45 av siste års nyutnevnte doktorer ble høytidelig hyllet på Campus Ås en solrik fredag i september.

Vellykka Ungforsk

Vellykka Ungforsk

Ungforsk 2015 med foredrag og aktivitetar ved Nibio og NMBU er vel gjennomført. Her er nokre glimt frå tilbodet som elevar og lærarar fikk på Campus Ås.

NMBUs deltagere i Forsker grand prix

NMBUs deltagere i Forsker grand prix

NMBU har i år to ph.d. kandidater som deltagere i Forsker grand prix. Den ene snakker om poteten og den andre om at datamaskiner kan bli din nye lege. 

Tilleggsbevilgning til Urbygningen

Tilleggsbevilgning til Urbygningen

Regjeringen foreslår i sitt reviderte nasjonalbudsjett ytterligere midler til rehabiliteringen av Urbygningen ved NMBU.

NMBU har et stort utvalg masterprogram

NMBU har et stort utvalg masterprogram

Hyggelig at du vil bli litt bedre kjent med NMBU og utdanningene som tilbys.

Ett minutts stillhet for angrep på universiteter

Ett minutts stillhet for angrep på universiteter

Etter terrorangrepet ved Garissa i Kenya, oppfordrer European University Association (EUA) alle europeiske universiteter til ett minutts stillhet.

Fôrteknologi skaper interesse

Fôrteknologi skaper interesse

Et internasjonalt ekstruderingskurs ved NMBUs senter for fôrteknologi skaper stort engasjement for innovasjon og utvikling innen feltet.

NMBUs beste skogbrukskandidat

NMBUs beste skogbrukskandidat

Linn Viken Bøe er tildelt Bollerøds legat for beste karaktersnitt på mastergraden i skogfag i 2014. I desember fikk hun også Skoglaugets masterstipend.

Konkurranse - beste miljøtiltak i hverdagen

Konkurranse - beste miljøtiltak i hverdagen

NMBU og student-miljøorganisasjonene ønsker forslag fra ansatte og studenter på tiltak som hver enkelt av oss kan gjennomføre og dermed bidra til et bedre klima og miljø.

Norsk-japansk marint forskningssamarbeid

Norsk-japansk marint forskningssamarbeid

NMBU med prorektor Halvor Hektoen var vertskap for det femte møtet i felleskomiteen for forsknings- og teknologisamarbeid med Japan.

Se hva Emma skrev for å vinne en Ipad

Se hva Emma skrev for å vinne en Ipad

Det beste #Tenk om … bidraget i januar er kåret! Vinnersetningen kommer fra en 16-åring i Stavanger.

NMBU i Schrödingers katt

NMBU i Schrödingers katt

Julie Føske Johnsen forteller om forholdet mellom ku og kalv, mens Cathrine Fjordbakk tar opp pusteproblemer hos kaldblodstravere.

#TenkOm ...

#TenkOm ...

Fremtiden starter med dine spørsmål og drømmer. Del dem med oss!

Semesterets beste NMBU-foreleser er kåret

Semesterets beste NMBU-foreleser er kåret

Studentene har kåret semestrets beste NMBU-foreleser høsten 2014. Vinneren er Michael Tranulis for faget Cellebiologi på Campus Adamstuen. 

Gründerdag på Campus Ås

Gründerdag på Campus Ås

Torsdag 20. november er det klart for Gründerdag på Campus Ås. Gründerdagen er en del av Gründeruka i Østfold og Follo.

Barn og eldre oppfatter bevegelse dårlig

Barn og eldre oppfatter bevegelse dårlig

Når du blir eldre blir synsfunksjonen dårligere til å oppfatte bevegelse. Slik er det også for barn frem til 14 år.

Utnyttelse av matavfallet

Utnyttelse av matavfallet

Vi kaster halvparten av det som produseres av mat i verden. NMBU har flere prosjekter som skal sørge for en bedre bioøkonomi, som blant annet innebærer god utnyttelse av matavfallet.

Sterk innsats under Forsker grand prix

Sterk innsats under Forsker grand prix

NMBUs deltagere i Forsker grand prix leverte solide framføringer under delfinalen i Oslo og Akershus.

Er Afrikas økonomi fremvoksende eller vaklende? New York Times om NMBU-forskning

Er Afrikas økonomi fremvoksende eller vaklende? New York Times om NMBU-forskning

Fortellingen om Afrikas økonomi som fremvoksende var «altfor rosenrød», sier NMBU-forsker Morten Jerven til The New York Times.

To nye forskningsprosjekter på bærekraftig skogbruk

To nye forskningsprosjekter på bærekraftig skogbruk

NMBUs professorer Andreas Brunner og Birger Solberg har fått bevilget til sammen cirka 6 millioner kroner til to prosjekter om bærekraftig skogbruk.  

Finner fremmede treslag med satellitt

Finner fremmede treslag med satellitt

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NMBUs forskere brukt satellittdata for å lage et kart over hvor i Norge det vokser grantrær utenfor granas utbredelsesområde. 

NMBU deltar på FNs klimatoppmøte i november

NMBU deltar på FNs klimatoppmøte i november

NMBU har fått status som observatør på FNs klimakonferanse som i år finner sted i Marokko.

Studentskipnaden og NMBU lanserer avfallssortering i NMBU-kantiner

Studentskipnaden og NMBU lanserer avfallssortering i NMBU-kantiner

Nå er nytt system for avfallssortering på plass for Sørhellinga- og Økonomikantina, takket være et samarbeidsprosjekt mellom Studentskipnaden i Ås (SiÅs) og NMBU.

Nytt forskningssamarbeid innen livsvitenskap (MoU)

Nytt forskningssamarbeid innen livsvitenskap (MoU)

11. oktober 2016 ble en Memorandum of Understanding (MoU) signert av Temasek Life Sciences Laboratory, Singapore og NMBU.

Kan kråsstein i kyllingfôret erstatte narasin?

Kan kråsstein i kyllingfôret erstatte narasin?

Nå som narasin ikke lenger er i bruk er det behov for andre virkemidler for å bedre tilstanden i tarmen til kyllingen. Kan kråsstein bedre fordøyelsen?

Statsbudsjettet 2017 - effekt for NMBU

Statsbudsjettet 2017 - effekt for NMBU

Ny finansieringsmodell gir ekstra midler til NMBU. Satsing på forskning gir to nye stipendiat/postdoc-stillinger.

Er norsk olje verdens reineste?

Er norsk olje verdens reineste?

 

Professor Knut Einar Rosendahl kjenner godt til utslippene fra oljeindustrien på norsk sokkel. Han mener det å kalle norsk olje rein er misvisende.

Landskapsarkitekturstudent med kunstutstilling i NMBU-parken

Landskapsarkitekturstudent med kunstutstilling i NMBU-parken

Universitetsparken på Campus Ås har mye å by på. Nå også en egen kunstutstilling om vånd, også kalt jordrotter.

Norsk studie om hester som kommuniserer med mennesker går verden over

Norsk studie om hester som kommuniserer med mennesker går verden over

En norsk forskergruppe tok i bruk symboler for å spørre hester om de ville ha på dekken. Forskningen får nå stor oppmerksomhet verden over.

Forskning for kunnskapsbasert reiseliv

Forskning for kunnskapsbasert reiseliv

Naturbasert reiseliv spiller en stadig viktigere rolle i norsk bioøkonomi. Nå starter BIOTOUR-prosjektet. Her vil forskere og næringsaktører jobbe sammen om kunnskap som kan sikre bærekraftig utvikling.

Bruker Virtual Reality for å ivareta kulturarv i konfliktsoner

Bruker Virtual Reality for å ivareta kulturarv i konfliktsoner

NMBU-forsker med presentasjon for FN om nyskapende bruk av Virtual Reality i Palestina.

Nye doktorar hylla

Nye doktorar hylla

Fredag 16. september heldt NMBU ein doktorgradsseremoni for å gjera ære på doktorane som har disputert det førre akademiske året.

NMBU-forsker med innspill til reiselivsstrategi

NMBU-forsker med innspill til reiselivsstrategi

Landbruks- og matdepartementet skal utarbeide en reiselivsstrategi for satsing på landbruksbasert reiseliv. En NMBU-forsker etterlyser mer kompetanse på den forretningsmessige delen. 

NMBU-studenter blant landets mest fornøyde

NMBU-studenter blant landets mest fornøyde

Ny studentundersøkelse bekrefter funn fra andre tilsvarende undersøkelser om at NMBU-studenter er fornøyde med det sosiale og faglige miljøet på NMBU.

NMBU-professor inn i ekspertråd for økologisk tilstand

NMBU-professor inn i ekspertråd for økologisk tilstand

Klima- og miljødepartementet (KLD) har opprettet et Ekspertråd for økologisk tilstand. Rådet skal lage et verktøy for å måle når naturen er i god tilstand. INAs professor Anne Sverdrup-Thygeson blir et av medlemmene. 

Hvordan få fisk til å trives på land?

Hvordan få fisk til å trives på land?

Erfaring viser at laksen trives best i brakkvann! 

Triste kyr får egen VIP-avdeling

Triste kyr får egen VIP-avdeling

Forskere ved NMBU vil gjøre hverdagen til melkekyr bedre.

Vant pris for studentoppgave om livmorhalssvulster

Vant pris for studentoppgave om livmorhalssvulster

Den beste studentoppgaven ved NMBU i 2015 ble laget av Aurora Rosvoll Grøndahl.

Immatrikulering ved NMBU 2016

Immatrikulering ved NMBU 2016

Fredag 19. august 2016 ble nye studenter tatt personlig i mot av rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU. Se video i artikkelen.

Amming for livet

Amming for livet

Å ta babyen vekk fra puppen var en stor feil. Er vi i ferd med å begå en ny?

 

 

Regnbed – en nyttig oase i hagen

Regnbed – en nyttig oase i hagen

Det regner mer enn før, og regnet er ofte mer intenst. Det skaper utfordringer for rør og avløpsnett – men med et regnbed som forsinker vannet kan man bidra til å redusere skadevirkningene og samtidig få et vakkert bed.

Den akademiske friheten i Tyrkia er truet

Den akademiske friheten i Tyrkia er truet

På oppfordring fra ni universitets- og høgskolerektorer har regjeringen tatt kontakt med tyrkiske myndigheter for å uttrykke sin bekymring for den akademiske friheten i Tyrkia.

Små kryp kan løse enormt miljøproblem

Små kryp kan løse enormt miljøproblem

Billelarver og bakterier kan bli viktige hjelpere mot de enorme mengdene plastavfall i verden.

Parasitter på hjernen

Parasitter på hjernen

Det finnes parasitter som får andre dyr til å begå selvmord.

NMBU med i finalen om fremragende utdanningssentre

NMBU med i finalen om fremragende utdanningssentre

Ni finalister skal kjempe om å bli nye sentre for fremragende utdanning. Blant disse er et NMBU-ledet senter som vil utdanne en ny generasjon planleggere som kan planlegge og iverksette det grønne skiftet.

Fet fisk kan lage farlige stoffer i tarmen

Fet fisk kan lage farlige stoffer i tarmen

En ny studie fra NMBU og Nofima nyanserer bildet av hva slags mat som kan innebære kreftrisiko.

Hundebesøk gir positive helseeffekter for eldre

Hundebesøk gir positive helseeffekter for eldre

Ny forskning viser at såkalt dyreassistert aktivitet, hvor besøkshunder brukes til å aktivere eldre, kan gi bedre balanse for personer med demens som fortsatt bor hjemme og redusere depresjon for sykehjemspasienter med alvorlig demens.

Æresmedalje til NMBU-professor under minnemarkering for Tsjernobyl

Æresmedalje til NMBU-professor under minnemarkering for Tsjernobyl

NMBUs Brit Salbu er tildelt en æresmedalje for sin pionerrolle innen forskning på radioaktiv forurensning etter Tsjernobyl-ulykken.

Sommermelk er litt sunnere

Sommermelk er litt sunnere

Beiteslipp fører til mer enn våryre kyr. Melken kyrne produserer blir også sunnere.

Hva slags type hageeier er du?

Hva slags type hageeier er du?

Vil du yte eller nyte i hagen? Liker du å få jord under neglene eller foretrekker du å beundre hagen fra en fluktstol med noe godt å drikke i glasset?

Hva gjør du med kjæledyret ditt i ferien?

Hva gjør du med kjæledyret ditt i ferien?

Vil du ta med kjæledyr utenlands må du være tidlig ut og sjekke at du er oppdatert på nye passregler. Kennel og tilsyn av noen du kjenner er en mulighet, men velg riktig ordning - og husk at du kan få bot for å la kjæledyret være alene hjemme.

Ambisiøs kunstplan for Campus Ås

Ambisiøs kunstplan for Campus Ås

Kunstplanen for det store byggeprosjektet på Campus Ås er spennende og ambisiøs. Planen omfatter store verker innendørs, flere installasjoner i parkdraget utenfor veterinærbygningen og gjennom Nordskogen fram til Ås gård og et fotoprosjekt som dokumentere endringene på Campus Adamstua og Ås.

Brunbjørnmor bruker mennesker som skjold

Brunbjørnmor bruker mennesker som skjold

For en brunbjørnmor her i Skandinavia kan hannbjørner være den største trussel. En ny studie viser at smarte mammabjørner har funnet en overraskende måte å beskytte ungene sine på.

Nye funn om menneskers effekt på ville dyrs atferd

Nye funn om menneskers effekt på ville dyrs atferd

En ny masteroppgave i naturforvaltning dokumenterer at menneskelig tilstedeværelse påvirker ville dyrs atferd i stor grad, og at effektene av påvirkningen kan være sesongavhengige.

NMBU får ansatt rektor og ny faglig organisering

NMBU får ansatt rektor og ny faglig organisering

Styret ved NMBU har vedtatt at universitetet skal ha ansatt rektor.

Slik får du en enkel og lettstelt hage

Slik får du en enkel og lettstelt hage

NMBUs fagfolk har vært i vinden i det siste etter lansering av «Den Enkle Hagen» på Campus Ås, og har mange gode tips om hvordan du kan anlegge en tilnærmet vedlikeholdsfri hage.

 - Rødt kjøtt og melk er sunt

- Rødt kjøtt og melk er sunt

Du bør vite hva du gjør når du velger å kutte ut viktige matvarer i kostholdet. Trendkosthold som innebærer å ikke spise kjøtt eller drikke melk kan være mer skadelig enn sunt.

Å velge sunnere mat

Å velge sunnere mat

I årevis har myndighetene prøvd å få deg og meg til å spise sunt gjennom folkehelsekampanjer og advarsler. Virket det? Ikke særlig godt viser det seg. 

Vil forska på oppdrettsanlegg på vêrutsatte stadar

Vil forska på oppdrettsanlegg på vêrutsatte stadar

Tri partar vil driva forsking innan havbruk på stadar der ingen skulle tru at nokon kunne driva oppdrett.

Vellykket forskningsekspedisjon til Tsjernobyl

Vellykket forskningsekspedisjon til Tsjernobyl

30 år etter verdens verste kjernekraftulykke har forskere tilknyttet NMBUs senter for fremragende forskning på radioaktivitet gjennomført omfattende prøvetaking innenfor sikkerhetssonen rundt Tsjernobyl. 

Har angst hos hund en genetisk forklaring?

Har angst hos hund en genetisk forklaring?

Genetiske risikofaktorer kan ligge til grunn for atferdsproblemer hos hund, for eksempel angstlidelser. Kunnskap om genenes betydning er viktig for å velge avlsdyr som på sikt vil resultere i sunnere hunder.

 

 

Laksefiske – fra matauk til milliardindustri

Laksefiske – fra matauk til milliardindustri

1. juni går startskuddet for årets laksefiske. En av fem lakser som biter på kroken i de om lag 300 norske elvene, settes tilbake. Likevel er ihuga fiskere villige til å betale mye for naturopplevelsen.

Håp for sjøørreten i Verdalsvassdragets bekker

Håp for sjøørreten i Verdalsvassdragets bekker

En ny masteroppgave fra NMBU viser at det er dårlige tilstander for sjøørret i Verdalsvassdragets bekker. Men håpet er ikke ute, enda kan mye gjøres. 

Dødelig sykdom påvist hos hjortedyr i Norge

Dødelig sykdom påvist hos hjortedyr i Norge

Chronic Wasting Disease er påvist hos en villrein fra Nordfjella villreinområde og hos ei elgku i Selbu. Sykdommen har mye til felles med kugalskap og skrapesyke.

Fornøyde med NMBU

Fornøyde med NMBU

En utdanning fra NMBU gir en solid plattform for en videre arbeidskarriere. Det viser resultatene av Kandidatundersøkelsen 2015. I undersøkelsen har nesten 5800 tidligere studenter vært involvert.

Nytt senter for miljøvennlig energi

Nytt senter for miljøvennlig energi

NMBU blir vertskap for et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi. Sammen med mange aktører skal NMBU nå utvikle bærekraftig biodrivstoff basert på skandinavisk skog.

Nytt fremragende nordisk forskningssenter innen reindrift

Nytt fremragende nordisk forskningssenter innen reindrift

Klimaendringer og mer intensiv ressursutnytting av nordområdene vil føre til endringer for reindriften. Nytt «Nordic Centre of Excellence» skal undersøke reindriftens tilpasningsmuligheter til disse endrede sosio-økologiske forholdene.

Lett å få jobb i skogbruket

Lett å få jobb i skogbruket

Denne våren leverer masterkandidatene i skogfag sine gradsoppgaver. 8 av 10 har allerede fått relevant jobb. 

Urbygget ferdig restaurert!

Urbygget ferdig restaurert!

9. mai 2016 vart ein ferdig restaurert Urbygning overlevert frå Statsbygg åt NMBU. No manglar berre noko møblar og inventar før dørene blir opna for bruk av bygninga igjen.

Pellets får myke vinger

Pellets får myke vinger

En oppfinnsom kar og en sementblander gjør at fiskeoppdrettere og fôrprodusenter kan spare både penger og arbeid.

- Skatteparadiser er industri

- Skatteparadiser er industri

Skatteflukt påfører nasjonalstater store inntektstap. Men å etablere seg som skatteparadis kan også være en måte for land å skaffe inntekter på, sa NMBUs skatteprofessor under en debatt om Panama-avsløringene.

Nye banebrytende forskningsresultater kan gi mer effektiv bioraffinering

Nye banebrytende forskningsresultater kan gi mer effektiv bioraffinering

Nye forskningsresultater kan bidra til å effektivisere og redusere kostnaden ved bioraffinering.

Utviklet avlsmetode – hedres med pris

Utviklet avlsmetode – hedres med pris

 

Theo Meuwissens genforskning har vært avgjørende for avl av husdyr og foredling av planter. 1. mai mottok han som første akademiker ved et norsk universitet den amerikanske John J. Carty Award.

En kveld i skatteparadis

En kveld i skatteparadis

Hva vi kan gjøre med skatteparadiser? Onsdag kan du høre NMBUs skatteprofessor  Annette Alstadsæter, Aftenpostens sjefsredaktør og finanspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet i debatt om temaet.

- Tsjernobylulykken var en kunnskapskrise

- Tsjernobylulykken var en kunnskapskrise

- Det viktigste vi har lært av Tsjernobyl er at kompetansen må være på plass når vi trenger den, sa NMBUs Brit Salbu under et seminar om hvordan NMBU-forskning bidro til å løse problemene Tsjernobyl-ulykken skapte i Norge.

NMBU-studentar til topps i Norsk Studentorganisasjon

NMBU-studentar til topps i Norsk Studentorganisasjon

Pål Adrian Ryen og Madeleine Sjøbrend frå NMBU vart i helga vald inn i leiinga til Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Hvilke universiteter og høyskoler i Norge ble det søkt mest etter?

Hvilke universiteter og høyskoler i Norge ble det søkt mest etter?

NMBU havner på en femteplass i google-søk etter universiteter og høyskoler i Norge.

En milepæl for bærekraftig akvakultur er nådd

En milepæl for bærekraftig akvakultur er nådd

Nå er alle laksens gener og dermed også mulighetene til å sikre bærekraftig oppdrett kun ett museklikk unna. Dette kan bety mindre problemer med lus og bedre fiskehelse i fremtiden.

Vi tror på helse-apper

Vi tror på helse-apper

Mer enn halvparten av brukerne av helse- og kostholdsapper oppfatter at apper virkelig hjelper.

Viktige valg for skogen

Viktige valg for skogen

Skognæringen vil hugge langt mer tømmer enn i dag, mens miljøorganisasjonene vil tredoble skogvernet. Hvordan påvirker hugsten skogen og artene som lever der, og hva skiller egentlig en naturskog fra en kulturskog?

 

Årets dyrehelt jobber som terapihund

Årets dyrehelt jobber som terapihund

Hunden Joppe hjelper pasienter med tannlegeskrekk. Terapihunder kan gjøre en svært viktig jobb, forteller NMBU-forsker.

Hvor tidlig bør våronna starte?

Hvor tidlig bør våronna starte?

Tidlig i april er de første såkornene allerede i bakken på NMBU. Bli med IMV-professor Trond Børresen for å høre mer om prosjektet, og ikke minst hva de har funnet ut – se video!

Bier i øst er annerledes enn bier i vest

Bier i øst er annerledes enn bier i vest

Klimaendringer og inngrep i naturen truer Norges ville bier. NMBU-forsker etterlyser en strategi skreddersydd for de enkelte regionene. 

Enzymoppfinnelse utvikles videre

Enzymoppfinnelse utvikles videre

Vincent Eijsinks forskergruppe oppdaget tilbake i 2010 at enzymer kan nedbryte plantemateriale. Denne forskningen har Københavns universitet benyttet seg av når de har forsket på hvordan lys og pigment kan gjøre nedbrytingen enda raskere.

NMBU rangeres høyt

NMBU rangeres høyt

Av 15 universiteter og høyskoler som er med i den EU-baserte internasjonale sammenligningen, ligger NMBU på fjerde plass, skriver Khrono.

NMBUs skatteekspert: Toppen av isfjellet

NMBUs skatteekspert: Toppen av isfjellet

En vil aldri kunne stoppe skjulte utenlandsformuer og bruk av skatteparadis helt, mener skatteprofessor Annette Alstadsæter.

Staten utarmer sentrum

Staten utarmer sentrum

Politikerne sier de ønsker levende bysentrum. Men når staten selv skal bygge skjer det stort sett kilometervis utenfor sentrum. Hvordan kan de da kreve at kjøpesentre skal gjøre det motsatte? 

Naturens selvbetjeningshytte

Naturens selvbetjeningshytte

Du kjenner kanskje ballblom – en vakker solkule av en blomst med gul, nesten lukkede knoll. Den påskegule blomsten er faktisk litt som en turistforeningshytte.

Beste skogbruksstudent: Elisabeth Schmidt

Beste skogbruksstudent: Elisabeth Schmidt

Elisabeth Schmidt ble mandag den 21. mars tildelt Bollerøds legat for beste karaktersnitt på mastergraden i skogfag. Hun jobber nå hos Fylkesmannen i Rogaland, hvor hun forteller om en variert arbeidshverdag og god bruk av utdanningen fra Ås. 

Reinare drikkevatn, mindre utslepp

Reinare drikkevatn, mindre utslepp

Eit nytt Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekt kan bidra til reinare drikkevatn og mindre forureining i Kina, Sri Lanka og Ukraina. Og kanskje òg Europa.

God forskningsformidling på 140 tegn

God forskningsformidling på 140 tegn

Visste du at selv de mest abstrakte fagene fint lar seg diskutere på 140 tegn? På NMBU er noen av våre kvinnelige forskere blant de beste til å bruke mikrobloggetjenesten Twitter til forskningsformidling.

NMBU-forskere har utviklet ny modell for å teste tilapia-vaksiner

NMBU-forskere har utviklet ny modell for å teste tilapia-vaksiner

- Testing av vaksiner for tilapia har så vidt oss bekjent aldri blitt utført i Norge før, sier forskeren som hovedsakelig har jobbet med å utvikle den nye modellen for vaksinetesting.

Hunden gnager seg til renere tenner

Hunden gnager seg til renere tenner

Margbein fra storfe fungerer litt som en tannbørste for hunder. Det fjerner plakk, men det er forskjell på hvor effektive de ulike typene margbein er.

Vestlandslefsa – nytt eksportprodukt?

Vestlandslefsa – nytt eksportprodukt?

Matvitenskap-studenten Jenni Vereide (23) gikk til topps i casekonkurransen under årets Global Food Winter School, med sin idé om å lansere Vestlandslefsa for eksport til europeiske land.

Mest fornøyd i landet

Mest fornøyd i landet

Sivilingeniørstudium ved NMBU slår NTNU i Trondheim.

Vil gi reindrift status som verdensarv

Vil gi reindrift status som verdensarv

NMBU-forskere har bidratt til ny bok om reindrift som foreslår å føre den samiske reindriften på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv.

Om å leve på luft og kjærlighet - En kjærlighetshistorie

Om å leve på luft og kjærlighet - En kjærlighetshistorie

Et vellykket forhold – hva skal til? 

Husdyrvitskapstudent nominert til Årets bygdeprofil

Husdyrvitskapstudent nominert til Årets bygdeprofil

Du kjenner ho kanskje som fjorårets vinnar av NRK-serien 'Anno'? No er Emilie Enger Mehl nominert til Årets bygdeprofil òg.

Utbytteskatt skjuler ulikhet

Utbytteskatt skjuler ulikhet

I en kronikk i Dagens Næringsliv beskriver Handelshøyskolens skatteprofessor Annette Alstadsæter sammen med forskningsleder Kjetil Telle (SSB) hvordan overskuddene har blitt holdt tilbake i norsk selskapssektor etter innføringen av utbytteskatt.

Er sivilombudsmannens rolle svekket?

Er sivilombudsmannens rolle svekket?

Jurister ved ILP har engasjert seg i spørsmålet etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nektet å følge sivilombudsmannens konklusjoner to i strandsonesaker. 

By- og regionplanlegging får europeisk heider

By- og regionplanlegging får europeisk heider

Masterprogrammet har vorte tildelt "AESOP CERTIFICATE OF QUALITY" etter ein grundig gjennomgang av innhald og undervisningsmetodane åt programmet.

Møt våre utvalgte talenter 2016

Møt våre utvalgte talenter 2016

Ni fremragende talenter er valgt ut til NMBUs Talentutviklingsprogram. Her kan du bli bedre kjent med talentene.

Studentene har talt

Studentene har talt

Alt i alt er NMBUs studenter fornøyde. De mener NMBU tilbyr studier som er relevante og som gir jobbmuligheter.

Ny bok: Norske miljøkamper

Ny bok: Norske miljøkamper

Professor emeritus Sigmund Hågvar er ute med ny bok om frontlinjene i den norske miljøkampen. Sammen med Bredo Berntsen spør han: Hvordan står det til, hva er trusselbildet, hva er mulighetene? 

Markerer ny retning innen husdyravl

Markerer ny retning innen husdyravl

Genomisk seleksjon bestemmer dyrs avlsverdi. National Academy of Sciences har hedret NMBUs Theodorus Meuwissen for hans pionerarbeid innen genomisk seleksjon.

Nytt for vitenskapen: Fuglers ferd over Andesfjellene dokumentert for første gang

Nytt for vitenskapen: Fuglers ferd over Andesfjellene dokumentert for første gang

For første gang er det dokumentert at fugler kan trekke fra Amazonas og over Andesfjellene. Hittil har forskerne trodd at den massive fjellkjeden har vært en uoverkommelig barriere for Amazonas’ fugler.  

Vellykket samarbeid for å bekjempe avskoging

Vellykket samarbeid for å bekjempe avskoging

Karbonutslipp fra avskoging av tropisk skog står for 10-15 prosent av klimagassutslippene. Det krever omfattende forskningssamarbeid på tvers av landegrensene.

 

Følgde gründardraumen, gir NRK gode råd

Følgde gründardraumen, gir NRK gode råd

Tidlegare NMBuer Åsmund Møll Frengstad har vågd å satsa på gründardraumen. Høyr rådet hans fire onsdagar framover i Forbrukerinspektørene på NRK 1 kl. 20.25.

En fortelling om maten

En fortelling om maten

Idealet om at maten ikke skal være industriprodusert, prosessert eller produsert ved bruk av kjemikalier, er antivitenskapelig og reaksjonært, og svært uheldig for moderne matproduksjon.