Senter for husdyrforsøk (SHF)

Senter for husdyrforsøk

Det er plass til 5000 slaktekyllinger i den store rommet i Fjørfehuset.

Nytt fra SHF

Senter for husdyrforsøk (SHF)

Senter for husdyrforsøk (SHF) driver forskning på husdyrproduksjon hos storfe, gris, sau, geit og fjørfe i moderne fasiliteter på internasjonalt høyt nivå. ​

Vår visjon er at SHF skal være den foretrukne samarbeidspartner for gjennomføring av forskning og undervisning innen husdyrfag, veterinærmedisin og fôr- og landbruksteknologi.

Les mer om oss her.

Beitetelefon

Vakttelefoner og nødnumre ved NMBU

Kontaktinformasjon:


Ansatte ved SHF

Leveringsadresse:
Syverudveien 27, 1433 Ås

Flere kontaktdetaljer

NETA