For at vi skal kunne gjøre nødvendige forberedelser til et forsøk, må oppdragsgiver først ta kontakt før de gjør en bestilling.

Bestilling av forsøksfasiliteter

Det er viktig for oppdragsgiver og SHF å starte planlegging av et forsøk så tidlig som mulig. Vi har lang erfaring og er en viktig sparringpartner for å kunne utarbeide fremtidige forskningsprosjekter så optimalt som mulig.

Det gjøres en vurdering om vi har kapasitet og om det er gjennomførbart, på gjeldende tidspunkt. Deretter gjøres en bestilling som skal danne grunnlaget for de forberedelser SHF gjør før forsøksstart. En detaljert og bindende forsøksavtale signeres før forsøket kan starte.  

For oversikt over forsøksmuligheter ved SHF kontakt oss på E-post, eller med prosjekt- og undervisningskoordinator, Rachel Mary Chojnacki 

Skjema for bestilling av forsøk på SHF

møterom shf

Besøk og møterom ved SHF

Fjøsene deles inn i følgende grupper:
      1.  Storfe
      2.  Gris (Ikke mulig pga smittevern)
      3.  Geit
      4.  Sau

PRISER eks mva 
Omvisning i ett fjøs  kr. 4400,-
Omvisning pr ekstra fjøs kr. 2000,-
Leie av møterom, pris pr time kr. 1500,-
Leie av møterom, hel dag kr. 4400,-

Alle priser er eks. MVA.

Ved avbestilling mindre enn 1 uke før avtalt omvining/leie av møterom, faktureres beløpet i sin helhet.

Antallsbegrensing på besøkende pr omvisning: 20 personer. Varighet 1-1,5 time pr fjøs.

Ved leie av møterom er leietaker selv ansvarlig for å bestille mat.

Det gis kun omvisninger innenfor normal arbeidstid, vi tar ikke imot besøk på kveldstid, helligdager eller helg.

Forespørsel om omvisning eller bestilling av møterom.

NB! Vi tar dessverre ikke i mot besøkende fra barnehager og grunnskoler på vårt nye anlegg, og henviser i stedet til besøksgårder i området.

Før man kan besøke avdelingene så er smittevernreglene slik:

Ikke ha vært i kontakt med andre produksjonsdyr de siste 24 timer, og ha tatt minst en dusj.

Kommer man fra utlandet, eller har vært på besøk i utlandet gjelder 48 timers regelen, og et par dusjer før man kommer inn i avdelingene.

Utenfor Schengenområdet gjelder 72 timer.

Stor etterspørsel og smittevern er grunnlaget for våre retningslinjer. For mer info om smittevern, se Mattilsynet og Animalia.

Booking and prices