Bakteriologi og mykologi

Diagnostikklaboratoriet er et kvalitetssikret laboratorium som er tilknyttet faggruppen for bakteriologi og mykologi, Institutt for parakliniske fag, ved NMBU Veterinærhøgskolen og ledes av professor Henning Sørum. Foruten to bioingeniører bidrar to førsteamanuenser, en forsker og tre doktorgradsstipendiater til rutinevirksomhet. I tillegg til rutinevirksomhet er hovedarbeidsområdene undervisning og forskning.

Tjenester vi kan tilby:

 • Dyrking av prøver fra huspattedyr inkl. Bactec™, Uricult®
 • Dyrking av patologprøver
 • Resistenstesting av bakterier
 • Hurtigdiagnostikk ved kverkemistanke: PCR-påvisning av Streptococcus equi ssp. equi
 • Påvisning av genus Helicobacter og Helicobacter pylori vha. PCR-påvisning fra magebiopsi
 • Serologisk typing av visse E. coli (F4 og F5) og for bekreftelse av Salmonella sp.
 • Helseovervåkning laboratoriedyr 
 • Vannprøver fra akvarieanlegg / fisketanker / UV-anlegg
 • Referanselaboratorium for bakteriologiske og mykologiske sykdommer hos bier:
  • PCR ved mistanke om lukket yngelråte hos bier
  • Real-time PCR ved mistanke om åpen yngelråte hos bier
  • Mykologisk dyrking av bi-tavler ved mistanke om steinyngel eller kalkyngel


Kontakt
Vi tar gjerne imot faglige spørsmål per telefon eller e-post, og kan bistå med veiledning angående prøvetaking etc.

Telefon laboratoriet 67 23 22 23
E-post: parafag.baktlab@nmbu.no

Rekvisisjonsskjema finner du nederst på siden.

Utskrift fra ProfVet eller lignende kan også brukes.

Adresse for innsending:
NMBU Veterinærhøgskolen - bakteriologi og mykologi
Postboks 5003
1432 Ås
 
Leveringsadresse:
NMBU Veterinærhøgskolen - bakteriologi og mykologi
varelevering A
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Åpningstider:
Sommer (f.o.m. 15. mai): kl. 08:00 -15:00
Vinter (f.o.m. 15. september): kl. 08.00 - 15:45
(Prøvemottaket stenger 45 minutter før)

Rekvisisjonsskjema:

Published 19. november 2013 - 12:07 - Updated 21. november 2021 - 21:58