VET322 Smittevern

Studiepoeng:1.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Marina Elisabeth Aspholm, Ann-Katrin Llarena

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:40 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.

Om dette emnet

Prinsipper innenfor smittevern, zoonoser; smittsomme dyre- og fiskesykdommer; smittemåter og smitteveier; vern mot nye sykdommer og smitte inn til Norge; barrierer; veterinærens ansvar for smittevern. Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.   

Dette lærer du

Undervisningen skal gi studenten grunnleggende kunnskaper om smittevern innen veterinærmedisinen.

Etter endt undervisning skal studenten :

 • Kunne prinsippene for smittevern.
 • Forstå hvordan prinsippene for smittevern kan brukes i praksis.
 • Ha en ansvarlig holdning til smittevern.
 • Forelesninger, gruppeoppgaver og plenumdiskusjoner
 • Kurset avsluttes med presentasjoner  og plenumsdiskusjon der kursveiledere er tilstede, og der kursdeltagerne kan stille spørsmål. Emneansvarlig er tilgjengelig hele uken og kan nås på epost.  
 • Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
 • Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
 • Tilstedeværelse på forelesninger og deltagelse i plenumsdiskusjoner (kvittert fremmøte), samt innlevert gruppeoppgave

 • Forelesninger, innlevert gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner er obligatoriske.

  Regler for fravær: Det godtas opptil 20% fravær. Fravær utover 20% krever legeattest for å få alternativt opplegg slik at kurset kan bestås i løpet av høstsemesteret. Ved fravær over 20% uten legeattest må nytt kurs tas året etter. 

 • Krav til eget utstyr

  Smarttelefon

 • 25 timer
 • VET
 • Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet