VET322 Smittevern

Studiepoeng:1.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Marina Elisabeth Aspholm, Ann-Katrin Llarena

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:40 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.

Om dette emnet

Smittevern VET322 er et kort kurs som skal gi studentene eksempler innen anvendt smittevern. Via eksterne foredragsholdere fra næringene, forvaltningen og forskningsinstitusjonene blir vi kjent med hvordan smittevern brukes til å kontrollere og bekjempe aktuelle zoonoser, smittsomme dyre- og fiskesykdommer, verne mot nye sykdommer og smitteinnføring til Norge. Videre ønsker vi å sette søkelys på veterinærens ansvar innenfor smittevern.

Dette lærer du

Etter endt undervisning skal studenten :

 • Forstå hvordan prinsippene for smittevern kan brukes i praksis.
 • Ha en ansvarlig holdning til smittevern.
 • Forelesninger, gruppeoppgaver og plenumdiskusjoner
 • Kurset avsluttes med presentasjoner og plenumsdiskusjon der kursveiledere er tilstede, og der kursdeltagerne kan stille spørsmål. Emneansvarlig er tilgjengelig hele uken og kan nås på epost.
 • Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
 • Grunnleggende forståelse av smittevern og smittevernsprinsipper

  Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet

 • Deltagelse i plenumsdiskusjoner (kvittert fremmøte), samt innlevert gruppeoppgave

 • Innlevert gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner er obligatoriske.
 • Krav til eget utstyr

  Smarttelefon

 • 25 timer
 • VET
 • Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet