Hund

I dette prosjektet studerer vi rollen for de to bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens som ble isolert fra syke hunder under utbruddet av akutt hemorragisk diaré høsten 2019.

01 sep. 2019 - 01 nov. 2023

Veterinærinstituttet
NMBU Veterinærhøgskolen
Agria och SKK Forskningsfond för sällskapsdjur projekt N2020-0023
Astri og Birger Torsteds legat til fordel for dyrene 2021-2022.

 • Høsten 2019 ble det sett en økning i tilfeller av akutt hemoragisk diarésyndrom (AHDS) hos hund i Sørøst-Norge, og 42 hunder døde uten kjente predisponerende faktorer. Omfattende mediedekning av «den ukjente hundesykdommen» viste at et stort antall mennesker er opptatt av helsen til hundene deres og forventer at veterinære fagmiljøer arbeider med å forstå årsaken(e) for disse sykdomstilfellene. Et vidt spekter av infeksiøse agens, i tillegg til forgiftninger, ble utelukket på grunnlag av kliniske og patologiske funn, mikrobiologiske undersøkelser og molekylær diagnostikk. Bakterien Providencia (P.alcalifaciens ble isolert fra omkring 60% av alle avføringsprøver som ble samlet inn og fra 75% av obduserte hunder – en uvanlig høy forekomst. I de fleste tilfellene ble P. alcalifaciens funnet sammen med Clostridium (C.perfringens. For å undersøke underliggende årsaker til AHDS-utbruddet, og spesielt mulige roller for P. alcalifaciens og C. perfringens, ble det satt i gang et stort samarbeid mellom parakliniske og kliniske institutt ved NMBU og Veterinærinstituttet.

  Akutt hemoragisk diaré hos hunder er et vanlig observert syndrom av ukjent etiologi. En foreløpig diagnose av "akutt hemoragisk diarésyndrom" (AHDS) kan gjøres ved å utelukke kjente årsaker til hemoragisk diaré. Under utbruddet av AHDS høsten 2019 var det eneste spesifikke funnet en høy forekomst av en uvanlig bakterie, P. alcalifaciens (62%), ofte i samforekomst med den vanlige bakterien C. perfringens (36.9%) (Haaland et al., 2020).

 • P. alcalifaciens er kjent for å kunne forårsake matbårne utbrudd av gastrointestinale sykdommer hos mennesker (Murata et al., 2001Chlibek et al. 2002Shah et al. 2014Shima et al., 2017) og lungebetennelse hos smågriser (Wang et al., 2014). Den har også vært assosiert med diaré hos barn (Albert et al., 1989Urbina et al. 2003), og turistdiaré (Haynes og Hawkey, 1989). Videre har P. alcalifaciens vært diskutert som årsak til enteritt hos hunder (Mohr, 2002Tribe og Rood, 2002Krol et al. 2007), men denne sammenhengen er kontroversiell. Bakteriens mulige rolle ved diaré hos hund i Norge ble beskrevet for første gang i 2005, da to bioingeniørstudenter skrev en bacheloroppgave under veiledning av Parafags instituttleder Trine L’Abée-Lund (Fauske og Næve, 2006). Det er store kunnskapshull i vår forståelse av den mulige rollen til P. alcalifaciens som kausativt agens for AHDS. Det mangler blant annet kunnskap om mulige virulensegenskaper og patogenese, interaksjon med andre bakterier og ikke minst epidemiologi. I dette prosjektet bruker vi forskjellige tilnærminger for å få innsikt i denne bakterien som et primært patogen, inkludert helgenomsekvensering, cellelinjeinfeksjonsmodeller og metagenomikk.

  C. perfringens er en del av den normale tarmmikrobiotaen til mennesker og dyr og kan også finnes vidt utbredt i miljøet, og bakterien er et vanlig funn hos hunder med AHDS (Unterer et al., 2014). Selv om sykdom forårsaket av C. perfringens generelt antas å være av mindre alvorlig grad (Marks og Kather, 2006) har stammer som uttrykker enterotoksinene NetE/NetF blitt assosiert med alvorlig AHDS (Gohari et al. 2015Sindern et al., 2019). Resultatene fra den første undersøkelsen av utbruddet i 2019 tydet ikke på at NetE/NetF-stammer spilte en rolle (Jørgensen et al., 2021). Nå jobber vi med en dybdeanalyse av utbruddsstammene av C. perfringens ved bruk av toksinotyping og sekvensering av hele genomet. I tillegg vil vi studere interaksjoner mellom C. perfringens og P. alcalifaciens ved koinfeksjon.

  Alle infeksjonsstudier som gjennomføres som del av ph.d.- og forskerlinjeprosjekter tar i bruk in vitro-modeller i tråd med prinsippene for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk.

  Vår kliniske kunnskap om akutt hemoragisk diarésyndrom (AHDS) og P. alcalifaciens er mangelfull, og det er behov for robuste data om blant annet behandlingsalternativer, langsiktig prognose og årsakssammenhenger.

 • Forskning på smådyrssykdommer er dessverre dårlig finansiert på grunn av manglende eksterne finansieringskilder. Vi er utrolig takknemlige for de som støtter vår forskning på AHDS:

  • Veterinærhøgskolen støtter et ph.d.- og to forskerlinjeprosjekter og Faggruppa for bakteriologi og mykologi ved Instituttet for parakliniske fag støttet sekvensering av P. alcalifaciens-isolater fra 2005, 2006 og 2019.

  • Veterinærinstituttet støttet et masterprosjekt (nå avsluttet) og sekvensering av utbruddsisolater.

  • Agria och SKK Forskningsfond för sällskapsdjur projekt N2020-0023.

  • Astri og Birger Torsteds legat til fordel for dyrene 2021-2022.

  Helene Kristine Karlsen

  Forskerlinjestudent

  "Clostridium perfringens rolle i akutt hemorrhagisk diare hos hund"

  Anja Maria Aardal

  Forskerlinjestudent 

  "Forekomsten av Providencia alcalifaciens hos friske og syke dyr; en tverrstudie og en langsiktig kohort"

  Anita Haug Haaland

  Tidligere Førsteamanuensis ved NMBU, nå seniorrådgiver i Mattilsynet

  Veileder for fordypningsoppgave "Utbrudd av akutt hemoragisk diarésyndrom hos hund høsten 2019; en sammenligning av klinisk presentasjon og behandling ved NMBU Smådyrklinikken og Evidensia Oslo Dyresykehus"

  Trine Marie L'Abée-Lund

  Tidligere førsteamanuensis ved NMBU, nå avdelingsdirektør i FHI

  Veileder på bacheloroppgaven "Kan Providencia alcalifaciens være en primærpatogen bakterie ved diaré hos hund?" (2006)

  Aud Kari Fauske

  Tidligere overingeniør, NMBU

  Forfatter bacheloroppgave "Kan Providencia alcalifaciens være en primærpatogen bakterie ved diaré hos hund?" (2006)

  Eksternte samarbeidspartnere

  • Veterinærinstituttet: Hannah Jørgensen, Camilla Sekse, Gunnar Sundstol, Anita Solhaug, Karin Lagesen, Hilde Nygård (Masterstudent VI/NMBU)
  • University of Basel, Department of Bioscience, Switzerland: Lisandra Aguilar Bultet
  • Waltham Petcare Science, Storbritannia: Anne Marie Bakke, Michelle Farquhar, Greg Amos
  • University College Dublin, Ireland: Kristin Marie Valand Herstad (tidligere NMBU)
  • University of Oslo: Eric de Muinck, Pål Trosvik
 • Hund

  Veterinærinstituttet 20.11.21

  Utbruddet i 2019 med blodig diaré hos hund er nå publisert

  Bilde fra TV

  Journalen 04.11.21

  Forsker på mystisk hundesykdom

  Dame og hund på kjøkkenet

  Varden 17 oct. 21

  Eiril (30) prøver å avsløre årsakane til mystisk sjukdom

  Labratorie bilde

  Aftenposten 21 feb. 20

  42 hunder døde, og minst 200 ble syke i høst. Årsaken er fortsatt en gåte.

  Handlekurv

  Aftenposten 13. sep. 2019

  Mattilsynet om hundesykdom: Minst 102 hunder har hatt blodig diaré

  Petriskåler

  VG 13. sep. 2019

  Skrev oppgave om hundesykdom-bakterien: − Alle utbruddene har skjedd om høsten

  Bakterie bilde

  Aftenposten 12. sep. 2019

  Alle obduserte hunder hadde samme bakterie

  Handlekurv

  Aftenposten 11. sep. 2019

  Har ventet i 13 år på at bakterien skulle dukke opp

  Labratorie bilde

  Aftenposten 9. sep. 2019

  Nye prøvesvar om hundesykdommen: – Har funnet iboende antibiotikaresistent bakterie

  Hund

  Veterinærinstituttet 20.11.21

  Utbruddet i 2019 med blodig diaré hos hund er nå publisert

  Bilde fra TV

  Journalen 04.11.21

  Forsker på mystisk hundesykdom

  Dame og hund på kjøkkenet

  Varden 17 oct. 21

  Eiril (30) prøver å avsløre årsakane til mystisk sjukdom

  Labratorie bilde

  Aftenposten 21 feb. 20

  42 hunder døde, og minst 200 ble syke i høst. Årsaken er fortsatt en gåte.

  Handlekurv

  Aftenposten 13. sep. 2019

  Mattilsynet om hundesykdom: Minst 102 hunder har hatt blodig diaré

  Petriskåler

  VG 13. sep. 2019

  Skrev oppgave om hundesykdom-bakterien: − Alle utbruddene har skjedd om høsten

  Bakterie bilde

  Aftenposten 12. sep. 2019

  Alle obduserte hunder hadde samme bakterie

  Handlekurv

  Aftenposten 11. sep. 2019

  Har ventet i 13 år på at bakterien skulle dukke opp

  Labratorie bilde

  Aftenposten 9. sep. 2019

  Nye prøvesvar om hundesykdommen: – Har funnet iboende antibiotikaresistent bakterie

  Bakteriebilde

  NRK 6. sep. 2019

  Veterinærinstituttet har funnet to bakterier: – Vet ikke om de er årsaken til sykdommen