Toårig master/høyere årstrinn

Sjekkliste for søkere:

1)      Hvem kan søke?

 • Søkere med norsk personnummer
 • Nordiske søkere
 • Søkere fra EU/EØS-land som fullfører bachelorutdanning våren 2016
 • Andre søkere må søke i søknadsperioden for internasjonale søkere 

 2)      Opptakskrav

 • Opptak til toårig master krever bachelorgrad eller jevngod utdanning på minst 180 studiepoeng, samt relevant faglig fordypning (se programsidene), og minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning.
 • Opptak til høyere årstrinn av femårig program krever relevant utdanning av 180 eller 120 studiepoengs omfang (se programsidene), og minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning.

 3)      Språkkrav

 4)      Forberede søknad

 • Ha alle nødvendige dokumenter tilgjengelig i elektronisk format.
 • Dokumentasjon på utdanning avlagt ved NMBU skal ikke lastes opp. 

5)      Registrere søknad

 • Søknadsweb åpner 15. februar
 • Søknadsfrist er 15. april for de med dokumenterte grunner for tidlig opptak og 1. juni for andre søkere
 • Ved første gangs pålogging må du lage din egen PIN-kode
 • Du kan søke på flere studieprogram. Det er mulig å omprioritere søknadsalternativene frem til søknadsfristen
 • Du må laste opp dokumentene dine når du søker.
 • Dersom du fullfører utdanning i vårsemesteret, er fristen for å laste opp dokumentasjon for dette 1. juli. 

6)      Svar på søknad

 • Søkere som har oppfylt kriteriene for tidlig opptak får svar senest 20. mai.
  Ordinære søkere får svar senest 20. juli.
 • Svar på søknad publiseres i søknadsweb. Tilbud om opptak blir også sendt per e-post.

 

Spørsmål om krav til faglig bakgrunn, karakterkrav og rangering rettes til studieveileder (kontaktinfo på programsidene).

Spørsmål om opptaksprosessen rettes til opptakskontoret på opptak@nmbu.no

Published 26. januar 2015 - 11:05 - Updated 10. august 2017 - 13:38