Toårig master/høyere årstrinn

Sjekkliste for søkere:

Hvem kan søke?

 • Søkere med norsk personnummer
 • Nordiske søkere
 • Søkere fra EU/EØS-land
 • Andre søkere må søke i søknadsperioden for internasjonale søkere 

Opptakskrav

 • Opptak til toårig master krever bachelorgrad eller jevngod utdanning på minst 180 studiepoeng, samt relevant faglig fordypning (se under "detaljerte opptakskrav" på programsidene), og minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning.
 • Opptak til høyere årstrinn (3. eller 4. studieår) på femårig studieprogrammer krever minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning og relevant utdanning av 180 eller 120 studiepoengs omfang. Se under "detaljerte opptakskrav" på programsidene for å finne informasjon om relevant utdanning.

Språkkrav

 Forberede søknad

 • Ha alle nødvendige dokumenter tilgjengelig i elektronisk format.
 • Dokumentasjon på utdanning avlagt ved NMBU skal ikke lastes opp.

Registrere søknad

 • Søknadsweb åpner 15. februar.
 • Søknadsfrist er 15. april.
 • Du kan søke på flere studieprogram. Det er mulig å omprioritere søknadsalternativene frem til søknadsfristen.
 • Du må laste opp dokumentene dine når du søker.
 • NMBU får tilgang til resultater fra andre offentlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Du ser i søknaden din under 'Eksterne resultater' hva som ligger tilgjengelig.
 • Dersom du fullfører utdanning i vårsemesteret, er fristen for å laste opp dokumentasjon for dette 1. juli.

Svar på søknad

 • Søkere som har oppfylt kriteriene for tidlig opptak får svar senest 20. mai.
  Ordinære søkere får svar senest 20. juli.
 • Svar på søknad publiseres i Søknadsweb. Tilbud om opptak blir også sendt per e-post.

Spørsmål om krav til faglig bakgrunn, karakterkrav og rangering rettes til studieveileder (kontaktinfo på programsidene).

Spørsmål om opptaksprosessen rettes til Opptakskontoret på opptak@nmbu.no.

Published 26. januar 2015 - 11:05 - Updated 28. oktober 2020 - 12:44