Toårig master/høyere årstrinn

Sjekkliste for søkere:

Hvem kan søke?

 • Søkere med norsk personnummer
 • Nordiske søkere
 • Søkere fra EU/EØS-land
 • Andre søkere må søke i søknadsperioden for internasjonale søkere 

Opptakskrav

 • Opptak til toårig master krever bachelorgrad eller jevngod utdanning på minst 180 studiepoeng, samt relevant faglig fordypning (se under "detaljerte opptakskrav" på programsidene), og minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning.
 • Opptak til høyere årstrinn (3. eller 4. studieår) på femårig studieprogrammer krever minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning og relevant utdanning av 180 eller 120 studiepoengs omfang. Se under "detaljerte opptakskrav" på programsidene for å finne informasjon om relevant utdanning.

Språkkrav

 Forberede søknad

 • Ha alle nødvendige dokumenter tilgjengelig i elektronisk format.
 • Dokumentasjon på utdanning avlagt ved NMBU skal ikke lastes opp.

Registrere søknad

 • Søknadsweb åpner 15. februar.
 • Søknadsfrist er 15. april for de med dokumenterte grunner for tidlig opptak og 1. juni for andre søkere.
 • Ved første gangs pålogging må du lage din egen PIN-kode.
 • Du kan søke på flere studieprogram. Det er mulig å omprioritere søknadsalternativene frem til søknadsfristen.
 • Du må laste opp dokumentene dine når du søker.
 • Du kan hake av for at NMBU kan få tilgang til resultater fra andre høyere utdanningsinstitusjoenr (NB kun offentlige). Du behøver ikke laste opp dokumentasjon på eksterne resultater dersom du har haket av for dette.
 • Dersom du fullfører utdanning i vårsemesteret, er fristen for å laste opp dokumentasjon for dette 1. juli.

Svar på søknad

 • Søkere som har oppfylt kriteriene for tidlig opptak får svar senest 20. mai.
  Ordinære søkere får svar senest 20. juli.
 • Svar på søknad publiseres i Søknadsweb. Tilbud om opptak blir også sendt per e-post.

Spørsmål om krav til faglig bakgrunn, karakterkrav og rangering rettes til studieveileder (kontaktinfo på programsidene).

Spørsmål om opptaksprosessen rettes til Opptakskontoret på opptak@nmbu.no.

Published 26. januar 2015 - 11:05 - Updated 21. januar 2020 - 13:55