Energi- og miljøfysikk - bachelor

Energi- og miljøfysikk - bachelor

For å løse verdens energi- og miljøproblemer trengs kunnskap om de fysiske prosessene som danner grunnlaget for klimafysikk og moderne energiteknologi. Du får en solid bakgrunn for videre masterstudier i alt fra fornybar energi til Data Science.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
Energi- og miljøfysikk.

Energi- og miljøfysikk.

Foto
Bellona
Hva blir jeg?
De fleste går videre på en mastergrad innen miljøfysikk (siv.ing), fornybar energi, klima eller Data Science. Eksempler på arbeidssteder er Statkraft, Statnett, Statoil, Lyse energi, Multiconsult, AF-gruppen, Aker Solutions, Sintef, OBOS, NVE, ENOVA, Scatec Solar, Solcellespesialisten, BaneNOR, Miljøverndepartementet og forskning.
Hva lærer jeg?
Du får en bred realfaglig plattform innen fysikk, matematikk, statistikk og informatikk med hovedvekt på fysikk og matematikk. Denne verktøykassen bruker du på å forstå grunnleggende prosesser i anvendte fagområder som fornybar energiteknologi, klimafysikk, biofysikk, forurensningstransport og miljøovervåkning.
Kort om studiet
Bachelor i energi- og miljøfysikk er et klassisk Bachelor of Science-studium, slik du finner det på universiteter over hele verden. Du får en bred og god utdanning i matematikk og fysikk. Du får også kjennskap til de viktigste fornybare energiressursene, solenergi, bioenergi, vindkraft og vannkraft m.fl. og i tillegg tradisjonelle karbonbaserte energiressurser (olje, gass, kull) og kjernekraft. Du lærer også om radioaktivitet, stråling og biologiske effekter av stråling og om atmosfæren, klima og klimaendringer. Studiet er godt egnet for å dra på utvekslingsopphold, vi har avtaler med gode universiteter i alle verdensdeler. Du kan fortsette med en mastergrad i Fornybar energi, Data Science eller Bioinformatikk ved NMBU og studiet kvalifiserer for opptak til høyere årstrinn på sivilingeniørstudiet i Miljøfysikk og fornybar energi. Du er også kvalifisert for fysikkrelaterte studier ved andre universitet i Norge og i utlandet.

Første år inneholder ex.phil. og innføring i fysikk, matematikk, statistikk, informatikk og fornybar energi.

Andre år fortsetter med mer generell fysikk og matematikk, laboratoriekurs og målefysikk, spesialkurs i energitransport, klimafysikk og meteorologi og litt grunnleggende kjemi.

Tredje år avslutter du med emner om energifysikk og fornybar energi, om atmosfærefysikk og klimamodeller og om miljøfysikk med kjernefysikk og strålingsfysikk .

Spesialiseringer

Studiet har tre spesialiseringer:

  1. Energifysikk og fornybar energi
  2. Miljøfysikk og klima
  3. Data Science

Les mer om spesialiseringene

Du har god tid til å finne ut hvilken spesialisering du vil ta, siden du ikke trenger å velge før i andre studieår.

Individuell tilpasning

Dersom du har tatt fag fra før eller du har spesielle interesser, kan studiet kan planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og med fagmiljøet i Energi- og miljøfysikk.

Utenlandsopphold

Å dra på utveksling, er svært populært i andre eller tredje studieår. Bachelor i Energi- og miljøfysikk ved NMBU er et klassisk Bachelor of Science-studium, slik du finner det på universiteter over hele verden. Det betyr at det er svært godt egnet for å ta et semester eller to av studiet ved et utenlandsk universitet. Våre studenter reiser for eksempel til Storbritannia, USA, Canada, Australia, Spania, Frankrike, Tyskland, Sverige eller Danmark. Vil du reise til andre land, har vi avtaler med gode universiteter i alle verdensdeler.

Veien videre

Du kan fortsette med en to-årig mastergrad på NMBU innen 

Studiet kvalifiserer for opptak til høyere årstrinn på

Du er også kvalifisert for fysikkrelaterte masterstudier ved andre universitet i Norge og i utlandet.

Miljøgaranti

NMBU har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø – kanskje Norges beste. Meld deg inn i en av de over 80 studentforeningene, og vi garanterer deg et godt studentmiljø.

Faddergaranti

Du får en eldre student som fadder fra første dag du kommer til Ås. Studiet i Miljøfysikk og fornybar energi har også egen linjeforening. Linjeforeningen sørger for at du raskt blir godt kjent med studentene i klassen din, med eldre studenter og med fag og studier. 

Professorgaranti

Fagmiljøet innen miljøfysikk og fornybar energi består av 25 engasjerte professorer, forskere og teknikere. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør om du trenger råd om studier og fag.

Jobb

Fullført studium gir graden Bachelor i realfag / Bachelor of Science - B.Sc.

Noen går direkte ut i arbeidslivet til stillinger innen offentlig forvaltning og privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi. De fleste fortsetter med et masterstudium. På NMBU kan du velge mellom mastergrad innen fornybar energi, biofysikk, nevrofysikk, klimafysikk og biometeorologi, miljømåleteknikk, anvendt matematikk eller Data Science. Og du kan søke til høyere årstrinn på sivilingeniørstudiet i Miljøfysikk og fornybar energi og på sivilingeniørstudiet i Datavitenskap. Du er også kvalifisert for tilsvarende studier ved universiteter i Norge og verden over.

Eksempler på arbeidssteder for nyutdannede kandidater som har gått videre med en mastergrad på NMBU er Statkraft, Statnett, Statoil, Lyse energi, Multiconsult, AF-gruppen, ECT, COWI, EVRY, NOAH, Scatec Solar, Solcellespesialisten, Electronova, Hydro, Aker Solutions, Sintef, OBOS, Statsbygg, NVE, ENOVA, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Statens strålevern, Justérvesenet, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, Meteorologisk institutt, BaneNOR (Jernbaneverket), Statens vegvesen, Kjeller vindteknikk, Fosvarets forskningsinstitutt, SINTEF, Institutt for energiteknikk, Zero, WWF, videregående skoler, Universitetet i Oslo, NTNU, NMBU.

Se hva noen av våre tidligere studenter jobber med i dag

 

Hvorfor studere Energi- og miljøfysikk?

  • Du er interessert i fysikk, matematikk, fornybar energi og klima- og miljøspørsmål.
  • Du vil lære om de fysiske prosessene i naturen og får forståelse for metodene som ligger bak kunnskap i klimafysikk og moderne energiteknologi og miljøteknologi.
  • Du vil studerer i et fagmiljø der ansatte og studenter er levende opptatt av hvordan verden skal løse sine energi- og miljøproblemer.

En av de største utfordringene som verden står overfor er hvordan vi skal klare å skaffe mat, vann, hus og energi til jordas befolkning i framtida - på en måte som planeten vår tåler. Dette studiet gir deg kunnskaper for å delta i arbeidet med å løse slike problemer.

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?