Spesialisering i miljø- og klimafysikk

Som klima- og miljøfysiker utforsker du de komplekse og dynamiske fysiske prosessene som påvirker klimaet og miljøet på jorda. Du kan måle og modellere klimaendringer, analysere luftkvalitet og miljøforurensning, eller bruke avanserte målemetoder for å studere biologiske og kunstige materialer som vi omgir oss med. En klima- og miljøfysiker bidrar til å finne løsninger på miljøproblemer og utvikler nye teknologier for en bærekraftig framtid.

En bygesky ruller innover Oslo og har med seg ekstremt mye nedbør.
En bygesky ruller innover Oslo og har med seg ekstremt mye nedbør. Foto: Mareile Wolff
 • Vi er et aktivt og anvendelsesorientert forskningsmiljø som jobber med et bredt spekter av temaer innen miljø- og klimafysikk. Vi samarbeider tett med Meteorologisk institutt, Cicero Senter for Klimaforskning, NIBIO og Oslo Bymiljøetaten og andre institutter og fakulteter ved NMBU.

  • Fordype deg i de lange måleseriene av været på Ås og studer de allerede pågående klimaendringene her på Ås.
  • Jobbe med forbedring, testing og utvikling av nye måleinstrumenter og metoder for å kartlegge atmosfæriske parametre og materialegenskaper.
  • Bruk klimamodeller for å ta et blikk inn i fremtiden og se hvordan vær og klima utvikler seg i løpet av det neste århundre.
  • Bli dronepilot og utforske hvordan vi kan bruke hyperspektrale bilder til å beskrive områder på jorden.
  • Bruke maskinlæring og bildeanalyseteknikker for å analysere hyperspektrale bilder tatt ute i naturen eller inne på laboratoriet for å kartlegge miljøproblemer.

  Flere av temaene egner seg for masteroppgaver knyttet opp mot Big Data, datavitenskap og kunstig intelligens.

 • I tillegg til matematisk modellering er målinger og eksperimentell forskning viktige verktøy i anvendelsesorientert klima- og miljøfysikk. Vi drifter og bruker flere feltstasjoner og laboratorier.

  • NMBUs meteorologiske feltstasjon på Søråsjordet i Ås er utstyrt med mange instrumenter for kontinuerlige målinger av atmosfæriske parametere. I 2024 har observasjonene pågått i 150 år. De brukes av mange forskningsmiljøer både på NMBU og ellers i Norge for å kartlegge klimaendringene hittil.
  • I samarbeid med Meteorologisk institutt styres testfeltet på Haukeliseter som brukes aktivt i internasjonale og nasjonale forskningsprosjekter rundt snø, nedbør og vind.
  • NMBU driver et eget solcelleanlegg på Søråsjordet. På nabojordet Kjerringjordet bygges et nytt Agri-PV forsøksfelt. Her møtes forskningsgruppene innen klima- og miljøfysikk og energifysikk. Forskningstemaer er bl.a. å utvikle et nå-værvarslingssystem for anlegget basert på meteorologiske målingene samt utvikle metoder basert på hyperspektrale bilder for å finne feil i solcellepaneler.
  • I vår biospektroskopisk laboratorium bruker vi måleteknikk basert på lys for å analysere alt fra solcellematerialer, biologisk materialer og stoffer som forurenser miljø eller mat