Spesialisering i biofysikk og nevrofysikk

Du lærer hvordan du bruker fysikk, matematikk og datavitenskap for å studere problemstillinger innen medisin og helse, matvitenskap og biologiske prosesser eller du studerer matematiske modeller av nerveceller og av nettverk av nerveceller i hjernen.

Bilde av hjernen med forskjellige farger og lys
Fysikk, matematikk og datavitenskap kan brukes til å analysere mange ulike aspekter ved hjernen vår. Foto: Shutterstock
 • Har du lurt på hvordan hjernen fungerer? Da er nevrofysikk for deg. Som masterstudent hos oss arbeider du sammen med fysikere, informatikere, biologer og matematikere i et felles tverrfaglig fagmiljø ved NMBU og Universitetet i Oslo på problemstillinger innen hjerneforskning. Du bruker avanserte beregningsmodeller for å studere hvordan vi tenker, hvordan nerveceller kommuniserer og hvordan vi kan forstå hjernesykdommer.

 • Hvordan kan vi kombinere metoder fra fysikk og kunstig intelligens for å utvikle nye løsninger for helsevesenet? Formålet med disse løsningene er selvsagt å gi den enkelte pasienten bedre livskvalitet og prognose. I Centre for Healthcare Data Science (CEHEADS) jobber vi med nye metoder for rask og nøyaktig diagnostisering av sykdommer som ulike kreftformer og psykiske lidelser i mennesker samt leddsykdommer og kreft i hunder.

  Vi kombinerer medisinske bilder som røntgen-, CT-, PET- og MR-bilder med andre pasientdata og bruker maskinlæring og dyplæring for å utvikle nye verktøy som kan gi bedre forståelse av sykdommene. Som masterstudent hos oss arbeider du sammen med et tverrfaglig team av fysikere, datavitere, leger og veterinærer på aktuelle problemstillinger for både sykehus og veterinærklinikker

  Kontakt:

 • Har du noen gang lurt på hvordan vi kan studere det som skjer inne i biologiske celler uten å forstyrre eller skade dem? I forskergruppen Biospectroscopy and Data Modeling (BioSpec) bruker vi avanserte spektroskopiske metoder for å undersøke levende biologiske celler, fra små mikroorganismer til humane celler. Det unike med disse metodene er at vi kan observere cellene i deres naturlige miljø, selv mens de er i live! Vi kan dermed identifisere hvilke komponenter cellene produserer og er laget av. Hvordan? Vi utnytter egenskapene til lys, der molekyler absorberer spesifikke lyskvanter. Gjennom analyse av absorpsjonsspektrene kan vi avsløre hvilke energier cellene absorberer. Deretter blir det mye detektivarbeid: for å forstå disse energinivåene bruker vi prinsipper fra fysikk, som elektromagnetisme og kvantefysikk, i tillegg til smarte metoder fra maskinlæring.

  Bli med oss på denne spennende reisen inn i cellenes hemmelige verden, der vi bruker lys som vårt verktøy for å avsløre de biologiske prosessene som styrer cellenes liv.

  Kontakt: